nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển bền vững công nghiệp ở đông nam bộ là

Nhiệm vụ cần thiết nhất nhằm trở nên tân tiến vững chắc công nghiệp ở vùng Đông Nam Sở là

Bạn đang xem: nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển bền vững công nghiệp ở đông nam bộ là

Nhiệm vụ cần thiết nhất nhằm trở nên tân tiến vững chắc công nghiệp ở vùng Đông Nam Sở là

A. tăng mạnh upgrade hạ tầng vật hóa học - kỹ năng, vốn liếng.

B. trở nên tân tiến theo hướng sâu sắc gắn kèm với đảm bảo môi trường xung quanh.

C. quy hướng những khu vực công nghiệp, khu công nghiệp mới nhất.

D. đẩy mạnh thế mạnh công nghiệp khai quật dầu khí.

Đáp án B

(VD) Nhiệm vụ cần thiết nhất nhằm trở nên tân tiến vững chắc công nghiệp ở vùng Đông Nam Sở là trở nên tân tiến theo hướng sâu sắc gắn kèm với đảm bảo môi trường xung quanh.

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: công thức tính thể tích khối tròn xoay

Tổng ôn - Luyện đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