soạn tập đọc lớp 5

VnDoc.com Học tập dượt Lớp 5

Chuyên mục Tập phát âm lớp 5 theo đuổi sát những bài học kinh nghiệm nhập công tác học tập, gom những em ôn tập dượt, nắm rõ kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản của công tác Tiếng Việt lớp 5 với thật nhiều bài xích tập dượt và đề đua không hề thiếu đáp án nhằm những em tự động học tập chất lượng tốt Tiếng Việt 5, biên soạn bài xích 5 kề bên Toán 5 và Tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: soạn tập đọc lớp 5

 • Tập phát âm lớp 5 học tập kì 1
  • Tuần 2: VN - Tổ Quốc em
  • Tuần 3: VN - Tổ Quốc em
  • Tuần 4: VN - Tổ Quốc em
  • Tuần 5: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 6: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 7: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 8: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 9: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 10: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 11: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 12: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 13: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 14: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 15: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 16: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 17: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 18: Ôn tập dượt cuối học tập kì 1
 • Tập phát âm lớp 5 tập dượt 2
  • Tuần 19: Người công dân
  • Tuần 20: Người công dân
  • Tuần 21: Người công dân
  • Tuần 22: Vì cuộc sống đời thường thanh bình
  • Tuần 23: Vì cuộc sống đời thường thanh bình
  • Tuần 24: Vì cuộc sống đời thường thanh bình
  • Tuần 25: Nhớ nguồn
  • Tuần 26: Nhớ nguồn
  • Tuần 27: Nhớ nguồn
  • Tuần 28: Ôn tập dượt thân ái học tập kì 2
  • Tuần 29: Nam và nữ
  • Tuần 30: Nam và nữ
  • Tuần 31: Nam và nữ
  • Tuần 32: Những người chủ tương lai
  • Tuần 33: Những người chủ tương lai
  • Tuần 34: Những người chủ tương lai
  • Tuần 35: Ôn tập dượt học tập kì 2

Tập phát âm lớp 5 học tập kì 1

Tuần 2: VN - Tổ Quốc em

 • Tập phát âm lớp 5: Nghìn năm văn hiến
 • Tập phát âm lớp 5: Sắc màu sắc em yêu

Tuần 3: VN - Tổ Quốc em

 • Tập phát âm lớp 5: Lòng dân
 • Tập phát âm lớp 5: Lòng dân (tiếp theo)

Tuần 4: VN - Tổ Quốc em

 • Tập phát âm lớp 5: Những con cái sếu vày giấy
 • Tập phát âm lớp 5: Bài ca về Trái đất

Tuần 5: Cánh chim hòa bình

 • Tập phát âm lớp 5: Một Chuyên Viên máy xúc
 • Tập phát âm lớp 5: Ê-mi-li, con

Tuần 6: Cánh chim hòa bình

 • Tập phát âm lớp 5: Sự sụp sụp của chính sách A-pác-thai
 • Tập phát âm lớp 5: Tác phẩm của Si-le và thương hiệu trừng trị xít

Tuần 7: Cánh chim hòa bình

 • Tập phát âm lớp 5: Những người các bạn tốt
 • Tập phát âm lớp 5: Tiếng đàn ba-la-lai-ca bên trên sông Đà

Tuần 8: Con người với thiên nhiên

 • Tập phát âm lớp 5: Kì diệu rừng xanh
 • Tập phát âm lớp 5: Trước cổng trời

Tuần 9: Con người với thiên nhiên

 • Tập phát âm lớp 5: Cái gì quý nhất?
 • Tập phát âm lớp 5: Đất Cà Mau

Tuần 10: Con người với thiên nhiên

 • Ôn tập dượt thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 1 + 2
 • Ôn tập dượt thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 3 + 4
 • Ôn tập dượt thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn tập dượt thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7
 • Ôn tập dượt thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 8

Tuần 11: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập phát âm lớp 5: Chuyện một khu vực vườn nhỏ
 • Tập phát âm lớp 5: Tiếng vọng

Tuần 12: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập phát âm lớp 5: Mùa thảo quả
 • Tập phát âm lớp 5: Hành trình của lũ ong

Tuần 13: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập phát âm lớp 5: Người gác rừng tí hon
 • Tập phát âm lớp 5: Trồng rừng ngập mặn

Tuần 14: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập phát âm lớp 5: Chuỗi ngọc lam
 • Tập phát âm lớp 5: Hạt gạo xã ta

Tuần 15: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập phát âm lớp 5: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Tập phát âm lớp 5: Về mái ấm đang được xây

Tuần 16: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập phát âm lớp 5: Thầy dung dịch như u hiền
 • Tập phát âm lớp 5: Thầy cúng lên đường viện

Tuần 17: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập phát âm lớp 5: Ngu công xã Trịnh Tường
 • Tập phát âm lớp 5: Ca dao về làm việc sản xuất

