nhận định nào sau đây

Câu hỏi:

01/12/2021 25,422

A. Tất cả những loại vật đều là khung người nhiều bào 

Bạn đang xem: nhận định nào sau đây

B. Mô là Lever nhỏ rộng lớn nhằm thi công lên Lever to hơn là hệ cơ quan 

C. Cơ thể người có duy nhất một hệ phòng ban độc nhất suy trì toàn cỗ sinh hoạt sinh sống của khung người. 

D. Thực vật đem nhì hệ phòng ban là hệ chồi và hệ rễ

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án: D

Hệ phòng ban ở thực vật gồm:

- Hệ rễ: bao hàm rễ cây

- Hệ chồi: bao hàm thân thiết, lá, hóa, quả

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ tuần trả được kết cấu vì thế những phòng ban này sau đây?

A. Tim và máu 

B. Tim và hệ mạch

C. Hệ mạch và máu 

D. Tim, huyết và hệ mạch

Câu 2:

Tập hợp ý những tế bào tiến hành và một công dụng là?

A. Tế bào 

B. Mô 

C. Cơ quan 

D. Hệ cơ quan

Xem thêm: các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

Câu 3:

Hệ chồi ở thực vật bao hàm những phòng ban nào? 

A. Rễ, thân thiết, lá 

B. Cành, lá, hoa, quả 

C. Hoa, ngược, hạt 

D. Rễ, cành, lá, hoa

Câu 4:

Dạ dày được kết cấu kể từ những cung cấp tộ tổ chức triển khai nhỏ rộng lớn nào?

A. Mô và hệ cơ quan 

B. Tế bào và cơ quan

C. Tế bào và mô

D. Cơ quan liêu và hệ cơ quan

Câu 5:

Cơ quan liêu này tại đây nằm trong hệ thần kinh trung ương ở người?

A. Tim 

B. Phổi 

C. Não 

D. Dạ dày

Câu 6:

Con cá vàng là Lever tổ chức triển khai này của khung người nhiều bào?

A. Tế bào 

B. Cơ thể 

C. Cơ quan 

D. Mô

Xem thêm: công thức tam giác vuông