trắc nghiệm sử 12 bài 9Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án): Quan hệ quốc tế vô và sau thời gian "chiến tranh giành lạnh"

Bộ 30 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế vô và sau thời gian "chiến tranh giành lạnh" đem đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm khá đầy đủ những mức chừng nhận thấy, thông hiểu, áp dụng hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng và kiến thức nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích ganh đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Đặc điểm của mối liên hệ quốc tế kể từ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì cho tới năm 1991 là

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 9

Quảng cáo

A. xu thế chủ quyền, liên minh nằm trong cách tân và phát triển càng ngày càng lúc lắc ưu thế.

B. ra mắt sự đối đầu khốc liệt trong những nước đế quốc nhằm mục tiêu tranh giành giành nằm trong địa.

C. toàn cầu vô quy trình tạo hình trật tự động mới nhất theo dõi Xu thế nhiều cực kỳ.

D. đem sự đối đầu căng thẳng mệt mỏi thân ái nhì phe tư phiên bản căn nhà nghĩa và xã hội căn nhà nghĩa.

Đáp án: D

Giải thích: Đặc điểm của mối liên hệ quốc tế kể từ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại II cho tới năm 1991 là đem sự đối đầu căng thẳng mệt mỏi thân ái nhì phe tư phiên bản căn nhà nghĩa và xã hội căn nhà nghĩa tuy nhiên thể hiện lớn số 1 là cuộc Chiến tranh giành giá thành thân ái Mĩ và Liên Xô.

Câu 2. Sự khiếu nại khởi điểm cuộc Chiến tranh giành giá thành là

A. Mĩ đưa ra “Kế hoạch Mácsan” nhằm mục tiêu viện trợ cho những nước Tây Âu (1947).

B. sự thành lập và hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1949).

C. thông điệp của Tổng thống Truman bên trên Quốc hội Mĩ (1947).

D. sự thành lập và hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955).

Đáp án: C

Giải thích: Sự khiếu nại khởi điểm cuộc Chiến tranh giành giá thành là thông điệp của Tổng thống Truman bên trên Quốc hội Mĩ (1947), xác minh sự tồn bên trên của Liên Xô là nguy cơ tiềm ẩn rộng lớn so với nước Mỹ và đề xuất viện trợ mang đến Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, biến chuyển nhì nước này trở nên địa thế căn cứ tiền tuyến kháng Liên Xô.

Quảng cáo

Câu 3. Nước nào là sau đây không cần là 1 trong trong mỗi nước trước tiên kí Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ?

A. Canađa.          B. Bỉ.

C. Lúcxămbua.       D. Cộng hòa Liên bang Đức.

Đáp án: D

Giải thích: Năm 1949, 11 nước phương Tây và Mĩ kí Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, ghi lại sự xây dựng của NATO. Năm 1955, Cộng hòa Liên bang Đức mới nhất nhập cuộc tổ chức triển khai này.

Câu 4. Một trong mỗi nguyên vẹn nhân kéo đến Chiến tranh giành giá thành là

A. sự trái chiều về tiềm năng và kế hoạch thân ái nhì cường quốc Xô – Mĩ.

B. xích míc về yếu tố thị ngôi trường trong những cường quốc tư phiên bản căn nhà nghĩa.

C. xích míc trong những nước nằm trong địa với những nước đế quốc.

D. xích míc về yếu tố nằm trong địa thân ái khối tư phiên bản căn nhà nghĩa và xã hội căn nhà nghĩa.

Đáp án: A

Giải thích: Một trong mỗi nguyên vẹn nhân kéo đến Chiến tranh giành giá thành là sự việc trái chiều về tiềm năng và kế hoạch thân ái nhì cường quốc Xô – Mĩ.

Câu 5. Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) là

A. liên minh kinh tế tài chính - chủ yếu trị trong những nước xã hội căn nhà nghĩa.

B. liên minh chủ yếu trị - quân sự chiến lược của những nước châu Âu.

C. liên minh kinh tế tài chính - quân sự chiến lược của những nước xã hội căn nhà nghĩa căn nhà nghĩa Đông Âu.

D. liên minh chủ yếu trị - quân sự chiến lược mang tính chất hóa học chống thủ của những nước xã hội căn nhà nghĩa Đông Âu.

