phần lớn dân cư tây nam á theo đạo

Bài tập

Câu chất vấn số 1/20

Bạn đang xem: phần lớn dân cư tây nam á theo đạo

17:03

Góp ý - Báo lỗi

Xem thêm: tác dụng biện pháp tu từ

Điểm của khách hàng.Mỗi câu vấn đáp đích được

Xem thêm: ứng dụng trên thiết bị di động

Câu chất vấn này theo phương thức lựa chọn đáp án đích, sau thời điểm phát âm đoạn thắc mắc, các bạn bấm vào một trong những vô số những đáp án tuy nhiên lịch trình thể hiện bên dưới, tiếp sau đó nhấp vào nút gửi nhằm đánh giá đáp án và sẵn sàng gửi lịch sự thắc mắc tiếp tiếp

Trả điều đúng trong tầm thời hạn quy ấn định các bạn sẽ được + số điểm như sau:
Trong khoảng 5 phút trước tiên + 5 điểm
Trong khoảng 5 phút -> 10 phút + 4 điểm
Trong khoảng 10 phút -> 15 phút + 3 điểm
Trong khoảng 15 phút -> đôi mươi phút + 2 điểm
Trên đôi mươi phút + 1 điểm

Tổng thời hạn thực hiện từng câu (không giới hạn)

Bấm vô phía trên nếu như vạc hiện tại đem lỗi hoặc ham muốn gửi gom ý