toán lớp 5 trang 24 25 luyện tập

Tổng phù hợp đề đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và câu nói. giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 24 25 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Liên team ngôi trường Hòa Bình thu gom được một tấn 300kg giấy tờ vụn. Liên team ngôi trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy tờ vụn. tường rằng cứ 2 tấn giấy tờ vụn thì tạo ra được 50 000 cuốn vở học viên. Hỏi kể từ số giấy tờ vụn mặc cả nhị ngôi trường tiếp tục thu gom được rất có thể tạo ra được từng nào cuốn vở học viên ?

Phương pháp giải:

- Đổi những số đo lượng lịch sự đơn vị chức năng sở hữu đơn vị chức năng đo là ki-lô-gam.

- Tính số giấy tờ vụn mặc cả nhị ngôi trường nhận được, tiếp sau đó dò la số cuốn vở rất có thể tạo ra được theo đòi cách thức rút về đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trường Hòa Bình: 1 tấn 300 kilogam giấy tờ vụn

Trường Hoàng Diệu: 2 tấn 700 kilogam giấy tờ vụn

2 tấn giấy: 50 000 quyển vở

Cả 2 trường: .... quyển vở?

Bài giải

Đổi: 1 tấn 300kg = 1300kg;   2 tấn 700kg = 2700kg.

Cả nhị ngôi trường tiếp tục thu gom được số ki-lô-gam giấy tờ vụn là:

               1300kg + 2700kg = 4000 (kg)

               4000kg = 4 tấn

Cách 1:

Mỗi tấn giấy tờ vụn tạo ra được số cuốn vở là:

               50 000 : 2 = 25 000 (cuốn vở)

4 tấn giấy tờ vụn tạo ra được số cuốn vở là:

               25 000 × 4 = 100 000 (cuốn vở)

                           Đáp số 100 000 cuốn vở.

Cách 2: 

4 tấn vội vàng 2 tấn số đợt là

         4 : 2 = 2 (lần)

4 tấn giấy tờ vụn tạo ra được số cuốn vở là:

         50 000 × 2 = 100 000 (cuốn vở)

                           Đáp số 100 000 cuốn vở.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một con cái chim sâu sắc khối lượng 60g. Một con cái đà điểu khối lượng 120kg. Hỏi con cái đà điểu nặng nề vội vàng từng nào đợt con cái chim sâu sắc ?

Phương pháp giải:

- Đổi khối lượng của con cái đà điểu lịch sự đơn vị chức năng gam.

- Tìm con cái đà điểu nặng nề vội vàng từng nào đợt con cái chim sâu sắc tớ lấy lượng con cái đà điểu phân chia mang đến lượng con cái chim sâu sắc (cùng đơn vị chức năng đo là gam).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

Chim sâu: 60 gam

Đà điểu: 120 kg

Đà điểu nặng nề gấp: ... đợt chim sâu?

Bài giải

Đổi: \(120kg = 120 000g\)

Con đà điểu khối lượng vội vàng con cái chim sâu sắc số đợt là:

              \(120 000 : 60 = 2000\) (lần)

                                       Đáp số : \(2000\) đợt.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S của mảnh đất nền sở hữu độ cao thấp theo như hình vẽ mặt mày (được tạo ra vì chưng hình chữ nhật ABCD và hình vuông vắn CEMN).

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S hình chữ nhật tớ lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S hình vuông vắn tớ lấy cạnh nhân với cạnh.

- Diện tích mảnh đất nền = diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật ABCD + diện tích mảnh đất nền hình vuông vắn CEMN.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

               \(14 × 6 = 84\;(m^2)\)

Diện tích hình vuông vắn CEMN là :

               \(7 × 7 = 49\;(m^2)\)

Diện tích mảnh đất nền này đó là :

               \(84 + 49 = 133\;(m^2)\)

                                  Đáp số: \(133m^2\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Hãy vẽ một hình chữ nhật sở hữu nằm trong diện tích S với hình chữ nhật ABCD tuy nhiên sở hữu những độ cao thấp không giống với độ cao thấp của hình chữ nhật ABCD.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S hình chữ nhật ABCD = chiều nhiều năm x chiều rộng lớn.

- Viết số đo diện tích hình chữ nhật ABCD kết quả của nhị số (khác 4 và 3).

- Kết luận và vẽ hình chữ nhật MNPQ với chiều nhiều năm và chiều rộng lớn là nhị số vừa phải tìm kiếm ra.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 

                 \(4 × 3 = 12 \;(cm^2\))

Viết \(12\) kết quả của nhị số (khác \(4\) và \(3\)), chẳng hạn:

                 \(12 = 6 × 2\)

                    12 = 12 x 1

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 84

Vậy tớ rất có thể vẽ hình chữ nhật MNPQ sở hữu chiều nhiều năm 6cm và chiều rộng lớn 2cm.

Hoặc tớ rất có thể vẽ hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 12 centimet và chiều rộng lớn 1 centimet.