tính dân tộc của nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây

Câu hỏi:

04/08/2019 93,576

A. Nhà VN là Nhà nước của những dân tộc bản địa.

Bạn đang xem: tính dân tộc của nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây

B. Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mày cho những dân tộc bản địa ở VN.

Đáp án chủ yếu xác

C. Mỗi dân tộc bản địa sở hữu phiên bản sắc riêng biệt của tớ.

D. Dân tộc nào là cũng có thể có chữ ghi chép riêng biệt.

Đáp án: B

Lời giải:

Tính dân tộc bản địa của Nhà VN được thể hiện: Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mày cho những dân tộc bản địa vô xã hội dân tộc bản địa ở VN, tiến hành cấu kết dân tộc bản địa, coi cấu kết dân tộc bản địa, cấu kết toàn dân là đàng lối kế hoạch nhằm kiến tạo bảo đảm Tổ quốc.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của quần chúng. # là nói đến việc Điểm lưu ý nào là bên dưới đây?

A. Tính xã hội.

B. Tính quần chúng. #.

C. Tính giai cung cấp.

D. Tính quần bọn chúng.

Câu 2:

Tính quần chúng. # của Nhà VN thể hiện nay ở việc

A. căn nhà VN là Nhà nước của quần chúng. #, tự quần chúng. #, vì thế quần chúng. #.

B. căn nhà VN là Nhà nước của đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa VN.

C. cuộc sống quần chúng. # càng ngày càng chất lượng rộng lớn.

D. quần chúng. # tích đặc biệt làm việc vì thế quốc gia.

Câu 3:

Nhà VN thừa kế và pháp huy những truyền thống lâu đời chất lượng đẹp mắt của dân tộc bản địa thể hiện

A. tính giai cung cấp của Nhà nước.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 122

B. tính quần chúng. # của Nhà nước.

C. tính dân tộc bản địa của Nhà nước.

D. tính xã hội của Nhà nước.

Câu 4:

Khẳng tấp tểnh nào là tiếp sau đây không đúng về tính chất quần chúng. # của Nhà nước ta?

A. Nhà VN là Nhà nước của dân, vì thế dân, tự nhân tư thục nên.

B. Nhà VN tự quần chúng. # nhập cuộc quản lí lí.

C. Nhà VN tự quần chúng. # quản lí lí và phát hành pháp lý.

D. Nhà VN thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của quần chúng. #.

Câu 5:

Chức năng nào là tiếp sau đây của Nhà VN là căn phiên bản nhất?

A. Chức năng đáp ứng bình yên chủ yếu trị.

B. Chức năng tổ chức triển khai và kiến tạo.

C. Chức năng đáp ứng trật tự động, bình yên xã hội.

D. Chức năng tổ chức triển khai và dạy dỗ.

Câu 6:

Nhà nước pháp quyền là nước non quản lí lí từng mặt mày của cuộc sống xã hội vì thế pháp lý, từng hoạt động và sinh hoạt của những cơ sở nước non, tổ chức triển khai xã hội và từng công dân đều được tiến hành bên trên cơ sở

A. pháp lý.

B. quyết sách.

C. dư luận xã hội.

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

D. niềm tin cẩn.