tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Choose the future active or passive complete the sentences.

(Chọn thì sau này dữ thế chủ động hoặc tiêu cực nhằm hoàn thành xong câu.) 

1. Teenagers ___________ in important decisions concerning their lives.

A. will participate

B. will be participated

2. Trees ___________ on both sides of the streets.

A. will plant

B. will be planted

3. All the information you need for the report ___________ tomorrow.

A. will provide

B. will be provided

4. When put into operation, this factory ___________ tons of cheese a day.

A. will produce

B. will be produced

5. In the near future, e-books ___________ paper books in school.

A. will replace

B. will be replaced

6. The principal promises that safety measures ___________ immediately ______.

A. will – apply

B. will – be applied

Phương pháp giải:

Nếu công ty thế phát sinh hành vi đứng ở đầu câu thực hiện công ty ngữ => câu công ty động

Nếu công ty ngữ là đối tượng người sử dụng phải chịu nhập => câu bị động 

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. B

4. A

5. A

6. B

1. A

Teenagers will participate in important decisions concerning their lives.

(Thanh thiếu hụt niên sẽ tham lam gia vào những đưa ra quyết định cần thiết tương quan cho tới cuộc sống đời thường của bọn chúng.)

2. B

Trees will be planted on both sides of the streets.

(Cây sẽ được trồng hai mặt mày đàng.)

3. B

All the information you need for the report will be provided tomorrow.

(Tất cả những vấn đề bạn phải mang đến bài bác báo cáo sẽ được cung cấp vào ngày mai.)

4. A

When put into operation, this factory will produce tons of cheese a day.

(Khi chính thức hoạt động và sinh hoạt xí nghiệp sản xuất này sẽ sản xuất 10 tấn phô mai một ngày.)

5. A

In the near future, e-books will replace paper books in school.

(Trong sau này sách năng lượng điện từ sẽ thay cho thế sách giấy tờ ở ngôi trường.)

6. B

The principal promises that safety measures will immediately be applied.

(Hiệu trưởng hứa rằng những giải pháp an toàn sẽ được áp dụng ngay tức tốc.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Rewrite the sentences without changing original meanings.

(Viết lại câu ko thay đổi nghĩa đối với câu ban sơ.)

1. They will also hold classes in places lượt thích restaurants or supermarkets.

(Họ cũng tiếp tục tổ chức triển khai lớp học tập ở những điểm như nhà hàng quán ăn và khu chợ.)

=> Classes ___________.

2. The school will constantly tailor its curriculum vĩ đại meet changes in society.

(Trường học tập tiếp tục liên tiếp kiểm soát và điều chỉnh giáo án nhằm thỏa mãn nhu cầu sự thay cho thay đổi của xã hội.)

=> The school's curriculum ___________.

3. Schools will not evaluate students' academic performance through exams only.

(Trường học tập sẽ không còn reviews học tập lực của học viên chỉ trải qua những bài bác đua.)

=> Students' academic performance___________.

4. Men will no longer make all the decisions in the family.

(Đàn ông tiếp tục không hề thể hiện từng đưa ra quyết định nhập mái ấm gia đình.)

=> Not all the decisions in the family__________.

5. High technology will không tính phí women from most housework.

(Công nghệ cao tiếp tục giải hòa phụ phái đẹp ngoài đa số việc làm căn nhà.)

=> Women _____________.

6. They will build more flyovers vĩ đại reduce traffic in the thành phố.

(Họ sẽ xây dựng dựng nhiều cầu vượt lên trên rộng lớn nhằm rời giao thông vận tải nhập thành phố Hồ Chí Minh.)

=> More flyovers ______________.

Lời giải chi tiết:

1. Classes will also be held in places lượt thích restaurants or supermarkets.

(Các lớp học tập cũng sẽ tiến hành tổ chức triển khai ở những điểm như nhà hàng quán ăn hoặc khu chợ.)

2. The school's curriculum will constantly be tailored vĩ đại meet changes in society.

(Chương trình giảng dạy dỗ của ngôi trường tiếp tục liên tiếp được kiểm soát và điều chỉnh nhằm thỏa mãn nhu cầu những thay cho thay đổi nhập xã hội.)

3. Students' academic performance will not be evaluated through exams only.

(Kết trái ngược học hành của học viên sẽ không còn được reviews qua quýt những kỳ đua.)

4. Not all the decisions in the family will be made by men.

(Không cần toàn bộ những đưa ra quyết định nhập mái ấm gia đình tiếp tục vì thế phái nam triển khai.)

5. Women will be freed from most housework by high technology.

(Phụ phái đẹp sẽ tiến hành giải hòa ngoài đa số những việc làm mái ấm gia đình bởi vì technology cao.)

6. More flyovers will be built vĩ đại reduce traffic in the thành phố.

Xem thêm: let's go to the cinema

(Thêm nhiều cầu vượt lên trên sẽ tiến hành xây đắp nhằm rời lưu lượng giao thông vận tải nhập thành phố Hồ Chí Minh.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Put a comma/commas where necessary in the sentences. 

(Đặt một hoặc nhiều vết phẩy ở điểm quan trọng nhập câu.)

1. Minh told má about his new job which he's enjoying very much.

__________________

2. The Board of Directors are usually those who get the most votes.

__________________

3. The US which stands for the United States is sometimes confused with the UN which stands for the United Nations.

__________________

4. Jack London who is the author of The Call of the Wild is a famous American writer.

__________________

5. Psychology which is the study of the mind originates from a Greek word.

__________________

6. Jane refused a position which would be a dream job for many of her peers.

__________________

Lời giải chi tiết:

1. Minh told má about his new job, which he's enjoying very much.

(Minh kể tôi nghe việc làm mới mẻ của anh ấy ấy tuy nhiên anh ấy cực kỳ quí.)

