ở nhiệt độ cao khí co khử được oxit nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 180,113

A. Fe2O3 và CuO

Bạn đang xem: ở nhiệt độ cao khí co khử được oxit nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A.

Khí CO chỉ khử được oxit của sắt kẽm kim loại đứng sau Al nhập sản phẩm năng lượng điện hóa. Chỉ đáp án A thích hợp.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những cặp sắt kẽm kim loại vẹn toàn hóa học xúc tiếp thẳng với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng những cặp sắt kẽm kim loại bên trên nhập hỗn hợp axit, số cặp sắt kẽm kim loại nhập cơ Fe bị đập huỷ trước là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 2:

Cho sơ đồ sau:

FeFeCl2FeOH2FeOH3Fe2O3FeFeCl3

Số phương trình phản ứng oxi hóa - khử nhập dãy là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 3:

Cho Fe phản xạ với dd HNO3 quánh, rét chiếm được một hóa học khí gray clolor đỏ au. Chất khí cơ là:

A. N2

B. NH3

Xem thêm: mục tiêu của phong trào yêu nước cần vương là gì

C. NO2

D. N2O

Câu 4:

Chất nào tại đây có thể oxi hóa Zn thành Zn2+?

A. Fe

B. Ag+

C. Al3+

D. Ca2+

Câu 5:

Có thể dùng axit nào tại đây để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm: Al, Fe, Cu, Ag?

A. HCl

B. HNO3 loãng

C. H2SO4 loãng

D. H2SO4 đặc nguội

Câu 6:

Kim loại M bị bào mòn năng lượng điện hoá học tập khi xúc tiếp với Fe nhập không gian độ ẩm. M hoàn toàn có thể là

A. Bạc

B. Đồng

C. Chì

Xem thêm: sân khấu hóa tác phẩm văn học

D. Kẽm