nhận dạng người dùng là chức năng của

 • Câu hỏi:

  Nhận dạng người tiêu dùng là tác dụng của:

  • A. Người quản lí trị
  • B. CSDL
  • C. Hệ quản lí trị CSDL
  • D. Người hàng đầu tổ chức

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: nhận dạng người dùng là chức năng của

  Đáp án đúng: C

  Nhận dạng người tiêu dùng là tác dụng của hệ quản lí trị CSDL

Mã câu hỏi: 4337

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: muốn tính diện tích hình chữ nhật

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Phát biểu này sau đây ko nên là bảo mật thông tin vấn đề nhập hệ CSDL?
 • Các biện pháp mang đến việc bảo mật thông tin CSDL bao gồm có:
 • Bảo mật CSDL:
 • Chọn những tuyên bố sai trong số tuyên bố bên dưới đây?
 • Bảng phân quyền mang đến phép:
 • Người sở hữu tác dụng phân quyền truy vấn là:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này sai khi nói tới phần quyền truy cập?
 • Nhận dạng người tiêu dùng là tác dụng của:
 • Trong bảng phân quyền, những quyền truy vấn tài liệu, bao gồm có:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này ko nên là tác dụng của biên bạn dạng hệ thống?