thể tích khối lập phương cạnh 2a

Câu hỏi:

02/02/2020 42,977

Đáp án A

Bạn đang xem: thể tích khối lập phương cạnh 2a

Phương pháp:

Thể tích khối lập phương cạnh a là V = a3

Cách giải:

Thể tích khối lập phương canh 2a là V = 2a3 = 8a3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho lăng trụ lục giác đều sở hữu cạnh lòng vì như thế a và khoảng cách thân mật nhị lòng của lăng trụ vì như thế 4a. Tính thể tích V của lăng trụ tiếp tục cho?

A. V = 33a3

B. V = 63a3

C. V = 23a3

D. V = 93a3

Câu 2:

Một chưng dân cày cần thiết kiến thiết một hố ga ko có nắp đậy hình dáng vỏ hộp chữ nhật rất có thể tích 3200cm3, tỉ số thân mật độ cao của hố và chiều rộng lớn của lòng vì như thế 2. Hãy xác lập diện tích S của lòng hố ga nhằm Lúc xây tiết kiệm ngân sách vẹn toàn vật tư nhất?

A. 120 cm2

B. 1200 cm2

C. 160 cm2

D. 1600 cm2

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng là hình bình hành và SA = SB = SC = 11, SAB^ = 30°, SBC^ = 60° và SCA^ = =45°. Tính khoảng cách d thân mật hai tuyến đường trực tiếp ABSD?

A. d = 411

B. d = 222

Xem thêm: sách hóa 10 chân trời sáng tạo

C. d = 222

D. d = 22

Câu 4:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Tính khoảng cách thân mật hai tuyến đường trực tiếp AB' và CD'

A. 2a2

B. a

C. 2a

D. 2a

Câu 5:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' với O' là tâm hình vuông vắn A'B'C'D'. tường rằng tứ diện O'BCD rất có thể tích vì như thế 6a3. Tính thể tích V của khối lập phương ABCD.A'B'C'D'.

A. V = 12a3

B. V = 63a3

C. V = 23a3

D. V = 93a3

Câu 6:

Cho một khối nhiều diện lồi sở hữu 10 đỉnh, 7 mặt mày. Hỏi khối nhiều diện này còn có bao nhiêu cạnh?

A. đôi mươi.

B. 18.

C. 15.

Xem thêm: âm mưu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là

D. 12.