phí ngọc hưng mỹ nhân

Sau Khi được Phí Ngọc Hưng cầu thơm trong tháng 5 trong năm này, Trương Mỹ Nhân xác nhận cả nhị đang được ĐK kết duyên, đầu tiên phát triển thành phu nhân ck.