Đáp án: D

Giải thích: Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) là liên minh chủ yếu trị - quân sự chiến lược mang tính chất hóa học chống thủ của những nước xã hội căn nhà nghĩa Đông Âu.

Câu 6. Điều tiếp tục không xẩy ra vô quy trình biểu diễn biến chuyển của "Chiến tranh giành lạnh" là:

A. Có những xích míc, sự không tương đồng bên trên nghành nghề dịch vụ chủ yếu trị thân ái Liên Xô và Tây Âu.

B. Những xích míc thâm thúy bên trên nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính thân ái Liên Xô và Tây Âu.

C. Những trận chiến tranh giành tổng thể xẩy ra ở nhiều điểm bên trên toàn cầu.

D. Những cuộc xung đột thẳng bởi vì quân sự chiến lược thân ái Liên Xô và Mĩ.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Chiến tranh giành giá thành xẩy ra bên trên toàn bộ những nghành nghề dịch vụ, nước ngoài trừ những cuộc xung đột thẳng bởi vì quân sự chiến lược thân ái Liên Xô và Mĩ.

Câu 7. Nội dung nào là sau đây không cần là hệ ngược của việc Mĩ triển khai "Kế hoạch Mácsan" (1947)?

A. Các nước Tây Âu từng bước hồi phục kinh tế tài chính sau cuộc chiến tranh.

B. Mĩ tiếp tục thành công xuất sắc trong các công việc mách bảo, kiểm soát những nước tư phiên bản Đồng minh.

C. Các nước Tây Âu từng bước băng qua được rủi ro khủng hoảng tích điện . toàn thị trường quốc tế.

D. Khiến Tây Âu và Đông Âu đem sự phân loại trái chiều về kinh tế tài chính và chủ yếu trị.

Đáp án: C

Giải thích: Các nước Tây Âu từng bước băng qua được rủi ro khủng hoảng tích điện toàn thị trường quốc tế ko cần là hệ ngược của việc Mĩ triển khai "Kế hoạch Mácsan".

Câu 8. Sự tạo hình những liên minh NATO, CENTO, Tổ chức Hiệp ước Vácsava trong mỗi những năm sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì phản ánh điều gì?

A. Liên kết điểm đang được là 1 trong xu thế của toàn cầu.

B. Nỗ lực của những vương quốc nhằm ngăn ngừa một trận chiến tranh giành toàn cầu mới nhất.

C. Sự đối đầu khốc liệt thân ái nhì cực kỳ vô trật tự động Ianta.

D. Chiến lược toàn thị trường quốc tế, xác lập tầm quan trọng điều khiển toàn cầu của Mĩ tiếp tục thất bại.

Đáp án: C

Giải thích: Sự tạo hình những liên minh NATO, CENTO, Tổ chức Hiệp ước Vácsava trong mỗi những năm sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì phản ánh sự đối đầu khốc liệt thân ái nhì cực kỳ tư phiên bản căn nhà nghĩa và xã hội căn nhà nghĩa tự Mĩ và Liên Xô hàng đầu.

Câu 9. Nội dung nào là phản ánh tình hình toàn cầu vô thời gian Chiến tranh giành lạnh?

A. Các nước cách tân và phát triển và những nước kém cỏi cách tân và phát triển luôn luôn vô hiện tượng đối đầu.

B. Các trận chiến tranh giành bởi vì vũ trang từng bước được giới hạn.

C. Các nước tăng nhanh chạy đua vũ trang, kho vũ trang phân tử nhân ngày diện tích lớn.

D. Xu thế hòa đình, chủ quyền càng ngày càng lúc lắc ưu thế bên trên toàn cầu.

Đáp án: C

Giải thích: Trong thời gian Chiến tranh giành giá thành, những vương quốc, nhất là Liên Xô và Mĩ, tăng nhanh chạy đua vũ trang khiến cho những kho vũ trang phân tử nhân ngày diện tích lớn, khiến cho toàn cầu luôn luôn vô hiện tượng căng thẳng mệt mỏi.

