một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m

Chủ đề 1 thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 120m: Với diện tích S 120m chiều nhiều năm, thửa ruộng hình chữ nhật này là lựa lựa chọn hoàn hảo cho tới việc ghép lúa. Sự đối sánh hợp lý thân thiết chiều rộng lớn và chiều nhiều năm 2/3 sẽ hỗ trợ người dân cày tận dụng tối đa tối nhiều không khí và tăng năng suất. Với từng 100m vuông, thu hoạch được 50kg thóc, thửa ruộng này hứa hứa hẹn tạo nên thành công xuất sắc và lợi tức đầu tư cho tới những người dân thực hiện nông bên trên trên đây.

Bao nhiêu kilogam thóc rất có thể thu hoạch kể từ một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m và chiều rộng lớn bởi vì 2/3 chiều dài?

Đề bài xích cho thấy chiều nhiều năm của thửa ruộng là 120m và chiều rộng lớn bởi vì 2/3 chiều nhiều năm. Để tính được diện tích S của thửa ruộng, tớ nhân chiều nhiều năm với chiều rộng:
Diện tích = chiều nhiều năm x chiều rộng
Diện tích = 120m x (2/3) x 120m
Diện tích = 9600m2
Theo đề bài xích, tớ hiểu được kể từ từng 100m2 ruộng, tớ thu hoạch được 50kg thóc. Để tính con số thóc thu hoạch được bên trên toàn cỗ thửa ruộng, tớ phân tách diện tích S thửa ruộng cho tới 100m2 rồi nhân với con số thóc thu hoạch kể từ 100m2:
Số lượng thóc = Diện tích thửa ruộng / 100m2 x 50kg
Số lượng thóc = 9600m2 / 100m2 x 50kg
Số lượng thóc = 96 x 50kg
Số lượng thóc = 4800kg
Vậy, rất có thể thu hoạch 4800kg thóc kể từ một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m và chiều rộng lớn bởi vì 2/3 chiều nhiều năm.

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m

Chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật là bao nhiêu?

The problem states that the length of the rectangular field is 120m and the width is 2/3 of the length.
To find the width of the field, we can multiply the length by 2/3:
120 x 2/3 = 80
Therefore, the width of the rectangular field is 80m.

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật này là bao nhiêu?

Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật bại liệt, tớ nên biết chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của chính nó.
Theo vấn đề kể từ sản phẩm mò mẫm mò mẫm, chiều nhiều năm của thửa ruộng là 120m và chiều rộng lớn của chính nó bởi vì 2/3 chiều nhiều năm.
Để tính chiều rộng lớn, tớ nhân chiều nhiều năm với 2/3: 120 x 2/3 = 80 (m).
Vậy chiều rộng lớn của thửa ruộng là 80m.
Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tớ nhân chiều nhiều năm với chiều rộng: 120 x 80 = 9600 (m2).
Vậy diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật này là 9600m2.

Giải bài xích 3 trang 167 Luyện tập dượt SGK Toán 5

Hãy nằm trong rèn luyện SGK Toán 5 và tò mò cơ hội giải những bài xích tập dượt thú vị! Dễ dàng thâu tóm kỹ năng và kiến thức với Clip rất tốt và giáo viên dễ dàng nắm bắt. Mở rời khỏi góc cửa thành công xuất sắc nhập môn Toán tức thì hôm nay!

Người tớ ghép lúa ở thửa ruộng này được từng nào kilogam thóc từng 100m2?

Để tính được số kilogam thóc người tớ thu hoạch được từng 100m2 Khi ghép lúa ở thửa ruộng này, tất cả chúng ta cần thiết phụ thuộc vào vấn đề đang được cho tới và công thức tính diện tích S và lượng thóc thu hoạch.
Theo vấn đề đang được cho tới, chiều nhiều năm của thửa ruộng là 120m và chiều rộng lớn là 2/3 chiều nhiều năm. Do bại liệt, tớ rất có thể tính được chiều rộng lớn của thửa ruộng như sau:
Chiều rộng lớn = 120m x 2/3 = 80m
Để tính diện tích S của thửa ruộng, tớ nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn lại với nhau:
Diện tích = 120m x 80m = 9600m2
Thông tin yêu cho thấy rằng, từng 100m2 khu đất được ghép lúa thu hoạch được 50kg thóc. Vì vậy, nhằm tính số kilogam thóc người tớ thu hoạch được bên trên diện tích S thửa ruộng đang được cho tới, tớ phân tách diện tích S thửa ruộng cho tới 100m2 và nhân sản phẩm với 50kg:
Số kilogam thóc = 9600m2 / 100m2 x 50kg = 9600 x 50kg = 480000kg
Do bại liệt, người tớ ghép lúa ở thửa ruộng này thu hoạch được 480000kg thóc từng 100m2.

Tỷ lệ thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là từng nào phần trăm?

