nguyên hàm e^x^2

Bảng nguyên vẹn hàm của những hàm số thông thường gặp gỡ, nguyen ham cac ham so sánh teo ban nang cao, khá đầy đủ, bảng nguyên vẹn hàm cởi rộng

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn vày thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bạn đang xem: nguyên hàm e^x^2

Bảng những nguyên vẹn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham so sánh thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng nguyên vẹn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng nguyên vẹn hàm cởi rộng

bảng nguyên vẹn hàm cởi rộng

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

Xem thêm: quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào

Thực đi ra, tớ đang được vận dụng đặc điểm sau đây: Nếu F(x) là một trong nguyên vẹn hàm của f(x) thì:

tinh chat cua nguyen ham

Bảng nguyên vẹn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng nguyên vẹn hàm nâng lên cởi rộng
Bảng nguyên vẹn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác ăm ắp đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn thi đua Đại học