Quảng cáo

Câu 10. Chiến tranh giành xâm lăng VN của thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953) đem điểm gì tương đồng?

A. Là những trận chiến tranh giành xâm lăng thực dân mới nhất.

B. Là những trận chiến tranh giành ngăn chặn căn nhà nghĩa thực dân cũ.

C. Là những trận chiến tranh giành tuy nhiên từng mặt mày tham ô chiến đều Chịu tác dụng mạnh mẽ và uy lực của nhì phe : Tư phiên bản căn nhà nghĩa hoặc Xã hội căn nhà nghĩa.

D. Là những trận chiến tranh giành của 2 dân tộc bản địa ngăn chặn căn nhà nghĩa thực dân mới nhất, vì thế tiềm năng song lập dân tộc bản địa, thống nhất non sông.

Đáp án: C

Giải thích: Chiến tranh giành xâm lăng VN của thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953) đều là những trận chiến tranh giành tuy nhiên từng mặt mày tham ô chiến đều Chịu tác dụng mạnh mẽ và uy lực của nhì phe: tư phiên bản căn nhà nghĩa hoặc xã hội căn nhà nghĩa.

Câu 11. So với cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), cuộc chiến tranh VN (1954 – 1975) đem điểm gì không giống biệt?

A. Không đem sự hiện hữu thẳng của quân team Mĩ.

B. Diễn rời khỏi vô ĐK 50% nước tiếp tục tiến bộ lên xây cất căn nhà nghĩa xã hội.

C. Không Chịu tác dụng của Chiến tranh giành giá thành và sự đối đầu Đông - Tây.

D. Thống nhất non sông sau khoản thời gian cuộc chiến tranh kết đốc.

Đáp án: D

Giải thích: Sau Khi cuộc chiến tranh VN (1954 – 1975) kết đốc, non sông VN đã và đang được thống nhất một dải kể từ Bắc vô Nam. Còn cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) kết đốc với việc kí hiệp nghị đình chiến, nhì việt nam tồn bên trên riêng biệt rẽ ở nhì miền Nam – Bắc Triều Tiên.

Câu 12.Theo Kế hoạch Mácsan (1947), Mĩ tiếp tục viện trợ mang đến Tây Âu từng nào chi phí nhằm phục sinh kinh tế?

A. 17 tỉ USD.

B. 18 tỉ USD.

C. 70 tỉ USD.

D. 71 tỉ USD.

Đáp án: A

Giải thích: Theo Kế hoạch Mácsan (1947), Mĩ tiếp tục viện trợ mang đến Tây Âu 17 tỉ USD nhằm phục sinh kinh tế tài chính, mặt mày không giống, Mĩ cũng trải qua plan này nhằm tụ tập những nước Tây Âu vô liên minh quân sự chiến lược kháng Liên Xô và những nước Đông Âu.

Câu 13. Xu thế hoà đình Đông - Tây xuất hiện tại kể từ lúc nào ?

A. Đầu trong thời điểm 70 của thế kỉ XX.

B. Cuối trong thời điểm 70 của thế kỉ XX.

C. Đầu trong thời điểm 80 của thế kỉ XX.

D. Cuối trong thời điểm 80 của thế kỉ XX.

Đáp án: A

Giải thích: Xu thế hoà đình Đông - Tây xuất hiện tại từ trên đầu trong thời điểm 70 của thế kỉ XX.

