phát biểu nào sau đây đúng về phân bố nhiệt độ trên bề mặt trái đất

Câu hỏi:

07/06/2022 32,351

A. Biên phỏng sức nóng lớn số 1 và nhỏ nhất đều ở châu lục.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng về phân bố nhiệt độ trên bề mặt trái đất

B. Biên phỏng sức nóng phỏng ở biển nhỏ rộng lớn ở châu lục.

Đáp án chủ yếu xác

C. Nhiệt phỏng tối đa và thấp nhất đều ở biển.

D. Nhiệt phỏng ở phân phối cầu Tây cao hơn nữa phân phối cầu Đông.

Đáp án đích là: B

Do sự hít vào sức nóng và lan sức nóng của khu đất nhanh chóng rộng lớn nước nên biển sở hữu biên phỏng sức nóng nhỏ, châu lục sở hữu biên phỏng sức nóng rộng lớn. Đất hấp thụ sức nóng nhanh chóng rộng lớn tuy nhiên lan sức nóng cũng nhanh chóng rộng lớn. Nước hít vào sức nóng lờ đờ rộng lớn tuy nhiên lan sức nóng cũng lờ đờ rộng lớn -> Nhiệt phỏng tầm năm tối đa và thấp nhất ở châu lục.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt phỏng tầm năm thấp nhất ở

A. châu lục.

B. biển.

C. phân phối cầu Đông.

D. phân phối cầu Tây.

Câu 2:

Càng về vĩ phỏng cao

A. sức nóng phỏng tầm năm càng rộng lớn.

B. thời hạn sở hữu sự phát sáng càng lâu năm.

C. góc chiếu của tia mặt mũi trời càng rộng lớn.

D. biên phỏng sức nóng phỏng của năm càng tốt.

Câu 3:

Từ xích đạo về cực kỳ có

A. sức nóng phỏng hạ thấp, biên phỏng sức nóng phỏng tầm năm tách.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 16

B. góc chiếu của tia phản xạ mặt mũi trời tăng, sức nóng phỏng hạ thấp.

C. sức nóng phỏng tầm năm tách, biên phỏng sức nóng phỏng năm tăng.

D. biên phỏng sức nóng phỏng năm tăng, sức nóng phỏng tầm năm tăng.

Câu 4:

Các yếu tố thực hiện cho tới vùng xích đạo sở hữu mưa thật nhiều là

A. dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, frông giá buốt, gió máy Mậu dịch.

B. dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, những núi cao, gió máy Mậu dịch.

C. áp thấp, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, loại biển lớn giá buốt.

D. áp thấp, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, loại biển lớn giá buốt.

Câu 5:

Các yếu tố thực hiện cho tới vùng ôn đới mưa nhiều là

A. gió máy Tây ôn đới, loại biển lớn giá buốt.

B. gió máy Tây ôn đới, loại biển lớn giá buốt.

C. áp thấp ôn đới, gió máy Mậu dịch.

D. áp thấp ôn đới, gió máy Đông cực kỳ.

Câu 6:

Nhân tố nào là tại đây tác động nhiều đến việc không giống nhau về sức nóng phỏng thân ái bờ Đông và Tây lục địa?

A. Dòng biển lớn giá buốt, phỏng cao địa hình.

B. Độ cao địa hình, những vĩ phỏng địa lí.

C. Các vĩ phỏng địa lí, loại biển lớn giá buốt.

Xem thêm: nhà nước xuất hiện khi nào

D. Dòng biển lớn giá buốt, loại biển lớn giá buốt.