2. The Board of Directors is usually those who get the most votes.

(Ban Giám đốc thông thường là những người dân nhận nhiều phiếu bầu lựa chọn nhất.)

3. The US, which stands for the United States, is sometimes confused with the UN, which stands for the United Nations.

(Từ US ghi chép tắc mang đến the United States thỉnh phảng phất tạo nên lầm lẫn với UN ghi chép tắt của the United Nations.)

4. Jack London, who is the author of The Call of The Wild, is a famous American writer.

(Jack London người sáng tác của giờ gọi hoang dại là một trong căn nhà văn có tiếng người Mỹ.)

5. Psychology, which is the study of the mind, originates from a Greek word.

(Tâm lý học tập ngành nghiên cứu và phân tích về tâm trí sở hữu xuất xứ kể từ Hy Lạp.)

6. Jane refused a position that would be a dream job for many of her peers. 

(Jane kể từ chối địa điểm là việc làm ước mong của rất nhiều bè bạn của cô ấy.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Cross out the relative clause which can be omitted without causing confusion vĩ đại the meaning of the sentence.

(Gạch quăng quật mệnh đề mối liên hệ rất có thể lược quăng quật tuy nhiên không khiến khó khăn hiểu về nghĩa của câu.) 

1. Sarah works for a company that makes bikes.

(Sarah thao tác làm việc cho 1 doanh nghiệp phát triển xe đạp điện.)

________________

2. I’ve got a sister called Caroline, who is now on a tour around Canada.

(Tôi sở hữu một chị gái thương hiệu là Caroline, lúc này đang di chuyển phượt xung quanh Canada.)

________________

3. This morning I met my ex-classmate Janet, whom I hadn't seen for ages.

(Sáng ni, tôi bắt gặp bàn sinh hoạt cũ Janet, tôi đang không bắt gặp nhiều năm rồi.)

________________

4. The 6.30 bus, which I often take vĩ đại school, was late today.

(Chuyến xe cộ buýt 6.30, tôi thông thường đón cho tới ngôi trường, thời điểm ngày hôm nay cho tới muộn.)

________________

5. Only those who had booked in advance were allowed in.

(Chỉ những người dân bịa đặt khu vực trước vừa được luật lệ nhập.)

________________

6. The stairs which lead vĩ đại the basement are rather slippery.

(Những bậc thanh kéo đến tầng hầm dưới đất cực kỳ bóng.)

________________

Lời giải chi tiết:

2. I’ve got a sister called Caroline. 

(Tôi sở hữu một chị gái thương hiệu là Caroline.)

3. This morning I met my ex-classmate Janet.

(Sáng ni, tôi bắt gặp bàn sinh hoạt cũ Janet.)

4. The 6.30 bus was late today.

(Xe buýt 6.30 thời điểm ngày hôm nay cho tới trễ.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Combine two sentences into one. Use the sentence in brackets vĩ đại make a non-defining relative clause. 

(Kết thích hợp nhì câu trở nên 1. Dùng 1 câu nhập ngoặc sẽ tạo trở nên mệnh đề mối liên hệ ko xác lập.)

1. We are staying at the Grand Hotel. (It will be demolished for a department store.)

(Chúng tôi đang được ở hotel Grand. - Nó sẽ tiến hành sửa trở nên cửa hàng tạp hóa.)

2. The essays will be assessed by Hans de Wit. (He is the President of the EAIE.)

(Bài văn sẽ tiến hành reviews bởi vì Han de Wit. - Ông là quản trị của EAIE.)

3. The Second World War destroyed hundreds of cities in Europe. (It lasted from 1939 vĩ đại 1945.)

(Chiến giành giật toàn cầu loại nhì tiếp tục huỷ diệt hàng nghìn thành phố Hồ Chí Minh ở châu Âu. - Nó kéo dãn dài kể từ 1939 cho tới 1945.)

4. I have read several short stories by Jack London. (He is a famous American writer.)

(Chúng tôi tiếp tục phát âm một số trong những truyện cụt của Jack London. - Ông là căn nhà văn có tiếng người Mỹ.)

5. The Eiffel Tower was built over two hundred years ago. (It is on the River Seine.)

(Tháp Eiffle được xây đắp từ thời điểm cách đây rộng lớn 200 năm. - Nó bên trên sông Seine.)

Lời giải chi tiết:

1. We are staying at the Grand Hotel, which will be demolished for a department store.

(Chúng tôi đang được ở hotel Grand, điểm tuy nhiên sẽ tiến hành sửa trở nên cửa hàng tạp hóa.)

2. The essays will be assessed by Hans de Wit, who is the President of the EAIE.

(Bài văn sẽ tiến hành reviews bởi vì Han de Wit, người tuy nhiên là Chủ tịch của EAIE.)

3. The Second World War, which lasted from 1939 vĩ đại 1945, destroyed hundreds of cities in Europe.

(Thế chiến loại nhì, hình mẫu tuy nhiên kéo dãn dài kể từ 1939 cho tới 1945, tiếp tục huỷ diệt hàng nghìn thành phố Hồ Chí Minh Châu Âu.)

4. I have read several short stories by Jack London, who is a famous American writer.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 5

(Tôi tiếp tục phát âm một số trong những truyện cụt của Jack London, người là một trong căn nhà văn có tiếng người Mỹ.)

5. The Eiffel Tower, which is on the River Seine, was built over two hundred years ago.

(Tháp Eiffel, hình mẫu tuy nhiên bên trên sông Seine, được xây đắp từ thời điểm cách đây rộng lớn 200 năm vừa qua.)