Câu 14. Một trong mỗi thể hiện của xu thế hoà đình Đông - Tây là:

A. Xô - Mĩ tiếp tục đem những cuộc gặp mặt, thương lượng về những yếu tố mặc cả nhì nằm trong quan hoài.

B. Xô - Mĩ đang trở thành liên minh kế hoạch của nhau trong không ít yếu tố quốc tế.

C. những nước thực dân gật đầu đồng ý trao trả song lập mang đến nhiều nằm trong địa ở Á - Phi - Mĩ Latinh.

D. những trận chiến tranh giành tổng thể ở nhiều điểm bên trên toàn cầu ra mắt với quy tế bào nhỏ rộng lớn.

Đáp án: A

Giải thích: Một trong mỗi thể hiện của xu thế hoà đình Đông - Tây từ trên đầu trong thời điểm 70 của thế kỉ XX là Xô - Mĩ tiếp tục đem những cuộc gặp mặt, thương lượng về những yếu tố mặc cả nhì nằm trong quan hoài.

Câu 15. Chiến tranh giành giá thành đầu tiên hoàn thành vô thời gian nào là ?

A. Tháng 2/1989.       B. Tháng 12/1991.

C. Tháng 12/1998.       D. Tháng 2/1988.

Xem thêm: pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

Đáp án: B

(Giải thích: Tháng 12 – 1989, vô cuộc bắt gặp ko đầu tiên ở hòn đảo Manta, Bế Tắc thư Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ tiếp tục đầu tiên nằm trong tuyên phụ vương chấm dứt Chiến tranh giành lạnh. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh giá thành thực sự kết đốc (chính thức kết thức) Khi Liên bang Xô viết lách sụp ụp vô mon 12 – 1991)

Câu 16. Xô - Mĩ tuyên phụ vương hoàn thành Chiến tranh giành giá thành (1989) do

A. cuộc đấu tranh giành giải hòa dân tộc bản địa càng ngày càng cách tân và phát triển mạnh mẽ và uy lực bên trên toàn cầu.

B. cả nhì cường quốc đều bị suy hạn chế thế mạnh về nhiều mặt mày đối với những nước không giống.

C. căn nhà nghĩa xã hội tiếp tục sụp ụp ở Liên Xô và những nước Đông Âu.

D. xích míc trong những nước tư phiên bản căn nhà nghĩa càng ngày càng thâm thúy.

Đáp án: B

Giải thích: Xô - Mĩ tuyên phụ vương hoàn thành Chiến tranh giành giá thành (1989) tự cả nhì cường quốc đều bị suy hạn chế thế mạnh về nhiều mặt mày đối với những nước không giống.

Câu 17. Trật tự động nhì cực kỳ Ianta sụp ụp vô thời gian nào là ?

A. Năm 1989.       B. Năm 1990.

C. Năm 1991.       D. Năm 1992.

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1991, căn nhà nghĩa xã hội sụp ụp ở Liên Xô. Sự sụp ụp của Liên Xô tiếp tục ghi lại sự sụp ụp của trật tự động

Câu 18. Chiến tranh giành giá thành hoàn thành (1989) tiếp tục tác dụng thế nào cho tới tình hình thế giới?

A. Mở rời khỏi Xu thế xử lý chủ quyền những vụ tranh giành chấp, xung đột.

B. Khiến những tổ chức triển khai chủ yếu trị - quân sự chiến lược bên trên toàn cầu đều bị giải thể.

C. Làm mang đến phạm vi tác động của Mĩ và Liên Xô đều bị thu hẹp.

D. Hình trở nên một trật tự động toàn cầu mới nhất theo dõi Xu thế nhiều cực kỳ.

Đáp án: A

Giải thích: Chiến tranh giành giá thành hoàn thành (1989) tiếp tục Mở rời khỏi Xu thế xử lý chủ quyền những vụ tranh giành chấp, xung đột ở những điểm bên trên toàn cầu.

Câu 19. Chiến tranh giành giá thành hoàn thành (1989) đem tác động thế nào cho tới tình hình Đông Nam Á?

