phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta

hint-header

Cập nhật ngày: 19-08-2022

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta


Chia sẻ bởi: 10G_Nguyễn Quốc Ngọc


Phát biểu này tại đây không thể hiện nay sự di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính nước ta?

Xuất hiện nay những ngành công nghiệp trọng tâm.

B

Phân hóa phát triển trong số những vùng nội địa.

C

Hình trở thành những vùng động lực cách tân và phát triển tài chính.

D

Hình trở thành những vùng tài chính trọng tâm.

Chủ đề liên quan

Biểu hiện nay của di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính ở việt nam là

A

các khu vực công nghiệp triệu tập và vùng chuyên nghiệp canh được tạo hình.

B

nhiều sinh hoạt cty mới mẻ Ra đời và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế phát triển thành tăng, công nghiệp khai quật rời.

D

Nhà nước quản lí lí những ngành tài chính và những nghành nghề tài chính then chốt.

Trong điểm I, tỉ trọng ngành thủy sản đem Xu thế tăng vì thế vẹn toàn nhân đa phần này sau đây?

A

Nguồn khoáng sản thủy sản phong phú và đa dạng.

B

Trang vũ khí càng ngày càng được tiến bộ.

C

Nông nghiệp, lâm nghiệp không nhiều được góp vốn đầu tư.

D

Hiệu ngược tài chính kể từ thủy sản cao hơn nữa.

Biểu hiện nay của di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính ở việt nam là

A

các khu vực công nghiệp triệu tập và vùng chuyên nghiệp canh được tạo hình.

B

nhiều sinh hoạt cty mới mẻ Ra đời và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế phát triển thành tăng, công nghiệp khai quật rời.

D

Nhà nước quản lí lí những ngành tài chính và những nghành nghề tài chính then chốt.

Phát biểu này tại đây đích với di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính ở việt nam hiện nay nay?

A

Hình trở thành những vùng động lực cách tân và phát triển tài chính.

B

Nhiều mô hình cty mới mẻ Ra đời và cách tân và phát triển.

C

Lĩnh vực tài chính then chốt vì thế Nhà nước quản lí lí.

D

Tỉ trọng tâm công nghiệp và kiến tạo tăng.

Hạn chế lớn số 1 của sự việc phát triển tài chính việt nam vô thời hạn qua chuyện là

A

tăng trưởng tạm bợ.

B

tăng trưởng với vận tốc lừ đừ.

C

tăng trưởng đa phần theo đòi chiều rộng.

D

tăng trưởng ko đồng đều trong số những ngành.

Việc rời tỉ trọng cây hoa màu, tăng tỉ trọng cây lâu năm nhằm mục đích mục tiêu đa phần này sau đây?

A

Tạo đi ra nhiều thành phầm xuất khẩu.

B

Phát huy ưu thế về khu đất đai, nhiệt độ.

C

Nâng cao hiệu suất cao tài chính nông nghiệp.

D

Chuyển nền nông nghiệp thanh lịch phát triển mặt hàng hoá.

Nguyên nhân thực hiện di chuyển cơ cấu tổ chức những bộ phận tài chính ở việt nam đa phần là do

A

nền tài chính việt nam đang được càng ngày càng hội nhập toàn thế giới.

B

nước tớ đang được cách tân và phát triển tài chính thị ngôi trường.

C

quá trình công nghiệp hoá, tiến bộ hoá.

D

phát triển nền tài chính thị ngôi trường và hội nhập toàn thế giới.

Chiến lược cần thiết vô quy trình công nghiệp hoá, tiến bộ hoá non sông là

A

tăng trưởng tài chính nhanh chóng.

B

thúc đẩy quy trình đô thị mới.

C

thúc đẩy sự di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính.

D

tăng làm việc đem trình độ chuyên môn chuyên môn cao.

Vai trò cần thiết của điểm tài chính đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế thể hiện nay ở

A

đóng chung tối đa vô cơ cấu tổ chức GDP.

B

tỉ trọng tăng nhanh chóng vô cơ cấu tổ chức GDP.

C

giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền tài chính.

D

tỉ trọng vô cơ cấu tổ chức GDP trong mỗi năm vừa qua ổn định toan.

