ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Video chỉ dẫn giải

a) Viết cho tới tương đối đầy đủ bảng đơn vị chức năng đo chừng lâu năm sau:

b) Viết cho tới tương đối đầy đủ bảng đơn vị chức năng đo lượng sau:

c) Trong bảng đơn vị chức năng đo chừng lâu năm (hoặc bảng đơn vị chức năng đo khối lượng):

- Đơn vị rộng lớn cấp từng nào phen đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn tiếp ngay tắp lự ?

- Đơn vị bé bỏng vị 1 phần bao nhiêu đơn vị chức năng to hơn tiếp ngay tắp lự ?

Phương pháp giải:

Dựa nhập lý thuyết về những đơn vị chức năng đo chừng lâu năm và đo lượng vẫn học tập. 

Lời giải chi tiết:

a)

b)

c)  Trong bảng đơn vị chức năng đo chừng lâu năm (hoặc bảng đơn vị chức năng đo khối lượng):

- Đơn vị rộng lớn cấp \(10\) phen đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn tiếp ngay tắp lự.

- Đơn vị bé bỏng bằng \(\dfrac{1}{10}\) đơn vị to hơn tiếp ngay tắp lự.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết (theo mẫu):

a)  1m = 10dm = ... centimet = ... mm 

     1km = ... m  

     1kg = ... g

     1 tấn = ... kg

b)  1m = \(\dfrac{1}{10}\)dam = 0,1 dam

     1m = ... km = ... km

     1g = ... kilogam = ... kg

     1kg = ... tấn = ... tấn.

Phương pháp giải:

Dựa nhập quan hệ trong số những đơn vị chức năng nhập bảng đơn vị chức năng đo chừng lâu năm (hoặc bảng đơn vị chức năng đo khối lượng):

Trong bảng đơn vị chức năng đo chừng lâu năm (hoặc bảng đơn vị chức năng đo khối lượng):

Xem thêm: các dạng toán lớp 2

- Đơn vị rộng lớn cấp \(10\) phen đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn tiếp ngay tắp lự.

- Đơn vị bé bỏng bằng \(\dfrac{1}{10}\) đơn vị to hơn tiếp ngay tắp lự.

Lời giải chi tiết:

a)  1m = 10dm = 100cm = 1000mm       

     1km = 1000m

     1kg = 1000g

     1 tấn = 1000kg

b)  1m = \(\dfrac{1}{10}\)dam = 0,1dam 

     1m = \(\dfrac{1}{1000}\)km = 0,001km

     1g = \(\dfrac{1}{1000}\)kg = 0,001kg

     1kg = \(\dfrac{1}{1000}\) tấn = 0,001 tấn.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích nhập khu vực chấm (theo mẫu):

a) \(5285m = 5km \;285m = 5,285km.\)

    \(1827m = ... km ... m = ... km\)

    \(2063m = ... km ... m = ... km\)

    \(702m = ... km... m = ... km.\)

b) \( 34dm = .. m ... dm = ... m\)

    \(786cm = ... m ... centimet = ... m\)

    \(408cm = ... m ... centimet = ... m\)

c) \(6258g = 6kg \;258g = 6,258kg\)

    \(2065g = ... kilogam ... g = ... kg\)

    \(8047kg = ... tấn ... kilogam = ... tấn.\)

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ kiểu mẫu rồi thực hiện tương tự động với những câu còn sót lại.

Lời giải chi tiết:

a) \(5285m = 5km \;285 m = 5, 285km.\)

    \(1827m = 1km \;827 m = 1,827km\)

    \(2063m = 2km \;63m = 2,063km\)

    \(702m = 0km \; 702m = 0,702km.\)

b) \(34dm = 3m \;4dm = 3,4m\)

    \(786cm = 7m \;86cm = 7,86m\)

    \(408cm = 4m \;8cm = 4,08m\)

Xem thêm: nhật bản thuộc khu vực nào của châu á

c) \(6258g = 6kg \;258g = 6,258kg\)

   \(2065g = 2kg \;65g = 2,065kg\)

   \(8047kg = 8\;tấn \;47kg = 8,047 \;tấn.\)