tiếng anh lớp 5 unit 6


Nam: Oh, good. How many lessons bởi you have today? Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you? Nam: I'm on holiday today.

Tổng thích hợp đề đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và điều giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 6

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Hi, Long! How was your trip home? - Hi, Mai. It was good, thanks.

(Chào Long! Chuyến về căn nhà của công ty thế này rồi? - Chào Mai. Nó chất lượng, cảm ơn.)

b)  Do you have school today, Mai? - Yes, I bởi.

(Bạn với học tập thời điểm ngày hôm nay ko Mai? - Vâng, với.)

c)  How many lessons bởi you have today? - I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE.

(Bạn với từng nào tiết học tập hôm nay? - Tôi với bốn: Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc và Thể dục.)

d)  How about you? Do you have school today? - Not today, but tomorrow. I'm still on holiday!

(Còn các bạn thì sao? Hôm ni các bạn với học tập không? - Hôm ni ko, tuy nhiên ngày mai thì với. Mình vẫn còn đó trong thời gian ngày nghỉ!)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và thưa.)

Bài nghe

a. How many lessons bởi you have today? - I have five: Maths, IT, Science, Vietnamese, English.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập năm môn: Toán, Công nghệ tin tức, Khoa học tập, giờ Việt, giờ Anh.)

b. How many lessons bởi you have today? - I have three: Maths, Vietnamese, English.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập phụ thân môn: Toán, giờ Việt, giờ Anh.)

c. How many lessons bởi you have today? - I have four: Maths, Music, Vietnamese, PE.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập tứ môn: Toán, Âm nhạc, giờ Việt, Thể dục.)

d. How many lessons bởi you have today? - I have four: Maths, Science, Art, Vietnamese.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập tứ môn: Toán Khoa học tập, Mỹ thuật, giờ Việt.)

e. How many lessons bởi you have today? - I have three: Maths, Science, Art, Vietnamese.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập phụ thân môn: Toán Khoa học tập, Mỹ thuật, giờ Việt.)

Lời giải chi tiết:

How many lessons bởi you have today? - I have Maths, IT, Science, Vietnamese and English.

(Bạn với từng nào bài học kinh nghiệm hôm nay? - Tôi với môn Toán, Tin học tập, Khoa học tập, Tiếng Việt và Tiếng Anh.)

How many lessons bởi you have on Mondays? - I have Maths, IT, Science, Vietnamese and English.

(Bạn với từng nào bài học kinh nghiệm nhập những ngày loại Hai? - Tôi với môn Toán, Tin học tập, Khoa học tập, Tiếng Việt và Tiếng Anh.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong thưa.)

Ask and answer questions about the lessons you have today. 

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập các bạn với thời điểm ngày hôm nay.)

Lời giải chi tiết:

- How many lessons bởi you have today? - I have four.

(Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay? - Mình học tập 4 môn.)

- What lessons bởi you have today? - I have Maths, English, Vietnamese and Music.

(Bạn học tập gì hôm nay? - Mình học tập Toán, giờ Anh giờ Việt và music.)

Câu 4

 4. Listen and tick.

(Nghe và lưu lại lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe

1. Long: Hi, Nam.

Nam: Hello, Long. Are you at school now?

Long: Yes, it's break time now.

Nam: Oh, good. How many lessons bởi you have today?

Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you?

Nam: I'm on holiday today. 

2. Quan: Hi, Minh.

Minh: Hi, Quan. It's nice đồ sộ talk đồ sộ you again. Are you at school?

Quan: Yes. It's break time. And you?

Minh: Yes, It's break time for má, too.

Quan: Oh, really? How many lessons bởi you have today?

Minh: I have four: Science, Music, Art and IT.

3. Nam: Hello, Lan.

Lan: Hello, Nam. How was your trip home?

Nam: It was good, thanks. Do you have lessons today?

Lan: Yes, in the afternoon.

Nam: How many lessons bởi you have today?

Lan: I have five: Vietnamese, English, Maths, IT and PE.

Tạm dịch

1. Long: Chào Nam.

Xem thêm: đôi một khác nhau là gì

Nam: Chào Long. quý khách đang được ở ngôi trường à?

Long: Ừ, lúc này đang được là giờ giải lao.