Việc tạo hình những vùng động lực cách tân và phát triển tài chính ở việt nam nhằm mục đích mục tiêu đa phần này sau đây?

Xem thêm: dịch vụ công là gì

A

Phát triển tài chính và hội nhập quốc tế.

B

Phát triển tài chính và giải quyết và xử lý việc thực hiện.

C

Hội nhập quốc tế và giải quyết và xử lý việc thực hiện.

D

Nâng cao cuộc sống và đảm bảo an toàn môi trường xung quanh.

Kết ngược này sau đó là lớn số 1 của quy trình tăng nhanh cách tân và phát triển tài chính ở nước ta?

A

Hình trở thành những vùng chuyên nghiệp canh và khu vực công nghiệp.

B

Hình trở thành những vùng động lực và khu vực technology cao.

C

Chuyển dịch cơ cấu tổ chức tài chính, tạo hình những khu công nghiệp.

D

Chuyển dịch cơ cấu tổ chức tài chính, phân hóa những vùng phát triển.

Khu vực tài chính đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế tăng nhanh chóng vì thế vẹn toàn nhân đa phần này sau đây?

A

Khai thác đem hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

B

Việt Nam đang trở thành member của khá nhiều tổ chức triển khai.

C

Tận dụng chất lượng tốt thế mạnh mối cung cấp làm việc, thị ngôi trường.

D

Đường lối Open, hội nhập càng ngày càng sâu sắc rộng lớn.

Xu phía di chuyển cơ cấu tổ chức nền tài chính theo đòi bờ cõi ở việt nam không cần là

A

hình trở thành những vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm và cây hoa màu.

B

phát triển những ngành tận dụng tối đa được ưu thế mối cung cấp làm việc đầy đủ.

C

phát triển vùng tài chính động lực, tạo hình vùng tài chính trọng tâm.

D

xây dựng những khu vực công nghiệp triệu tập, khu công nghiệp đem quy tế bào rộng lớn.

Phát biểu này tại đây không đúng với điểm III (dịch vụ) vô cơ cấu tổ chức GDP nước ta?

A

Kết cấu hạ tầng tài chính và khu đô thị cách tân và phát triển.

B

Có những bước phát triển ở một trong những mặt mũi.

C

Dịch vụ góp phần nhỏ vô phát triển tài chính.

D

Nhiều mô hình cty vừa mới được Ra đời.

Cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông - lâm - ngư nghiệp của việt nam đang được di chuyển theo đòi hướng

A

tăng tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

B

giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

C

giảm tỉ trọng nông nghiệp, rời tỉ trọng thuỷ sản.

D

tăng tỉ trọng nông nghiệp, rời tỉ trọng thuỷ sản.

Đặc điểm nào tại đây không đúng với khu vực vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

A

Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.

B

Giữ vai trò chủ đạo vô nền kinh tế.

C

Tỉ trọng có xu hướng giảm vô cơ cấu GDP.

D

Tỉ trọng giữ ổn định vô cơ cấu GDP.

Thành phần tài chính này tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền tài chính nước ta?

D

Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Điểm quan trọng đặc biệt này tại đây không đích với việc di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính theo đòi bờ cõi ở nước ta?

A

Xuất hiện nay những khu vực công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

B

Miền núi phát triển thành vùng tài chính linh động.

C

Hình trở thành những vùng tài chính trọng tâm.

D

Hình trở thành những vùng chuyên nghiệp canh nông nghiệp.

Hạn chế vô di chuyển cơ cấu tổ chức ngành tài chính của việt nam thời hạn qua chuyện là

A

tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp rời liên tiếp.

B

tốc chừng di chuyển còn lừ đừ.

C

tỉ trọng cty rời và không yên.

D

tỉ trọng công nghiệp - kiến tạo thấp.

Phát biểu này tại đây đích với Xu thế di chuyển cơ cấu tổ chức ngành tài chính việt nam hiện nay nay?

A

Tốc chừng di chuyển ra mắt còn lừ đừ.

B

Nhà nước quản lí lí những ngành then chốt.

C

Xem thêm: bảng lượng giác cơ bản

Đáp ứng không thiếu thốn sự cách tân và phát triển non sông.

D

Còn ko theo phía công nghiệp hóa.