sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

Câu hỏi:

12/02/2020 27,114

Bạn đang xem: sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

A. Tế bào u của noãn rời phân cho tới 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót vẹn toàn phân 3 chuyến cho tới túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối rất rất, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 1 nhân rất rất.

B. Tế bào u của noãn rời phân cho tới 4 đại bào tử → từng đại bào tử vẹn toàn phân 3 chuyến cho tới túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối rất rất, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân rất rất.

C. Tế bào u của noãn rời phân cho tới 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót vẹn toàn phân 3 chuyến cho tới túi phôi chứa chấp 2 tế bào đối rất rất, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân rất rất.

D. Tế bào u của noãn rời phân cho tới 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót vẹn toàn phân 3 chuyến cho tới túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối rất rất, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân rất rất.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc này tại đây đem chứa chấp protein tiến hành công dụng vận gửi những hóa học vô cơ thể?

A. Nhiễm sắc thể

B. Hemoglobin

C. Xương

D.

Câu 2:

Điểm tương tự nhau về kết cấu đằm thắm lizoxom và ko bào là

A. Bào quan liêu đem lớp màng kép phủ quanh.

B. Đều đem độ dài rộng rất rộng lớn.

C. Được phủ quanh chỉ vì thế một tờ màng đơn.

D. Đều đem vô tế bào của thực vật và động vật hoang dã.

Câu 3:

Những ứng động này sau đây bám theo mức độ trương nước?

A. Hoa chục giờ nở vô buổi sớm, hiện tượng lạ thức ngủ của chồi cây bàng.

Xem thêm: 4 + 4 bằng mấy

B. Sự đóng góp há của lá cây trinh tiết phái nữ, khí khổng đóng góp há.

C. Lá cây họ đỗ xoè đi ra và khép lại, khí khổng đóng góp há.

D. Hoa chục giờ nở vô buổi sớm, khí khổng đóng góp há.

Câu 4:

Cung bản năng “co ngón tay của người” tiến hành bám theo trật tự động nào?

A. Thụ quan liêu nhức ở domain authority → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi xúc cảm của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

B. Thụ quan liêu nhức ở domain authority → sợi xúc cảm của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → những cơ ngón tay.

C. Thụ quan liêu nhức ở domain authority → sợi xúc cảm của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

D. Thụ quan liêu nhức ở domain authority → tuỷ sinh sống → sợi chuyển động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

Câu 5:

Liên hệ ngược là:

A. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô sau thời điểm được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích ứng.

B. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích ứng.

C. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô quay trở lại thông thường sau thời điểm được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích ứng.

D. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô quay trở lại thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích ứng.

Câu 6:

Ở thực vật, đem nhị loại phía động chủ yếu là

A. phía động dương (sinh trưởng khuynh hướng về phía đem ánh sáng) và phía động âm (sinh trưởng về trọng lực).

B. phía động dương (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng nhắm đến mối cung cấp kích thích).

C. phía động dương (sinh trưởng nhắm đến mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích).

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

D. phía động dương (sinh trưởng nhắm đến nước) và phía động âm (sinh trưởng nhắm đến đất).