toán 8 nhân đơn thức với đa thức

Bình chọn:

4 bên trên 1267 phiếu

Bạn đang xem: toán 8 nhân đơn thức với đa thức

Lý thuyết nhân đơn thức với rất nhiều thức.Muốn nhân một đơn thức với cùng 1 nhiều thức tao nhân đơn thức với từng số hạng của nhiều thức rồi với mọi tích cùng nhau. Xem cụ thể

Trả tiếng thắc mắc 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy ghi chép một đơn thức và một nhiều thức tùy ý.

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1 Làm tính nhân: Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Một miếng vườn hình thang với nhị lòng vì chưng (5x + 3) mét và (3x + y) mét, độ cao vì chưng 2y mét...

Xem tiếng giải

Bài 1 trang 5 sgk toán 8 luyện 1.Làm tính nhân: Xem tiếng giải

Bài 2 trang 5 sgk toán 8 luyện 1.

Thực hiện tại luật lệ nhân, rút gọn gàng rồi tính độ quý hiếm của biểu thức:

Xem tiếng giải

Bài 3 trang 5 sgk toán 8 luyện 1.Tìm x, biết: Xem tiếng giải Bài 5 trang 6 sgk toán 8 luyện 1.Rút gọn gàng biểu thức: Xem tiếng giải

Bài 6 trang 6 sgk toán 8 luyện 1.

Giải bài xích 6 trang 6 SGK Toán 8 luyện 1. Đánh vết x nhập dù tuy nhiên em nghĩ rằng đáp án đúng:

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Xem tiếng giải Đề đánh giá 15 phút - Đề 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem tiếng giải