Nam: Ồ, chất lượng. Hôm ni bạn làm việc từng nào môn học?

Long: Mình học tập phụ thân môn: Toán, Công nghệ tin tức và Khoa học tập. Thế còn bạn?

Nam: Mình được ngủ thời điểm ngày hôm nay.

2. Quân: Chào Minh

Minh: Chào Quân. Rất phấn khởi lại được thủ thỉ với các bạn. quý khách đang được ở ngôi trường à?

Quân: Ừ. Đang là giờ giải lao. Còn bạn?

Minh: Ừ. Mình đang dần nhập giờ giải lao.

Quân: Ồ thiệt sao? Hôm ni bạn làm việc từng nào môn học?

Minh: Mình học tập tứ môn: Khoa học tập, music, Mĩ thuật và Công nghệ tin tức.

3. Nam: Chào Lan.

Lan: Chào Nam. Chuyến phượt về quê của công ty thế nào?

Nam: Rất tuyệt, cám ơn các bạn. quý khách với nên học tập thời điểm ngày hôm nay không?

Lan: Có, nhập giờ chiều.

Nam: Bạn học tập từng nào môn học tập hôm nay?

Lan: Mình học tập năm môn: giờ Việt, giờ Anh, Toán, Công nghệ tin tức và Thể dục.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành xong.)

Art        four         lessons          Wednesdays          Tuesday 

My name is Trung. I'm a new pupil in Class 5B. Today is (1) ________. I have five (2) ________: Maths, Vietnamese, Science, IT and PE. Tomorrow is (3) ________. I'll have (4) ________ lessons: Maths, Vietnamese, Music and (5) ________.

Lời giải chi tiết:

1. Tuesday

2. lessons

3.Wednesday

4. four

5. Art

My name is Trung. I’m a new pupil in Class 5B. Today is (1) Tuesday. I have five (2) lessons: Maths, Vietnamese, Science, IT and PE. Tomorrow is (3) Wednesday. I’ll have (4) four lessons: Maths, Vietnamese, Music and (5) Art.

(Tên bản thân là Trung. Mình là 1 trong những học viên mới nhất nhập lớp 5B. Hôm ni là Thứ Ba. Tôi với 5 môn học: Toán, Tiếng Việt, Khoa học tập, Tin học tập và Thể dục. Ngày mai là loại Tư. Tôi sẽ sở hữu 4 môn học: Toán, Tiếng Việt, Âm mệt và Mỹ thuật.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tớ nằm trong hát.)

How many lessons bởi you have today?

(Hôm ni các bạn với từng nào môn học?)

Yesterday was Sunday. It was a holiday.

(Hôm qua loa là Chủ nhật. Nó là ngày ngủ.)

Today's Monday and I'm back at school.

(Hôm ni là loại Hai và tôi quay về ngôi trường.)

I have three lessons: Maths, English and Science.

(Tôi với phụ thân môn học: Toán, Tiếng Anh và Khoa học tập.)

Tomorrow's Tuesday. I'll be at school again.

(Ngày mai là loại Ba. Tôi tiếp tục lại cho tới ngôi trường.)

I'll have three more lessons: Maths, Music and Art.

(Tôi sẽ sở hữu thêm thắt phụ thân môn học tập nữa: Toán, Âm nhạc và Mỹ thuật.)

How about you? How many lessons bởi you have today?

(Còn các bạn thì sao? Hôm ni các bạn với từng nào môn học?)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 2 - Unit 6 trang 42, 43 SGK giờ Anh 5 mới nhất

  Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập các bạn với nó thời điểm ngày hôm nay : Thường với từng môn học tập từng nào thứ tự nhập tuần.

 • Lesson 3 - Unit 6 trang 44,45 SGK giờ Anh 5 mới nhất

  1. Mai's school started in August. Trường của Mai chính thức học tập nhập mon 8. 2. She goes đồ sộ school every day except Saturday and Sunday. Cô ấy tới trường thường ngày trừ loại Báy và Chủ nhật.

 • Ngữ pháp Unit 6 SGK giờ Anh lớp 5 mới nhất
 • Luyện luyện kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới nhất

  Tổng thích hợp kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 6 SGK Tiếng Anh 5 mới nhất

>> Xem thêm

Xem thêm: công thức thể tích khối tròn xoay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.