Để tính tỷ trọng thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này, tớ nên biết diện tích S thửa ruộng và lượng thóc thu hoạch được bên trên diện tích S bại liệt.
Theo vấn đề nhập sản phẩm mò mẫm mò mẫm, diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật này là 9600 mét vuông.
Lượng thóc thu hoạch được bên trên diện tích S 100m2 là 50kg.
Do bại liệt, nhằm tính tỷ trọng thu hoạch thóc kể từ toàn cỗ thửa ruộng, tớ phân tách lượng thóc thu hoạch được bên trên diện tích S thửa ruộng (9600 m2) cho tới lượng thóc thu hoạch được bên trên diện tích S 100m2 (50kg).
Số lượng thóc thu hoạch được bên trên toàn cỗ thửa ruộng = 9600 (m2) × 50 (kg) / 100 (m2).
Ta tiến hành những phép tắc tính bên trên nhằm tính tỷ trọng thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này:
Lượng thóc thu hoạch được bên trên toàn cỗ thửa ruộng = 9600 × 50 / 100 = 4800 (kg).
Tỷ lệ thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này được xem bởi vì tỷ trọng thân thiết lượng thóc thu hoạch được và diện tích S thửa ruộng:
Tỷ lệ thu hoạch thóc = (lượng thóc thu hoạch được / diện tích S thửa ruộng) × 100%.
Tỷ lệ thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là: (4800 / 9600) × 100% = 50%.
Vậy, tỷ trọng thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là 50%.

Tỷ lệ thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là từng nào phần trăm?

_HOOK_

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

Một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm và chiều rộng lớn bởi vì 120 m Tính diện tích S hình chữ nhật

Bạn mong muốn nắm rõ về phong thái tính diện tích S hình chữ nhật? Video này tiếp tục giúp đỡ bạn băng qua trở ngại một cơ hội dễ dàng dàng! Hãy bám theo dõi và vận dụng tức thì những kỹ năng và kiến thức có ích nhập cuộc sống đời thường từng ngày của chúng ta.

Giá trị thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là bao nhiêu?

Để tính độ quý hiếm thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này, tất cả chúng ta nên biết diện tích S của thửa ruộng và hiệu suất thu hoạch thóc. Diện tích của thửa ruộng đang được được xem trước này là 9600m² (chiều nhiều năm 120m và chiều rộng lớn 80m).
Tiếp bám theo, tất cả chúng ta nên biết hiệu suất thu hoạch thóc, tức là con số thóc thu hoạch được bên trên từng diện tích S đơn vị chức năng (m2). Từ câu bên trên, tớ hiểu được cứ 100m² thu hoạch được 50kg thóc.
Để tính con số thóc thu hoạch được kể từ diện tích S 9600m², tớ vận dụng tỷ trọng của hiệu suất này:
Số lượng thóc thu hoạch = (diện tích ruộng / diện tích S đơn vị) x (số lượng thóc đơn vị)
= (9600/100) x 50
= 9600 x 50/100
= 4800 (kg).
Đáp án là 4800kg.

Chiều rộng lớn và chiều nhiều năm của thửa ruộng đem tỉ trọng như vậy nào?

The ratio of the width and length of the field can be determined by the given information.
According vĩ đại the given information, the length of the rectangular field is 120m and the width is equal vĩ đại two-thirds of the length.
To find the width, we can multiply the length by two-thirds: 120 x 2/3 = 80 (m).
Therefore, the width of the field is 80m.
In conclusion, the ratio of the width vĩ đại the length of the field is 80:120 or simplified as 2:3.
(Dựa bên trên sản phẩm mò mẫm tìm tòi bên trên Google và kỹ năng và kiến thức của chúng ta, Chiều rộng lớn và chiều nhiều năm của thửa ruộng đem tỉ trọng như sau: 2:3)

Bài toán này rất có thể vận dụng nhập nghành nghề dịch vụ nông nghiệp như vậy nào?

Bài toán này vận dụng nhập nghành nghề dịch vụ nông nghiệp bằng phương pháp đo lường diện tích S và lượng thu hoạch của thửa ruộng hình chữ nhật.
Đầu tiên, nhằm mò mẫm chiều rộng lớn của thửa ruộng, tớ dùng công thức: chiều rộng lớn = 2/3 x chiều nhiều năm. Trong tình huống này, chiều nhiều năm là 120m, nên chiều rộng lớn được xem là 2/3 x 120 = 80 mét.
Tiếp bám theo, nhằm tính diện tích S của thửa ruộng, tớ dùng công thức: diện tích S = chiều nhiều năm x chiều rộng lớn. Với thửa ruộng đem chiều nhiều năm 120m và chiều rộng lớn 80m, diện tích S của thửa ruộng bại liệt là: 120m x 80m = 9600 mét vuông.
Cuối nằm trong, nhằm tính lượng thu hoạch, tớ dùng vấn đề nhập câu hỏi là 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Với diện tích S thửa ruộng là 9600m2, tớ rất có thể tính lượng thu hoạch được bám theo tỷ lệ: (9600m2 / 100m2) x 50kg = 4800 kilogam thóc.
Vì vậy, câu hỏi này rất có thể vận dụng nhập nghành nghề dịch vụ nông nghiệp nhằm đo lường diện tích S và lượng thu hoạch của thửa ruộng hình chữ nhật.

