nguyên nhân thất bại của phong trào cần vương

hint-header

Cập nhật ngày: 22-09-2022

Bạn đang xem: nguyên nhân thất bại của phong trào cần vương


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Hà Giang


Vì sao trào lưu Cần vương vãi thất bại?

Không được đẳng cấp quần chúng. # cỗ vũ.

B

Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.

C

Địa hình bất lợi vô quy trình đấu tranh giành.

D

Thiếu một giai cung cấp tiên tiến và phát triển vừa đủ sức chỉ huy.

Chủ đề liên quan

Sự khiếu nại nào là ghi lại sự xong xuôi của trào lưu Cần vương vãi ở nước Việt Nam vào thời gian cuối thế kỉ XIX?

A

Khởi nghĩa Hương Khê thất bại.

B

Khởi nghĩa dân cày Yên Thế thất bại.

C

Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.

D

Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa lượt loại nhất.

Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế sẽ là cuộc khởi nghĩa nông dân?

A

Cuộc khởi nghĩa với dân cày nhập cuộc bên dưới sự lãnh đạo của văn nhân sĩ phu.

B

Cuộc khởi nghĩa nhưng mà tiềm năng hầu hết là yêu sách ruộng khu đất mang đến dân cày.

C

Cuộc khởi nghĩa nhưng mà lực lượng nhập cuộc hầu hết là dân cày.

D

Cuộc khởi nghĩa nhưng mà chỉ huy và lực lượng nhập cuộc khởi nghĩa đều là dân cày.

Đề Thám trở nên lãnh đạo vô thượng của trào lưu dân cày Yên Thế kể từ khi nào?

Ở Nam Kỳ, sát cánh nằm trong người Kinh tấn công Pháp với đồng bào dân tộc bản địa nào?

C

Thượng, Khơ-me, X-tiêng.

Nội dung nào là ko cần là vẹn toàn nhân nào là dẫn cho tới thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế ?

A

Bó hẹp vô một khu vực, dễ dẫn đến cô lập

B

So sánh lực lượng quá chênh chếch, thực dân Pháp và phong loài kiến cấu kết đàn áp

C

Chưa với sự chỉ huy của giai cung cấp tiên tiến

D

Cuộc khởi nghĩa thú vị rất nhiều những mái ấm yêu thương nước

Khi Pháp kéo quân đi ra thủ đô hà nội lượt loại nhì, ai là kẻ trấn thủ trở nên Hà Nội?

Các cuộc khởi nghĩa vô trào lưu Cần Vương cuối thế kỉ XIX đều thất bại là do?

A

Triều đình phong loài kiến đầu mặt hàng thực dân Pháp.

B

Nổ đi ra lẻ tẻ, thiếu hụt link và mang tính chất hóa học khu vực.

C

Không với sự câu kết của quần chúng. #.

D

Thiếu sự sẵn sàng về lực lượng và tổ chức triển khai.

Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội nhất vô trào lưu Cần Vương?

A

Có sự ãnh đạo của văn nhân sĩ phu yêu thương nước.

B

Thời gian lận tồn bên trên rộng lớn 10 năm.

C

Quy tế bào to lớn từng toàn nước.

D

Được chuẩn bị tranh bị hiện nay đại

Đội nghĩa quân bởi ai lãnh đạo hành động mất mát cho tới người ở đầu cuối ở cửa ngõ dù Thanh Hà?

Thực dân Pháp lấy cớ gì nhằm tiến công Bắc Kỳ lượt loại hai?

A

Triều đình ko dẹp nổi những cuộc khởi nghĩa của quần chúng. #.

B

Triều đình ko bồi thông thường chiến phí mang đến Pháp.

C

Trả oán sự tiến công của quân cờ đen kịt.

D

Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, tiếp xúc với mái ấm Thanh.

Dựa vô trào lưu kháng chiến của quần chúng. #, phái công ty chiến vô triều đình Huế, đại diện thay mặt là nững ai thẳng cánh hành vi chống Pháp?

A

Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản

Xem thêm: văn tả cánh đồng lớp 5 ngắn gọn

B

Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường

C

Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi

D

Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận.

Trước hành vi ngày 1 khốc liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân Pháp đã thử gì?

A

Mua chuộc Tôn Thất Thuyết

B

Tìm từng phương pháp để chi khử phái công ty chiến.

C

Giảng hòa với phái công ty chiến.

D

Tìm tách biệt con gián thân thiện Tôn Thất Thuyết và quan liêu lại.

Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

Vì sao trào lưu kháng chiến miền núi nổ đi ra muộn rộng lớn ở miền xuôi?

A

Thực dân Pháp bình lăm le ở phía trên muộn hơn

B

Ý thức giác ngộ của đồng bào miền núi đủng đỉnh rộng lớn.

C

Địa hình ko thuận tiện nhằm thiết kế địa thế căn cứ.

D

Địa hình rừng núi cho nên việc thiết kế lực lượng có rất nhiều trở ngại.

Sau khi đang được hoàn thành xong về cơ bạn dạng cuộc xâm lăng nước Việt Nam, thực dân Pháp bắt gặp cần sự phản kháng khốc liệt của lực lượng nào?

A

Một số quan liêu lại yêu thương nước và quần chúng. # ở những khu vực, cả vô Nam lộn ngoài Bắc.

B

Một số văn nhân sĩ phu yêu thương nước vô triều đình Huế.

C

Một số quan liêu lại và quần chúng. # yêu thương nước ở Trung Kì.

D

Toàn thể dân tộc bản địa nước Việt Nam.

Dựa vô trào lưu kháng chiến của quần chúng. #, phái công ty triến vô triều đình Huế, đại diện thay mặt là những ai thẳng cánh hành vi chống Pháp?

A

Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản.

B

Nguyễn Thiện Thuật, Tạ Hiện

C

Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghị.

D

Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận.

Phong trào yêu thương nước chống xâm lăng đang được dơ lên sôi sục, kéo dãn từ thời điểm năm 1885 cho tới cuối thế kỉ XIX được gọi là trào lưu gì?

B

Phong trào dân cày Yên Thế.

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội nhất vô trào lưu Cần vương vãi là cuộc khởi nghĩa nào?

A

Khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887

B

Khởi nghĩa Bãi Sậy 1883 – 1892

C

Cuộc phản công của phái công ty Chiến ở kinh trở nên huế 1885

D

Khởi nghĩa Hương Khê 1885 – 1895

Nhận xét nào là về trào lưu Cần Vương là ko đúng?

A

Phong trào quy tế bào rộng lớn, mang tính chất dân tộc bản địa.

B

Quyết liệt, theo dõi ý thức hệ tư sản.

C

Phong trào yêu thương nước theo dõi khuynh mùi hương và ý thức hệ phong loài kiến.

D

Phong trào dân tộc bản địa, đang được đạt được không ít thắng lợi.

Mục chi của trào lưu yêu thương nước Cần Vương là gì?

A

Lật sụp chính sách phong loài kiến, giành song lập dân tộc bản địa.

B

Đánh đế quốc, giành lại song lập dân tộc bản địa, phục sinh lại chính sách phong loài kiến.

C

Xem thêm: ý nghĩa của lòng yêu nước

Đánh sụp phong loài kiến, đế quốc giành song lập.

D

Đánh đế quốc xây dựng nước nằm trong hòa.