Tuần 18: Ôn tập dượt cuối học tập kì 1

 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 1
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 2
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 3 + 4
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 7
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 8

Tuần 19: Người công dân

 • Tập phát âm lớp 5: Người công dân sinh Một
 • Tập phát âm lớp 5: Người công dân sinh Một (tiếp theo)

Tuần 20: Người công dân

 • Tập phát âm lớp 5: Thái sư Trần Thủ Độ
 • Tập phát âm lớp 5: Người tài trợ quan trọng đặc biệt của Cách mạng

Tuần 21: Người công dân

 • Tập phát âm lớp 5: Trí dũng tuy nhiên toàn
 • Tập phát âm lớp 5: Tiếng rao đêm

Tuần 22: Vì cuộc sống đời thường thanh bình

 • Tập phát âm lớp 5: Lập xã lưu giữ biển
 • Tập phát âm lớp 5: Cao Bằng

Tuần 23: Vì cuộc sống đời thường thanh bình

 • Tập phát âm lớp 5: Phân xử tài tình
 • Tập phát âm lớp 5: Chú lên đường tuần

Tuần 24: Vì cuộc sống đời thường thanh bình

 • Tập phát âm lớp 5: Luật tục xưa của những người Ê-đê
 • Tập phát âm lớp 5: Hộp thư mật

Tuần 25: Nhớ nguồn

 • Tập phát âm lớp 5: Phong cảnh thông thường Hùng
 • Tập phát âm lớp 5: Cửa sông

Tuần 26: Nhớ nguồn

 • Tập phát âm lớp 5: Nghĩa thầy trò
 • Tập phát âm lớp 5: Hội thổi cơm trắng đua ở Đồng Vân

Tuần 27: Nhớ nguồn

 • Tập phát âm lớp 5: Tranh xã Hồ
 • Tập phát âm lớp 5: Đất nước

Tuần 28: Ôn tập dượt thân ái học tập kì 2

 • Ôn tập dượt thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 1 + 2
 • Ôn tập dượt thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 3
 • Ôn tập dượt thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 4
 • Ôn tập dượt thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn tập dượt thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7
 • Ôn tập dượt thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 8

Tuần 29: Nam và nữ

 • Tập phát âm lớp 5: Một vụ đắm tàu
 • Tập phát âm lớp 5: Con gái

Tuần 30: Nam và nữ

 • Tập phát âm lớp 5: Thuần phục sư tử
 • Tập phát âm lớp 5: Tà áo lâu năm Việt Nam

Tuần 31: Nam và nữ

 • Tập phát âm lớp 5: Công việc đầu tiên
 • Tập phát âm lớp 5: Bầm ơi

Tuần 32: Những người chủ tương lai

 • Tập phát âm lớp 5: Út Vịnh
 • Tập phát âm lớp 5: Những cánh buồm

Tuần 33: Những người chủ tương lai

 • Tập phát âm lớp 5: Luật Báo vệ, đỡ đần và dạy dỗ trẻ con em
 • Tập phát âm lớp 5: Sang năm con cái lên bảy

Tuần 34: Những người chủ tương lai

 • Tập phát âm lớp 5: Lớp học tập bên trên đường
 • Tập phát âm lớp 5: Nếu trái khoáy khu đất thiếu hụt trẻ con con

Tuần 35: Ôn tập dượt học tập kì 2

 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 1
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 2
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 4
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 5
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 6
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 7

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 5

Chủ điểm 1: VN - Tổ Quốc em

Chủ điểm 2: Cánh chim hòa bình

Chủ điểm 3: Con người với thiên nhiên

Xem thêm: ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

Chủ điểm 4: Ôn tập dượt thân ái học tập kì 1

Chủ điểm 5: Giữ lấy màu sắc xanh

Xem thêm: mở bài gián tiếp việt bắc

 • Tập đọc: Chuyện một khu vực vườn nhỏ
 • Tập đọc: Tiếng vọng
 • Tập đọc: Mùa thảo quả
 • Tập đọc: Hành trình của lũ ong
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Người gác rừng tí hon
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Trồng rừng ngập mặn

Chủ điểm 6: Vì niềm hạnh phúc của con cái người

 • Lý thuyết Tiếng Việt lớp 5: Chuỗi ngọc lam
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Hạt gạo xã ta
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Về mái ấm đang được xây
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Thầy dung dịch như u hiền
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Thầy cúng lên đường dịch viện
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Ngu công xã Trịnh Tường
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Ca dao về làm việc sản xuất

Chủ điểm 7: Ôn tập dượt cuối học tập kì 1

Chủ điểm 8: Người công dân

 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập phát âm - Người công dân sinh Một
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập phát âm - Người công dân sinh Một (tiếp theo)
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập phát âm - Thái sư Trần Thủ Độ
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập phát âm - Nhà tài trợ quan trọng đặc biệt của Cách mạng
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập phát âm - Trí dũng tuy nhiên toàn
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập phát âm - Tiếng rao đêm