Hình chữ nhật đem nửa chu vi là 120 m chiều rộng lớn bởi vì 3/5 chiều nhiều năm Tính diện tích S thửa ruộng đó

Muốn nắm rõ định nghĩa về nửa chu vi? Video này tiếp tục giúp đỡ bạn nắm rõ rộng lớn và vận dụng nhập giải những câu hỏi. Khám huỷ phương pháp tính nửa chu vi một cơ hội giản dị và hiệu suất cao với giáo viên cứng cáp tay nghề.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 151

Có cách thức này nhằm tăng hiệu suất thu hoạch kể từ thửa ruộng hình chữ nhật này không?

Có một số trong những cách thức nhằm tăng hiệu suất thu hoạch kể từ thửa ruộng hình chữ nhật này.
1. Chọn loại phân tử giống như lúa tốt: Lựa lựa chọn loại phân tử giống như lúa đem năng suất cao và kháng bệnh dịch chất lượng tốt nhằm đảm nói rằng thu hoạch tiếp tục đạt được năng suất cao.
2. Dùng phân bón hợp ý lý: Sử dụng phân bón unique nhằm cung ứng không thiếu thốn chăm sóc hóa học cho tới cây lúa. Tham khảo những hướng dẫn dùng phân bón kể từ những Chuyên Viên hoặc những phòng ban chính phủ nước nhà tương quan nhằm đáp ứng dùng phân bón đúng cách dán và đáp ứng không khiến độc hại môi trường thiên nhiên.
3. Kiểm soát côn trùng nhỏ và búp bệnh: Sử dụng những giải pháp ngăn chặn và trấn áp côn trùng nhỏ và búp bệnh dịch nhằm đảm bảo an toàn cây lúa ngoài sự tiến công của bọn chúng, thuyên giảm tổn thất thu hoạch.
4. Thao tác che chở cây đích thị cách: Thực hiện nay những việc làm che chở cây như tưới nước, bình phục khu đất, tận dụng bước sóng và che chở từng ngày nhằm đáp ứng cây lúa được cải tiến và phát triển uy lực và tăng hiệu suất thu hoạch.
5. Sử dụng technology tiên tiến: kề dụng những technology tiên tiến và phát triển như khối hệ thống tưới nhỏ giọt, dùng công cụ văn minh nhằm thao tác, đo lường và tính toán nhiệt độ khu đất và mưa một cơ hội đúng đắn nhằm tối ưu hóa hiệu suất thu hoạch.
Nhớ rằng từng thửa ruộng đem ĐK không giống nhau, chính vì thế nên vận dụng cẩn trọng những cách thức này và kiểm soát và điều chỉnh bám theo ĐK ví dụ của thửa ruộng hình chữ nhật này nhằm tăng hiệu suất thu hoạch.

Thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 120m rất có thể vận dụng nhập những loại cây cỏ không giống nhau không?

Có thể vận dụng thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 120m cho những loại cây cỏ không giống nhau. Thứ nhất, tớ cần thiết xác lập chiều rộng lớn của thửa ruộng này. Theo vấn đề kể từ sản phẩm mò mẫm mò mẫm, chiều rộng lớn của thửa ruộng bởi vì 2/3 chiều nhiều năm. Vì vậy, chiều rộng lớn của thửa ruộng này là 120m x 2/3 = 80m.
Tiếp bám theo, tớ tính diện tích S của thửa ruộng này bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn cùng nhau. Diện tích = chiều nhiều năm x chiều rộng lớn = 120m x 80m = 9600m2.
Dựa bên trên diện tích S chiếm được, tớ rất có thể tính được lượng cây cỏ cần thiết trồng bên trên diện tích S này tùy từng từng loại cây cỏ. Giả sử rằng với từng 100m2 diện tích S, tớ thu hoạch được 50kg thóc. Vì vậy, với diện tích S 9600m2, tớ tiếp tục thu hoạch được từng nào kilogam thóc?
Sử dụng tỷ trọng, tớ tính được số kilogam thóc thu hoạch được là 9600m2 x (50kg/100m2) = 4800kg thóc.
Tóm lại, thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 120m rất có thể vận dụng nhập những loại cây cỏ không giống nhau, phụ thuộc vào diện tích S và tỷ trọng thu hoạch cho tới từng loại cây cỏ.

_HOOK_