tìm tọa độ trực tâm h của tam giác abc

Câu hỏi:

18/06/2019 98,059

Bạn đang xem: tìm tọa độ trực tâm h của tam giác abc

D. (2;2)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn D.

Gọi H (x; y) là trực tâm tam giác ABC nên 

Suy ra:

Vậy H(2; 2).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC đem A(-1; 1), B(3; 1), C(2; 4) . Tìm tọa phỏng điểm I là tâm đàng tròn xoe nước ngoài tiếp tam giác ABC.

A. I( 1; 2)            

B. I(2; 1)                     

C. I(1; 1)

D. I(2; 2)

Câu 2:

Cho tam giác đều ABC, phỏng nhiều năm cạnh là 3a . Lấy M, N, Phường chuyến l­ượt phía trên những cạnh BC, CA, AB sao cho tới BM = a; công nhân = 2a và AP = x . Tính x nhằm AM  vuông góc với PN.

A. x = a

B. x = 2a

C. x = 0,8.a

D. x = 0,5.a

Câu 3:

Cho tam giác ABC. Tính  P = sinA. cos(B + C) + cos A.sin(B + C).

A. Phường = 0

A. Phường = 0

Xem thêm: dầu khí của đông nam bộ là nguyên liệu cho

B. P = 1

B. P = 1

C. P = - 1

C. P = - 1

D. P = 2

D. P = 2

Câu 4:

Cho hình vuông vắn ABCD, M là vấn đề phía trên đoạn trực tiếp AC sao cho tới AM = AC/4, N là trung điểm của đoạn trực tiếp DC. Tìm mệnh đề đúng?

A. Tam giác BMN là tam giác vuông

B. Tam giác BMN là tam giác cân

C. Tam giác BMN là tam giác đều

D. Tam giác BMN là tam giác vuông cân

Câu 5:

Cho tam giác ABC. Tính Phường = cosA.cos( B + C) – sinA.sin(B + C).

A. P = 0

B. P = 1

C. P = -1

D. P = 2

Câu 6:

Cho biết 3cosα – sinα = 1; 00 < α < 900. Giá trị của tanα bằng:

A. 4/3

B. 3/4

C. 1

Xem thêm: chất khử chất oxi hóa

D. ½