muối nào tan trong nước

Câu hỏi:

21/02/2020 148,700

C. Ca(H2PO4)2.

Bạn đang xem: muối nào tan trong nước

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Muối Ca(H2PO4)2 tan nội địa.

Tính tan nội địa của muối hạt photphat:

+ Các muối hạt photphat của những sắt kẽm kim loại kiềm, amoni đều tan.

+ Với những sắt kẽm kim loại không giống, chỉ mất muối hạt H2PO4- tan; những muối hạt PO43-  và HPO42- đều ko tan hoặc không nhiều tan.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 31,9 gam láo phù hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tính năng không còn với CO dư, đun rét nhận được 28,7 gam láo phù hợp X. Cho X tính năng với hỗn hợp HCl dư, nhận được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là

A. 5,6.

B. 11,2.

C. 6,72.

D. 4,48.

Câu 2:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Khi thuỷ phân trọn vẹn láo phù hợp bao gồm tinh ma bột và saccarozơ vô môi trường thiên nhiên axit, chỉ nhận được một loại monosaccarit độc nhất.

(b) Trộn lẫn lộn tròng trắng trứng, hỗn hợp NaOH và với cùng 1 không nhiều CuSO4 thấy xuất hiện tại màu xanh lá cây đặc thù.

(c) Cao su lưu hóa với cấu hình mạch polime phân nhánh.

(d) Trong khung người, hóa học mập bị lão hóa lờ đờ cho tới CO2 và H2O và hỗ trợ tích điện cho tới khung người.

(e) Etyl fomat là hóa học mùi hương thơm ngát, ko độc, được sử dụng thực hiện hóa học tạo ra mùi hương vô công nghiệp đồ ăn.

(g) Chất X với công thức phân tử C3H7O2N và làm mất đi color hỗn hợp brom. Tên gọi của X là amoni acrylat.

Số tuyên bố đích là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 3:

Kim loại nào là tại đây với cấu hình electron lớp bên ngoài là 3s1?

A. Na.

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

B. K.

C. Ca.

D. Ba.

Câu 4:

Cho hỗn hợp HCl vô hỗn hợp hóa học X, nhận được khí ko color, ko mùi hương. Chất X là

A. NaHSO3.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. NaCl.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Nước cứng với chứa chấp bên cạnh đó anion HCO3- và SO42- hoặc Cl- là nước cứng toàn phần.

(b) Thạch cao nung (CaSO4.2H2O) được dùng làm bó bột, đúc tượng.

(c) Cho nước cứng trải qua hóa học trao thay đổi cation, những ion Ca2+, Mg2+ sẽ ảnh hưởng hít vào và được trao thay đổi ion H+ hoặc Na+.

(d) Nhôm bị thụ động vì chưng hỗn hợp axit HNO3 quánh, nguội hoặc H2SO4 quánh, nguội.

(e) Các sắt kẽm kim loại Na, K, Ca, Ba đều sở hữu cấu hình mạng tinh ma thể lập phương tâm khối.

Số tuyên bố sai

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Câu 6:

Hợp hóa học nào là tại đây với red color thẫm?

A. Cr2O3.

B. Cr(OH)3.

C. CrO3.

Xem thêm: thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

D. K2CrO4.