my first job was a sales

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 đồ sộ 5.

My first job was a sales assistant at a large department store. I wanted đồ sộ work part-time, because I was still studying at university and I was only able đồ sộ work a few nights a week.
I came across the advertisement in the local newspaper. I remember the interview as though it were yesterday. The (1) ______ manager sat behind a large desk. He asked má various questions which surprised má because all I wanted was đồ sộ work in sales. An hours later, I was told that I had got the job and was given a contract đồ sộ go over. I was đồ sộ be trained for ten days before I took my post. Also, as a thành viên of staff, I was (2) ______ đồ sộ some benefits, including discounts.
When I eventually started, I was responsible (3) ______ the toy section. I really enjoyed it there and I loved demonstrating the different toys. I was surprised at how friendly my colleagues were, too. They made working there fun even when we had đồ sộ giảm giá khuyến mãi with customers (4) ______ got on our nerves. (5) ______, working there was a great experience which I will never forget.

Bạn đang xem: my first job was a sales

(1)

A. personal

B. personable

C. personage

D. personnel

Đáp án D

Đáp án D.
Câu căn vặn kể từ vựng.
A. personal (adj): mang tính chất cá thể
B. personable (adj): duyên dáng
C. personage (n): người cần thiết, phổ biến
D. personnel (n): thành phần nhân sự.
personnel manager: giám đốc nhân sự.
Dịch: Vị giám đốc nhân sự ngồi đàng sau một cái bàn rộng lớn.

(2)

A. catered

B. given

C. entitled

D. supplied

Đáp án C

Đáp án C.
Tobe entiled đồ sộ smt: được trao mang lại vật gì.
Các đáp án còn lại:
A. carter (v): cung ứng đồ ăn và thức uống cho 1 sự khiếu nại.
B. give sbd smt (v): trả, trao, mang lại, tặng, biếu.
D. supply (v): cung ứng.
Dịch: Bên cạnh đó, với tư cơ hội là 1 trong nhân viên cấp dưới vô đội hình, tôi được trao mang lại một vài quyền hạn, bao hàm cả việc mua sắm và chọn lựa hạn chế giá chỉ.

(3)

A. for

B. with

Xem thêm: chức năng của thị trường

C. in

D. to

Đáp án A

Đáp án A.
Tobe responsible for: phụ trách về sự gì.
Dịch: Khi chính thức thao tác làm việc, tôi phụ trách về phần vật nghịch tặc.

(4)

A. which

B. why

C. when

D. who

Đáp án D

Đáp án D.
Chủ điểm ngữ pháp tương quan cho tới Mệnh đề mối quan hệ.
A. which- Đại kể từ mối quan hệ (ĐTQH) thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ vật, đóng góp chứ năng thực hiện ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ.
B. why- ĐTQH chỉ lí tự.
C. when- ĐTQH chỉ thời hạn.
D. who- ĐTQH thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ người, đóng góp công dụng thực hiện ngôi nhà ngữ.
Ở phía trên ĐTQH thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ người customers (khách hàng) và đóng góp công dụng thực hiện ngôi nhà ngữ (do nó đứng trước động kể từ got) => lựa chọn “who”.
Dịch: Họ làm cho việc làm sung sướng rộng lớn trong cả Lúc Shop chúng tôi cần ứng phó với những quý khách khó tính khó nết.

(5)

A. In contrast

B. However

C. Moreover

D. On the whole

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

Đáp án D

Đáp án D.
Câu căn vặn kể từ vựng.
A. In contrast: trái lại.
B. However: Tuy nhiên.
C. Moreover: Hơn thế nữa.
D. On the whole: Nhìn cộng đồng.
Chỉ đem D là thích hợp nghĩa.
Dịch: Nhìn cộng đồng, thao tác làm việc ở này đã mang lại tôi một kinh nghiệm tay nghề tuyệt hảo tuy nhiên tôi sẽ không còn lúc nào quên.

Dịch bài
Công việc trước tiên của tôi là trợ lý bán sản phẩm bên trên một cửa hàng bách hóa rộng lớn. Tôi mong muốn thao tác làm việc cung cấp thời hạn, vì thế tôi vẫn đang được học tập ở ngôi trường ĐH và tôi chỉ hoàn toàn có thể thao tác làm việc một vài ba bữa tối vô một tuần.
Tôi tiếp tục liếc qua lăng xê bên trên tờ báo khu vực. Tôi ghi nhớ như in cuộc phỏng vấn như vừa vặn mới nhất ra mắt ngày ngày qua. Vị giám đốc nhân sự ngồi đàng sau một cái bàn rộng lớn. Ông ấy căn vặn tôi nhiều thắc mắc thực hiện tôi khá kinh ngạc vì thế toàn bộ những gì tôi mong muốn thực hiện chỉ là 1 trong việc làm bán sản phẩm. Một giờ sau, tôi được thông tin rằng tôi đã được trao vô thực hiện và được uỷ thác cho 1 thích hợp đồng nhằm thỏa thuận. Tôi và đã được giảng dạy chục ngày trước lúc phụ trách đầu tiên địa điểm của tôi. Bên cạnh đó, với tư cơ hội là 1 trong nhân viên cấp dưới vô đội hình, tôi được trao mang lại một vài quyền hạn, bao hàm cả việc được hạn chế giá chỉ Lúc mua sắm và chọn lựa.
Khi chính thức thao tác làm việc, tôi phụ trách về phần vật nghịch tặc. Tôi thực sự vô cùng mến ở cơ và tôi mến test những vật nghịch tặc không giống nhau. Tôi cũng kinh ngạc về sự việc thân thiết thiện của những người cùng cơ quan. Họ làm cho việc làm sung sướng rộng lớn trong cả Lúc Shop chúng tôi cần ứng phó với những quý khách khó tính khó nết. Nhìn cộng đồng, thao tác làm việc ở này đã mang lại tôi một kinh nghiệm tay nghề tuyệt hảo tuy nhiên tôi sẽ không còn lúc nào quên.