tiếng anh 6 unit 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 6 unit 2

Video chỉ dẫn giải

A look inside

(Nhìn nhập mặt mày trong)

1. Listen and read.

(Nghe và gọi.)

Mi: Wow! Your room looks so sánh big, Nick.

Nick: It's Elena's room. She's my sister.

Mi: I see. Is there a TV behind you?

Nick: Yes, there is. Where bởi you live, Mi?

Mi: I live in a town house. And you?

Nick: I live in a country house. Who bởi you live with?

Mi: My parents and younger brother. We're moving to lớn a flat next month!

Nick: Are you?

Mi: Yes. My aunt lives near there, and I can play with my cousin.

Nick: Are there many rooms in your new flat?

Mi: Yes, there are. There's a living room, three bedrooms, a kitchen and two bathrooms.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Mi: Chà! Căn chống của anh ấy to lớn thiệt, Nick à.

Nick: Đó là chống của Elena. Đấy là chị của tôi.

Mi: Ra vậy. Có TV hâu phương các bạn không?

Nick: Vâng, đem. Mi sinh sống ở đâu vậy?

Mi: Mình sinh sống nhập một mái ấm phố. Còn bạn?

Nick: Mình sinh sống nhập một mái ấm vùng quê. Quý khách hàng sinh sống với ai?

Mi: Bố u và em trai. Chúng bản thân tiếp tục đem lịch sự 1 căn hộ nhập mon tới!

Nick: Thật á?

Mi: Ừm. Dì của tôi sinh sống ngay sát tê liệt, và bản thân rất có thể nghịch tặc với anh chúng ta của tôi.

Nick: Có nhiều chống nhập căn hộ chung cư cao cấp mới mẻ của người sử dụng không?

Mi: Vâng, đem. Có một phòng tiếp khách, tía buồng nghỉ, một mái ấm nhà bếp và nhì chống tắm.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Which family members does Mi talk about? Put a tick (✓).

(Mi kể về những member mái ấm gia đình nào? Đánh vệt nhập.)

1. parents

2. sister

3. brother

4. aunt

5. cousin

Lời giải chi tiết:

1. parents

(bố mẹ)

2. sister

(chị/ em gái)

3. brother

(anh/ em trai)

4. aunt

(dì/ cô)

5. cousin

(anh/ chị/ em họ)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the conversation again. Complete each sentence with ONE word.

(Đọc lại bài bác đối thoại. Hoàn trở nên từng câu với MỘT kể từ.)

1. Elena is Nick’s............... .

2. There is............. a in Elena's room.

Xem thêm: bờ biển việt nam dài bao nhiêu km

3. Now Mi lives in a............. house.

4. Nick lives in a............. house.

5. Mi's new flat has........... bedrooms.

Lời giải chi tiết:

1. sister

2. TV

3. town

4. country

5. three

1. Elena is Nick’s sister.

(Elena là chị gái của Nick.)

2. There is TV a in Elena's room.

(Có một chiếc vô tuyến nhập chống của Elena.)

3. Now Mi lives in a town house.

(Hiện bên trên Mi sinh sống ở một mái ấm nhập thị xã.)

4. Nick lives in a country house.

(Nick sinh sống nhập một ngôi nhà tại vùng quê.)

5. Mi's new flat has three bedrooms.

(Nhà mới mẻ của Mi đem 3 buồng nghỉ.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the word trang web. Use the words from the conversation and the ones you know.

(Hoàn trở nên màng lưới kể từ. Sử dụng những kể từ nhập bài bác đối thoại và những kể từ em biết.)

Lời giải chi tiết:

- country house: nhà ở nông thôn

- castle: lâu đài       

- dormitory: nhà tập luyện thể, khu vực kí túc xá

- villa: biệt thự       

- cottage: nhà tranh

- farmhouse: trang trại

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups. Ask your friends where they live.

(Làm việc theo dõi group. Hỏi các bạn em điểm chúng ta sinh sống.)

A: Where bởi you live? 

(Bạn sinh sống ở đâu?)

B: I live in a flat. 

(Mình sinh sống nhập căn hộ chung cư cao cấp.)

Lời giải chi tiết:

A: Where bởi you live? 

(Bạn sinh sống ở đâu?)

B: I live in a palace. 

(Mình sinh sống nhập hoàng cung.)

Từ vựng

1. 

2.      

3. 

4.   

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Xem thêm: tính chu vi đường tròn

17. 

18. 

19.