năm 1949 liên xô đạt được thành tựu khoa học kỹ thuật nào dưới đây

Năm 1949, Liên Xô đạt được trở thành tựu khoa học tập - chuyên môn nào là bên dưới đây?

Bạn đang xem: năm 1949 liên xô đạt được thành tựu khoa học kỹ thuật nào dưới đây

A. Phóng tàu ngoài trái đất Phương Đông.

B. Phóng thành công xuất sắc vệ tinh anh tự tạo.

C. Chế tạo ra thành công xuất sắc bom nguyên vẹn tử.

D. Đưa thế giới lên thám hiểm Mặt Trăng.

Đáp án C

Sách 25 đề ôn đua Reviews năng lượng 2024, ĐHQG TP.Sài Gòn - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách Tổng ôn địa lý lớp 12 ôn đua trung học phổ thông vương quốc Moonbook 200.000đ 119.000đ
Sách khối C cho tới 2k6, tổng ôn văn sử địa ôn đua thpt Moonbook 594.000đ 119.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ đồng hồ anh theo dõi chủ thể ôn đua thpt

79.000đ 49.000đ

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID