một trong những nguyên tắc hoạt động của liên hợp quốc là

hint-header

Cập nhật ngày: 12-05-2022

Bạn đang xem: một trong những nguyên tắc hoạt động của liên hợp quốc là


Chia sẻ bởi: nguyễn thị hà giang


Một trong mỗi qui định sinh hoạt của Liên hợp ý quốc là

công cộng sinh sống tự do, vừa phải liên minh vừa phải đấu tranh giành.

B

xử lý những tranh giành chấp quốc tế vì thế giải pháp tự do.

C

liên minh cải cách và phát triển đem hiệu suất cao về tài chính, văn hóa truyền thống và xã hội.

D

tổ chức liên minh quốc tế trong những nước member.

Chủ đề liên quan

Một trong mỗi ban ngành chủ yếu của Liên hợp ý quốc được quy quyết định nhập Hiến chương (1945) là

Một trong mỗi ban ngành chủ yếu của Liên hợp ý quốc được quy quyết định nhập Hiến chương (năm 1945) là

Một trong mỗi ban ngành chủ yếu của Liên hợp ý quốc được quy quyết định nhập Hiền chương (1945) là

Nhận xét nào là tại đây phản ánh chính giới hạn lớn số 1 của tổ chức triển khai Liên hợp ý quốc hiện nay nay?

A

Tệ quan liêu liêu, tham lam nhũng càng ngày càng ngày càng tăng.

B

Nội cỗ những nước member đem sự xích míc và phân tách rẽ rộng lớn.

C

Chưa xử lý yếu tố dịch căn bệnh, viện trợ tài chính cho những nước member.

D

Chưa đem đưa ra quyết định thích hợp so với một số trong những vụ việc ở Trung Đông, châu Âu, lrắc...

Nhận xét nào là tại đây không chính về tầm quan trọng Hội đồng hướng dẫn an Liên hợp ý quốc?

A

Là ban ngành chủ yếu trị cần thiết nhất, hàng năm họp một kì.

B

Chịu trách móc nhiệm lưu giữ tự do và an toàn trái đất.

C

Chịu sự giám sát và phân bổ của Đại hội đồng.

D

Mọi đưa ra quyết định nên đem sự tán thành của 5 Ủy viên túc trực.

Nhận quyết định nào là tại đây phản ánh không chính về Đại hội đồng Liên hợp ý quốc?

A

Là ban ngành lớn số 1 của Liên hợp ý quốc, giám sát những sinh hoạt của Hội đồng hướng dẫn an.

B

Họp hàng năm một kì nhằm thảo luận những việc làm nằm trong phạm vi Hiến chương quy quyết định.

C

Hội nghị đưa ra quyết định theo dõi qui định số đông so với những yếu tố cần thiết.

D

Là hội nghị giành cho một số trong những nước member cần thiết của Liên hợp ý quốc.

Trong nhiệm kì 2008 - 2009, nước ta được lưu giữ công tác gì nhập tổ chức triển khai Liên hợp ý quốc?

A

Thành viên Hội đồng Kinh tế - Xã hội.

B

Thành viên Hội đồng Quản thác.

C

Ủy viên ko túc trực Hội đồng hướng dẫn an.

D

Ủy viên ko túc trực Đại hội đồng.

Nhận xét nào là sau đấy là chính về Đặc điểm công cộng của trật tự động trái đất theo dõi khối hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và trật tự động trái đất nhị rất rất Ianta?

A

Chứng tỏ mối liên hệ quốc tế bị phân bổ vì thế những cường quốc.

B

hướng dẫn đảm việc triển khai quyền tự động quyết của những dân tộc bản địa.

C

Hình trở thành bên trên hạ tầng thỏa thuận hợp tác trong những nước nằm trong chính sách chủ yếu trị.

D

Có sự phân rất rất rõ ràng rệt thân thiết nhị khối hệ thống chủ yếu trị xã hội không giống nhau.

Hội nghị Ianta (2/1945) ra mắt nhập thực trạng nào?

A

Chiến tranh giành trái đất loại nhị phi vào tiến độ kết đốc.

B

Chiến tranh giành trái đất loại nhị bùng nỗ.

C

Chiến tranh giành trái đất loại nhị đang được ra mắt khốc liệt.

