nguyên tắc điều chế kim loại

Bài 21. Điều chế kim loại

I. Nguyên tắc

Bạn đang xem: nguyên tắc điều chế kim loại

Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại trở nên vẹn toàn tử.

${M^{n + }} + ne \to M$

II. Phương pháp

1. Phương pháp nhiệt độ luyện

Là cách thức khử ion sắt kẽm kim loại vô thích hợp hóa học ở nhiệt độ chừng cao vị những hóa học khử như C, CO, H hoặc các sắt kẽm kim loại sinh hoạt.

Phương pháp này được dùng nhằm phát hành sắt kẽm kim loại vô công nghiệp. Chất khử hoặc được dùng là cacbon.

2. Phương pháp thủy luyện

Cơ sở của phương pháp này là sử dụng những hỗn hợp tương thích như hỗn hợp H2SO4, NaOH, NaCN,... nhằm hòa tan sắt kẽm kim loại hoặc thích hợp hóa học của sắt kẽm kim loại và tách đi ra khỏi phần ko tan với vô quặng. Sau ê khử những ion sắt kẽm kim loại này vô dung dịch bằng sắt kẽm kim loại với tính khử mạnh như Fe, Zn,...

3. Phương pháp năng lượng điện phân

- Điện phân thích hợp chất nóng chảy

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

Là cách thức khử ion sắt kẽm kim loại vị loại năng lượng điện.

- Điện phân dung dịch

Là cách thức điện phân hỗn hợp muối hạt của sắt kẽm kim loại.

- Tính lượng chất thu được ở những năng lượng điện cực

Dựa vô công thức biểu trình diễn ấn định luật Farađây, rất có thể xác lập được lượng những hóa học nhận được ở điện cực: $m = \frac{{AIt}}{{nF}}$, vô đó

m :       Khối lượng hóa học nhận được ở năng lượng điện cực (gam).

A :        Khối lượng mol vẹn toàn tử của hóa học thu được ở năng lượng điện vô cùng.

n :        Số electron nhưng mà vẹn toàn tử hoặc ion đang được cho hoặc nhận.

I :         Cường chừng loại năng lượng điện (ampe).

t :         Thời gian tham năng lượng điện phân (giây).

Xem thêm: đáp án thpt quốc gia 2022

F :         Hằng số Farađây (F = 96 500).