sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

Câu hỏi:

17/09/2020 24,578

Bạn đang xem: sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

C. Tiêu hoá hoá học tập và cơ học

Đáp án chủ yếu xác

D. Tiêu hoá hoá học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án là C

Thú ăn thịt tiêu xài hoá chất hóa học và cơ tri thức ăn

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý này sau đây ko trúng với kết cấu của ống tiêu xài hoá ở người?

A. Trong ống tiêu xài hoá của người dân có ruột non

B. Trong ống tiêu xài hoá của người dân có thực quản

C. Trong ống tiêu xài hoá của người dân có dạ dày

D. Trong ống tiêu xài hoá của người dân có diều

Câu 2:

Ý này sau đây ko trúng với ưu thế của ống tiêu xài hoá đối với túi tiêu xài hoá?

A. Dịch tiêu xài hoá không xẩy ra hoà loãng

B. Dịch tiêu xài hoá được hoà loãng

C. Ống tiêu xài hoá được phân hoá trở nên những phần tử không giống nhau tạo nên cho việc chuyên nghiệp hoá về chức năng

D. Có sự phối hợp thân thích tiêu xài hoá hoá học tập và cơ học

Câu 3:

Ý này sau đây ko trúng với việc tiêu xài hoá đồ ăn trong số phần tử của ống tiêu xài hoá ở người?

A. Ở đại tràng sở hữu tiêu xài hoá cơ học tập và hoá học

B. Ở bao tử sở hữu tiêu xài hoá cơ học tập và hoá học

C. Ở mồm sở hữu tiêu xài hoá cơ học tập và hoá học

D. Ở ruột non sở hữu tiêu xài hoá cơ học tập và hoá học

Xem thêm: đạo hàm của căn x

Câu 4:

Đặc điểm này sau đây không tồn tại ở thú ăn cỏ?

A. Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn

B. Ruột dài

C. Manh tràng phân phát triển

D. Ruột ngắn

Câu 5:

Khi trình bày về việc hấp thụ đồ ăn trong số phần tử của ống hấp thụ ở người, tuyên bố này sau đó là sai?

A. Ở đại tràng sở hữu hấp thụ chất hóa học và hấp thụ cơ học

B. Tiêu hóa chất hóa học ở ruột non cần thiết rộng lớn dạ dày

C. Ở mồm sở hữu enzim amilaza phân giải tinh ma bột

D. Ở bao tử chỉ chứa chấp enzim pepsin

Câu 6:

Sự tiêu xài hoá đồ ăn ở thú ăn cỏ như vậy nào?

A. Tiêu hoá hoá và cơ học

B. Tiêu hoá hoá, cơ học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

C. Chỉ tiêu xài hoá cơ học

D. Chỉ tiêu xài hoá hoá học

Câu 7:

Những điểm giống như nhau vô tiêu xài hoá ở thú ăn thịt  và thú ăn thực vật là?

A. Đều tiêu xài hoá nước ngoài bào ra mắt vô ống tiêu xài hoá

B. Cấu tạo nên Ruột non và Manh tràng

C. Đều bao gồm 2 quy trình trở thành đổi: cơ học tập và hoá học

Xem thêm: công thức hình học không gian lớp 9

D. Cả A và C