D

Chiến tranh giành trái đất loại nhị kết đốc trọn vẹn.

Nội dung nào là không nên là đưa ra quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945)?

A

Xem thêm: cho sơ đồ chuyển hóa sau

Chủ trương xây dựng tổ chức triển khai Liên hợp ý quốc.

B

Thành lập Toà án Quốc tế ở Tôkyô nhằm xét xử tội phạm cuộc chiến tranh.

C

Nhanh chóng kết đốc cuộc chiến tranh, chi tiêu khử hoàn toàn công ty nghĩa phân phát xít.

D

Thoả thuận về sự đóng góp quân bên trên những nước nhằm mục đích giải giáp quân group phân phát xít.

Từ 1945 - 1971, đại biểu Trung Quốc bên trên Hội đồng hướng dẫn an Liên hợp ý quốc là đại diện thay mặt của chủ yếu quyền

D

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Nội dung tạo ra nhiều tranh giành cãi nhất thân thiết thân phụ cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh bên trên Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) là gì?

A

Thành lập tổ chức triển khai quốc tế - Liên hợp ý quốc.

B

Giải quyết kết quả của Chiến tranh giành trái đất loại nhị.

C

Phân phân tách điểm đóng góp quân và phạm vi tác động.

D

Tiêu khử công ty nghĩa phân phát xít Đức và công ty nghĩa binh phiệt Nhật.

Một trong mỗi qui định sinh hoạt của Liên hợp ý quốc là

A

đồng đẳng quyền hạn trong những vương quốc.

B

xử lý những tranh giành chấp quốc tế trải qua hội thoại.

C

liên minh cải cách và phát triển tài chính, văn hóa truyền thống, khoa học tập kinh nghiệm.

D

ko can thiệp nhập việc làm nội cỗ của những nước.

Sau Chiến tranh giành trái đất loại nhị, với danh nghĩa lực lượng Đồng minh, quân group nước nào là đã sở hữu đóng góp Nhật Bản?

Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) đem những đưa ra quyết định cần thiết ngoại trừ việc

A

phân loại phạm vi tác động thân thiết thân phụ cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

B

chi tiêu khử hoàn toàn công ty nghĩa phân phát xít Đức và công ty nghĩa binh phiệt Nhật.

C

thiết lập trật tự động trái đất nhị rất rất Ianta tự Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng rất rất.

D

xây dựng tổ chức triển khai Liên hợp ý quốc nhằm mục đích lưu giữ tự do và an toàn trái đất.

Hội nghị Ianta (2/1945) ra mắt nhập toàn cảnh Chiến tranh giành trái đất loại hai

A

phi vào tiến độ kết đốc.

Nguyên thủ những vương quốc nào là tham gia Hội nghị Ianta (2/1945)?

Nhiệm vụ cấp cho bách nào là đề ra trước những nước Đồng minh đầu xuân năm mới 1945?

A

Nhanh chóng kết đốc cuộc chiến tranh.

B

Nhanh chóng xử lý kết quả cuộc chiến tranh.

C

Thành lập khối Đồng minh kháng phân phát xít.

D

Đẩy thời gian nhanh liên minh tài chính trong những nước.

Nội dung nào là không phải là trách nhiệm cấp cho bách đề ra trước những nước Đồng minh đầu xuân năm mới 1945?

A

Nhanh chóng kết đốc cuộc chiến tranh.

B

Nhanh chóng xử lý kết quả cuộc chiến tranh.

C

Tổ chức lại trái đất sau cuộc chiến tranh.

D

Phân phân thành trái ngược trong những nước thắng trận.

Nội dung nào là không phải là đưa ra quyết định cần thiết của Hội nghị Ianta (2/1945)?

A

Tiêu khử hoàn toàn công ty nghĩa phân phát xít Đức và công ty nghĩa binh phiệt Nhật Bản.

B

Thành lập tổ chức triển khai Liên hợp ý quốc nhằm lưu giữ tự do, an toàn trái đất.

C

Xem thêm: 100 từ bất quy tắc thông dụng lớp 7

Thông qua loa Tuyên ngôn, xây dựng khối Đồng minh kháng phân phát xít.

D

Thỏa thuận việc đóng góp quân và phân loại điểm tác động ở châu Á, châu Âu.