phát biểu nào dưới đây không đúng

Câu hỏi:

14/08/2019 22,917

A. Nguyên tắc công cộng nhằm điểu chế sắt kẽm kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại trở nên nguyên vẹn tử

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây không đúng

B. Tính Hóa chất đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử

C. chén hao mòn chất hóa học đột biến đi ra dòng sản phẩm điện

Đáp án chủ yếu xác

D. Bản hóa học của bào mòn sắt kẽm kim loại là quy trình lão hóa khử

Đáp án C

C sai. chén hao mòn năng lượng điện hóa mới nhất đột biến đi ra dòng sản phẩm điện

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy những sắt kẽm kim loại đều hoàn toàn có thể pha trộn tự cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp muối hạt của bọn chúng với năng lượng điện cực kỳ trơ là

A. Cu, Ca, Zn

B. Fe, Cr, Al

C. Li, Ag, Sn

D. Zn, Cu, Ag

Câu 2:

Cho mặt hàng những kim loại: Na, Cu, Al, Cr. Kim loại mượt nhất nhập mặt hàng là

A. Al.

B. Cr.

C. Na.

D. Cu.

Câu 3:

Kim loại nào là sau đây chỉ được pha trộn tự cách thức năng lượng điện phân rét chảy?

A. Cu.

Xem thêm: số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

B. Zn.

C. Fe.

D. K.

Câu 4:

Những đặc thù vật lý cơ công cộng của sắt kẽm kim loại là:

A. Tính mềm, đem ánh kim và cực kỳ cứng.

B. Tính mềm, tính dẫn năng lượng điện, nhiệt độ nhiệt độ chảy cao.

C. Tính dẫn năng lượng điện, dẫn nhiệt độ, đem ánh kim, đem lượng riêng rẽ rộng lớn.

D. Tính mềm, tính dẫn năng lượng điện, dẫn nhiệt độ, và đem ánh kim.

Câu 5:

Cho khí CO2 dư trải qua lếu thích hợp bao gồm CuO, MgO, Al2O3. Sau phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn gồm:

A. Cu, Al2O3, Mg.

B. Cu, Al, MgO.

C. Cu, MgO, Al2O3.

D. Cu, Mg, Al.

Câu 6:

Nguyên tắc công cộng nhằm pha trộn sắt kẽm kim loại là:

A. Khử những cation kim loại

B. Oxi hóa những cation kim loại

C. Oxi hóa những kim loại

Xem thêm: vai trò của thoát hơi nước

D. Khử những kim loại