phát biểu nào sau đây sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

Phát biểu nào là sau đấy là sai khi nói tới khả năng chiếu sáng đơn sắc?

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

Phát biểu nào là sau đấy là sai khi nói tới khả năng chiếu sáng đơn sắc?

A.  Chiết suất của một môi trường xung quanh vô xuyên suốt so với khả năng chiếu sáng đỏ au to hơn tách suất của môi trường xung quanh cơ so với khả năng chiếu sáng tím.

B. Ánh sáng sủa đơn sắc là khả năng chiếu sáng không biến thành giã sắc khi trải qua lăng kính.

C. Trong và một môi trường xung quanh truyền, véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng tím nhỏ rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng đỏ au.

D.

Trong chân ko, những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau truyền rằng với nằm trong véc tơ vận tốc tức thời.

Đáp án A

1.png

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
Tổng ôn Nhanh Vật Lý lớp 12 200.000đ 149.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Combo Câu căn vặn lý thuyết trọng tâm Vật lý & Hoá học tập tặng bong tay Toán 277.000đ 123.000đ
50 Đề minh hoạ Vật Lý 2024 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: nguyên tử khối của cl

Tổng ôn Nhanh Vật Lý lớp 12

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Vật Lý lớp 12 - Tập 1 200.000đ 149.000đ