người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì

Câu hỏi:

06/06/2020 106,992

Bạn đang xem: người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì

A. sở hữu lực thuộc tính lên một loại năng lượng điện không giống đặt điều tuy nhiên song cạnh nó

B. sở hữu lực thuộc tính lên một kim nam châm từ đặt điều tuy nhiên song cạnh nó.

C. sở hữu lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

D. sở hữu lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên lặng đặt điều kề bên nó

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn: D

Hướng dẫn: Người tao nhìn thấy kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh chạc dẫn đem loại năng lượng điện bởi vì 3 cách: sở hữu lực thuộc tính lên một loại năng lượng điện không giống đặt điều cạnh nó, hoặc sở hữu lực thuộc tính lên một kim nam châm từ đặt điều cạnh nó, hoặc sở hữu lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đấy là đúng

Một loại năng lượng điện đặt điều nhập kể từ ngôi trường vuông góc với đàng mức độ kể từ, chiều của lực kể từ thuộc tính vào trong dòng năng lượng điện sẽ không còn thay cho thay đổi khi

A. thay đổi chiều loại năng lượng điện ngược lại

B. thay đổi chiều chạm màn hình kể từ ngược lại

C. mặt khác thay đổi chiều loại năng lượng điện và thay đổi chiều chạm màn hình từ

D. con quay loại năng lượng điện một góc 90° xung xung quanh đàng mức độ từ

Câu 2:

Một chạc dẫn trực tiếp sở hữu loại năng lượng điện I đặt điều nhập vùng không khí sở hữu kể từ ngôi trường đều  như hình vẽ. Lực kể từ thuộc tính lên chạc có 

A. phương ngang phía lịch sự trái

B. phương ngang phía lịch sự phải

C. phương trực tiếp đứng phía lên

D. phương trực tiếp đứng phía xuống

Câu 3:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

Xem thêm: tại sao nói lực là một đại lượng vectơ

A. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện thay đổi chiều Lúc thay đổi chiều loại điện

B. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện thay đổi chiều Lúc thay đổi chiều đàng chạm màn hình từ

C. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện thay đổi chiều Lúc tăng mức độ loại điện

D. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện ko thay đổi chiều Lúc mặt khác thay đổi chiều loại năng lượng điện và đàng chạm màn hình từ

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

A. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chạc dẫn đem loại năng lượng điện đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với độ mạnh loại năng lượng điện trong khúc dây

B. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chạc dẫn đem loại năng lượng điện đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với chiều lâu năm của đoạn dây

C. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chạc dẫn đem loại năng lượng điện đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với góc ăn ý bởi vì đoạn chạc và đàng mức độ từ

D. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chạc dẫn đem loại năng lượng điện đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với chạm màn hình kể từ bên trên nơi đặt đoạn dây

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

Một đoạn chạc dẫn trực tiếp đem loại năng lượng điện I đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ thuộc tính lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ thuộc tính nhập trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ thuộc tính lên đoạn chạc Lúc nó ko tuy nhiên song với đàng mức độ từ

D. lực kể từ thuộc tính lên đoạn chạc sở hữu nơi đặt là trung điểm của đoạn dây

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

A. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với loại điện

B. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với đàng chạm màn hình từ

C. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện sở hữu phương vuông góc với mặt mày bằng chứa chấp loại năng lượng điện và đàng chạm màn hình kể từ.

Xem thêm: lưới điện phân phối có cấp điện áp

D. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện sở hữu phương tiếp thuyến với những đàng chạm màn hình từ