tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2


Tổng thích hợp bài bác luyện và lý thuyết phần Skill 2 – Unit 8. Sports and games SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Listen lớn the passages. Who are they about?

(Nghe những đoạn văn. Chúng nói tới dòng sản phẩm gì?)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hello. My name's Hai. I love sport. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at theweekend. But my favourite sport is karate. I practise it three times a week. It makes má strong and confident.

My name's Alice. I'm twelve years old. I don't lượt thích doing sport very much, but I lượt thích watching sport on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday. I sometimes play computer games, too. I hope lớn create a new computer game one day.

Tạm dịch bài bác nghe:

Xin kính chào. Tôi thương hiệu Hải. Tôi yêu thương thể thao. Tôi đùa bóng chuyền ở ngôi trường và tôi thông thường giẫm xe pháo với thân phụ vô vào cuối tuần. Nhưng môn thể thao yêu thương quí của tôi là karate. Tôi rèn luyện nó thân phụ chuyến một tuần. Nó hùn tôi thỏa sức tự tin.

Tên tôi là Alice. Tôi mươi nhì tuổi hạc. Tôi ko quí thể thao mang lại lắm, tuy nhiên tôi quí coi thể thao bên trên TV. Sở quí của tôi là đùa cờ vua. Tôi và các bạn tôi đùa cờ vô loại Bảy mặt hàng tuần. Tôi thỉnh phảng phất cũng đùa trò đùa bên trên PC. Tôi kỳ vọng một ngày nào là này sẽ tạo nên một trò đùa PC mới mẻ.

Lời giải chi tiết:

The listening passages are about Hai and Alice.

(Các bài bác nghe nói tới Hải và Alice.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen lớn the passages again. Then tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Nghe lại những đoạn văn. Sau bại khắc ghi T (đúng) hoặc F (sai) cho từng câu.)

T

F

1. The passages are about two sportsmen.      

2. Hai goes cycling at the weekend.               

3. Hai’s favourite sport is karate.                    

4. Alice doesn’t lượt thích doing sport very much.

5. Alice plays computer games every day.     

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

1. F

The passages are about two sportsmen.  

(Các đoạn văn nói tới nhì vận khuyến khích. => Sai)

2. T

Hai goes cycling at the weekend. 

(Cuối tuần Hải chuồn giẫm xe pháo. => Đúng)

3. T

Hai’s favourite sport is karate.       

(Môn thể thao yêu thương quí của Hải là karate. => Đúng)

4. T

Alice doesn’t lượt thích doing sport very much.

(Alice ko quí đùa thể thao mang lại lắm. => Đúng)

5. F

Alice plays computer games every day.  

(Alice đùa trò đùa PC thường ngày. => Sai)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and fill each blank with a word lớn complete each sentence.

(Nghe lại và điền vào cụ thể từng khu vực rỗng tuếch với cùng một kể từ nhằm triển khai xong từng câu.)

1. Hai plays _________ at school.

2. Hai practises karate at the club _________ times a week.

3. _________ likes watching sport on TV.

4. Alice plays_________ every Saturday.

Lời giải chi tiết:

1. volleyball     

2. three

Xem thêm: if parents bring up a child

3. Alice        

4. chess

1. Hai plays volleyball at school.

(Hải đùa bóng chuyền ở ngôi trường.)

2. Hai practises karate at the club three times a week.

(Hải luyện karate ở câu lạc cỗ thân phụ chuyến một tuần.)

3. Alice likes watching sport on TV.

(Alice quí coi thể thao bên trên TV.)

4. Alice plays chess every Saturday.

(Alice đùa cờ vô loại Bảy mặt hàng tuần.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

 4. Work in pairs. Talk about the sport / game you lượt thích. Use the following questions as cues.

(Làm việc theo đuổi cặp. Nói về môn thể thao/ trò đùa nhưng mà em quí. Sử dụng những thắc mắc sau như khêu gợi ý.)

- What is the name of the sport / game?

(Tên của môn thể thao / trò đùa là gì?)

- How many players are there?

(Có từng nào người chơi?)

- How often vì thế you play it?

(Nó có nhu cầu các trang bị gì?)

- Why vì thế you lượt thích it?

(Vì sao các bạn quí nó?)

Lời giải chi tiết:

- Badminton

(cầu lông)

- 2 players

(2 người chơi)

- I play it three times a week

(Tôi đùa 3 chuyến một tuần.)

- 2 racquets and 1 birdie/ shuttlecock

(2 cây vợt và một trái khoáy cầu)

- Because it is fun, easy lớn play and helps má lớn keep fit.

(Vì nó sung sướng, đơn giản và hùn tôi mạnh khỏe.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a paragraph of 40-50words about the sport / game you talked about in 4. You can also refer lớn the listening passages.

(Viết một quãng văn khoảng chừng 40 – 50 kể từ về môn thể thao / trò đùa em tiếp tục thưa ở bài bác 4. Em cũng hoàn toàn có thể xem thêm những đoạn văn ở bài bác nghe.)

Lời giải chi tiết:

I usually play badminton after school with my friend because lớn play this sport we need two players. I play badminton three times a week. To play badminton, I need two racquets and one shuttlecock. I lượt thích this sport because it is fun, easy lớn play and helps má lớn keep fit.

(Tôi thông thường đùa cầu lông sau giờ học tập với các bạn tôi vì như thế nhằm đùa môn thể thao này công ty chúng tôi cần thiết nhì người đùa. Tôi đùa cầu lông thân phụ chuyến một tuần. Để đùa cầu lông, tôi cần thiết nhì cây vợt và một trái khoáy cầu. Tôi quí nó vì như thế nó sung sướng, đơn giản và hùn tôi mạnh khỏe.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Looking back – Unit 8. Sports and games – Tiếng Anh 6 – Global Success

  Tổng thích hợp bài bác luyện và lý thuyết phần Looking back – Unit 8. Sports and games SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success

 • Project – Unit 8. Sports and games – Tiếng Anh 6 – Global Success

  Tổng thích hợp bài bác luyện và lý thuyết phần Project – Unit 8. Sports and games SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success

 • Skill 1 – Unit 8. Sports and games – Tiếng Anh 6 – Global Success

  Tổng thích hợp bài bác luyện và lý thuyết phần Skill 1 – Unit 8. Sports and games SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success

 • Communication – Unit 8. Sports and games – Tiếng Anh 6 – Global Success

  Tổng thích hợp bài bác luyện và lý thuyết phần Communication – Unit 8. Sports and games SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success

 • A Closer Look 2 – Unit 8. Sports and games – Tiếng Anh 6 – Global Success

  Tổng thích hợp bài bác luyện và lý thuyết phần A Closer Look 2 – Unit 8. Sports and games SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: điểm chuẩn đại học nha trang 2022

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 công tác mới mẻ bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối học thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết hùn học viên lớp 6 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.