toán lớp 4 trang 151

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất khá đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 151

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Hiệu của nhị số là 85. Tỉ số của nhị số là \(\dfrac{3}{8 }\). Tìm nhị số bại liệt.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi số bé xíu bao gồm 3 phần đều nhau thì số rộng lớn bao gồm 8 phần như vậy.

2. Tìm hiệu số phần đều nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhị số phân chia cho tới hiệu số phần đều nhau.

4. Tìm số bé xíu và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ trang bị, hiệu số phần đều nhau là:

\(8 - 3 = 5\) (phần)

Số bé xíu là: 

\(85 : 5 × 3 = 51\)

Số rộng lớn là: 

\(51 + 85 = 136\)

              Đáp số: Số bé: \(51\);

                          Số lớn: \(136\). 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Người tớ sử dụng số đèn điện color nhiều hơn thế nữa số đèn điện Trắng là 250 đèn điện. Tìm số đèn điện từng loại, hiểu được tỉ số đèn điện color bằng \(\dfrac{5}{3 }\) số đèn điện Trắng.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần vì chưng nhau

3. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhị số phân chia cho tới hiệu số phần đều nhau.

4. Tìm số bé xíu (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé) và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ trang bị, hiệu số phần đều nhau là:

\(5 - 3 = 2\) (phần)

Số đèn điện Trắng là:

\(250 : 2 × 3 = 375\) (bóng đèn)

Số đèn điện color là:

\(375 + 250 = 625\) (bóng đèn)

           Đáp số: \(375\) đèn điện trắng;

                        \(625\) đèn điện color.

Xem thêm: đề thi toán thpt 2022

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Lớp 4A đem \(35\) học viên và lớp 4B đem \(33\) học viên nằm trong nhập cuộc trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn thế nữa lớp 4B là \(10\) cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, hiểu được từng học viên đều trồng số km như nhau.

Phương pháp giải:

- Tìm hiệu số học viên của nhị lớp.

- Tìm số km từng học viên trồng được = hiệu số km của nhị lớp : hiệu số  học viên.

- Số cây lớp 4A trồng = số cây từng học viên trồng được x số học viên của lớp 4A.

- Số cây lớp 4B trồng = số km lớp 4A trồng \(- 10\) cây.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Lớp 4A nhiều hơn thế nữa lớp 4B số học viên là:

\(35 - 33 = 2\) (học sinh)

Số cây từng học viên trồng là:

\(10 : 2 = 5\) (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

\(5 × 35 = 175\) (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

\(175 - 10 = 165\) (cây)

                Đáp số: Lớp 4A: \(175\) cây;

                             Lớp 4B: \(165\) cây.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Nêu Việc rồi giải toán theo đòi sơ trang bị sau:

Phương pháp giải:

- Quan sát sơ trang bị mò mẫm tỉ số và hiệu của nhị số, tiếp sau đó nêu Việc tương thích.

- Giải bài bác toán:

 1. Tìm hiệu số phần vì chưng nhau

2. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhị số phân chia cho tới hiệu số phần đều nhau.

3. Tìm số bé xíu và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Có thể nêu Việc như sau:

Hai số hiệu vì chưng \(72\). Tỉ số của nhị số bại liệt là \(\dfrac{5}{9 }\). Tìm nhị số bại liệt.

Giải

Theo sơ trang bị, hiệu số phần đều nhau là:

 \(9 - 5 = 4\) (phần)

Số bé xíu là:

\(72 : 4 × 5 = 90\)

Số rộng lớn là:

\(90 + 72 = 162\)

Xem thêm: lời dẫn chương trình văn nghệ

                  Đáp số: Số bé: \(90\);

                                 Số lớn: \(162\).

Loigiaihay.com