ngô phân bố nhiều nhất ở miền

Đề bài

Em với đánh giá gì về việc phân bổ những cây hoa màu chủ yếu bên trên toàn cầu.

Bạn đang xem: ngô phân bố nhiều nhất ở miền

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: đồng phân của glucozơ là

Có diện phân bổ rộng lớn, tuy vậy với sự không giống nhau trong số những cây hoa màu.

- Lúa gạo: miền nhiệt đới gió mùa, nhất là châu Á gió mùa rét (Nam Á, Khu vực Đông Nam Á, Đông Á).

Xem thêm: tả dòng sông quê em

- Lúa mì: miền ôn đới và cận nhiệt độ (châu Âu, Bắc Á, Bắc Mĩ, Nam Ôxtrâylia).

- Ngô với số lượng giới hạn sinh thái xanh khá rộng, phân bổ ở miền nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt độ và ôn đới (Châu Âu, Bắc Mĩ, Trung Á, châu Phi, rải rác rưởi ở Nam Mĩ).

dichvuseotop.edu.vn