toán lớp 4 trang 161 162

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất không thiếu những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 161 162

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Trong những số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601:

a) Số này phân tách không còn mang lại 2 ? Số này phân tách không còn mang lại 5 ?

b) Số này phân tách không còn mang lại 3 ? Số này phân tách không còn mang lại 9 ?

c) Số này phân tách không còn cho tất cả 2 và 5 ?

d) Số này phân tách không còn mang lại 5 tuy nhiên ko phân tách không còn mang lại 3 ?

e) Số này ko phân tách không còn cho tất cả 2 và 9 ?

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu phân tách không còn mang lại 2, 3, 5, 9 nhằm vấn đáp thắc mắc.

Lời giải chi tiết:

a) Các số phân tách không còn mang lại 2 là: 7362; 2640; 4136.

Các số phân tách không còn mang lại 5 là: 605 ; 2640.

b) Các số phân tách không còn mang lại 3 là: 7362; 2640; 20601.
Các số phân tách không còn mang lại 9 là: 7362; 20601.

c) Các số phân tách không còn cho tất cả 2 và 5 là: 2640.

d) Các số phân tách không còn mang lại 5 tuy nhiên ko phân tách không còn mang lại 3 là: 605

e) Số ko phân tách không còn cho tất cả 2 và 9 là: 605; 1207.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết chữ số tương thích vô vị trí chấm nhằm được:

a) ...52 phân tách không còn mang lại 3;

b) 1...8 phân tách không còn  cho 9.

c) 92... phân tách không còn cho tất cả 2 và 5.

d) 25... phân tách không còn cho tất cả 5 và 3.

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu phân tách không còn mang lại 2, 3, 5, 9:

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân tách không còn mang lại 2.

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 5 thì phân tách không còn mang lại 5.

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0 thì phân tách không còn cho tất cả 2 và 5.

- Các số với tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 3 thì phân tách không còn mang lại 3.

- Các số với tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 9 thì phân tách không còn mang lại 9.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: cách tính hiệu suất phản ứng

a) Để số ...52  chia không còn mang lại 3 tớ rất có thể ghi chép vô vị trí chấm một trong những chữ số 2, 5 , 8.

b) Tương tự động, nhằm số 1...8 phân tách không còn mang lại 9 tớ rất có thể ghi chép vô vị trí chấm số 0 hoặc 9.

c) Để 92... tớ ghi chép 0 vô vị trí chấm.

d) 25... phân tách không còn mang lại 5 tớ cần thiết ghi chép vô vị trí chấm số  0 hoặc 5.

- Nếu điền số 0 tớ với số 250. Số 250 ko phân tách không còn mang lại 3 (Loại).

- Nếu điền số 5 tớ với số 255. Số 255 phân tách không còn mang lại 3 (Chọn).

 Vậy tớ ghi chép chữ số 5 vô vị trí chấm.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\) biết 23 < \(x\) < 31 và \(x\) là số lẻ phân tách không còn mang lại 5.

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu phân tách không còn mang lại 5: Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 5 thì phân tách không còn mang lại 5.

Lời giải chi tiết:

Vì \(x\) phân tách không còn mang lại 5 nên \(x\) với chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5.

Mà \(x\) là số lẻ nên \(x\) với chữ số tận nằm trong là 5.

Lại với 23 < \(x\) < 31 nên \(x\) = 25.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Với phụ vương chữ số 0; 5; 2 hãy ghi chép những số với phụ vương chữ số (mỗi số đối với cả phụ vương chữ số đó) một vừa hai phải phân tách không còn mang lại 5 và một vừa hai phải phân tách không còn mang lại 2.

Phương pháp giải:

Các số với chữ số tận nằm trong là 0 thì phân tách không còn cho tất cả 2 và 5.

Lời giải chi tiết:

Số một vừa hai phải phân tách không còn mang lại 5 một vừa hai phải phân tách không còn mang lại 2 cần với chữ số tận nằm trong vì chưng 0.

Do ê với phụ vương chữ số 0; 5; 2 tớ ghi chép được những số với phụ vương chữ số (mỗi số đối với cả phụ vương chữ số đó) một vừa hai phải phân tách không còn mang lại 5 và một vừa hai phải phân tách không còn mang lại 2 là: 250; 520.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Mẹ mua sắm một số trong những vỏ hộp cam rồi xếp vô những đĩa. Nếu xếp từng đĩa 3 ngược thì một vừa hai phải không còn số cam, nếu như xếp từng đĩa 5 ngược thì cũng một vừa hai phải không còn số cam ê. tường rằng số cam thấp hơn đôi mươi ngược, căn vặn u mua sắm từng nào ngược cam ?

Phương pháp giải:

Nếu xếp từng đĩa 3 ngược thì một vừa hai phải không còn số cam, nếu như xếp từng đĩa 5 ngược thì cũng một vừa hai phải không còn số cam ê nên số cam cần là số một vừa hai phải phân tách không còn mang lại 3 một vừa hai phải phân tách không còn mang lại 5.

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 5 thì phân tách không còn mang lại 5.

- Các số với tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 3 thì phân tách không còn mang lại 3.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

Nếu xếp từng đĩa 3 ngược thì một vừa hai phải không còn số cam, nếu như xếp từng đĩa 5 ngược thì cũng một vừa hai phải không còn số cam ê nên số cam cần là số một vừa hai phải phân tách không còn mang lại 3 một vừa hai phải phân tách không còn mang lại 5.

Lại có số cam thấp hơn đôi mươi ngược vậy số cam là 15 ngược.

Loigiaihay.com