A. Khiến những tổ chức triển khai link điểm đứng trước nguy cơ tiềm ẩn giải thể.

B. Giúp những vương quốc ở Khu vực Đông Nam Á đem ĐK thiết kế kiến thiết lại non sông.

C. Giúp yếu tố Campuchia từng bước được dỡ gỡ.

D. Thúc đẩy sự thành lập và hoạt động của tổ chức triển khai điểm Khu vực Đông Nam Á.

Đáp án: C

Giải thích: Chiến tranh giành giá thành hoàn thành (1989) đã hỗ trợ yếu tố Campuchia từng bước được dỡ gỡ, kể từ cơ dỡ vứt từng xích mích thân ái khối nước Đông Dương và khối ASEAN, tạo nên ĐK nhằm ASEAN không ngừng mở rộng member và nâng lên vị thế bên trên ngôi trường quốc tế.

Câu trăng tròn. Những hạ tầng nhằm xác minh Mĩ khó khăn hoàn toàn có thể thiết lập được trật tự động toàn cầu "một cực" ?

A. Phạm vỉ tác động của Mĩ sau Chiến tranh giành giá thành bị thu hẹp.

B. Thế giới đã tạo nên phụ vương trung tâm kinh tế tài chính - tài chủ yếu rộng lớn.

C. Trung Quốc đang được vượt qua mạnh mẽ và uy lực.

D. Tất cả những ý bên trên.

Đáp án: D

Câu 21. Nguyên thủ nhì cường quốc Mĩ và Liên Xô tiếp tục bắt gặp nhau bên trên đâu nhằm nằm trong tuyên phụ vương hoàn thành Chiến tranh giành lạnh?

A.Crưm.        B. Ôđetxa.

C. Manta.        D. Xan Phranxixcô.

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1989, tại hòn đảo Manta (Địa Trung Hải), nguyên vẹn thủ nhì cường quốc Mĩ và Liên Xô tiếp tục bắt gặp nhau và nằm trong tuyên phụ vương hoàn thành Chiến tranh giành lạnh

Câu 22. Tháng 3 – 1947 , Tổng thống của Mĩ Truman tiếp tục đầu tiên trừng trị động cuộc "Chiến tranh giành lạnh" nhằm mục tiêu mục tiêu gì ?

A. Chống Liên Xô và những nước xã hội căn nhà nghĩa.

B. Giữ vững vàng nền chủ quyền, bình yên toàn cầu sau cuộc chiến tranh.

C. Xoa nhẹ nhàng lòng tin đấu tranh giành của người công nhân ở những nước tư phiên bản căn nhà nghĩa.

D. Chống lại trào lưu giải hòa dân tộc bản địa ở Mĩ - Latinh.

Đáp án: A

Giải thích: Tháng 3 – 1947 , Tổng thống của Mĩ Truman tiếp tục đầu tiên trừng trị động cuộc Chiến tranh giành giá thành nhằm mục tiêu kháng Liên Xô và những nước xã hội căn nhà nghĩa.

Câu 23. Chiến tranh giành giá thành là

A. cuộc đối đầu căng thẳng mệt mỏi thân ái nhì phe tư phiên bản căn nhà nghĩa và xã hội căn nhà nghĩa tự Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng phe.

B. cuộc xung đột thẳng bởi vì quân sự chiến lược thân ái nhì phe tư phiên bản căn nhà nghĩa và xã hội căn nhà nghĩa tự Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng phe.

C. trận chiến tranh giành giành thị ngôi trường và nằm trong địa trong những cường quốc tư phiên bản căn nhà nghĩa.

D. trận chiến tranh giành giành quyền cai trị toàn cầu trong những cường quốc Liên Xô và Mĩ.

Đáp án: A

Giải thích: Chiến tranh giành giá thành là cuộc đối đầu căng thẳng mệt mỏi thân ái nhì phe tư phiên bản căn nhà nghĩa và xã hội căn nhà nghĩa tự Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng phe. Chiến tranh giành giá thành ra mắt bên trên đa số những nghành nghề dịch vụ, nước ngoài trừ sự xung đột thẳng bởi vì quân sự chiến lược thân ái Mĩ và Liên Xô.

Câu 24. Sự khiếu nại nào là dẫn tới sự vỡ vạc quan hệ Đồng minh kháng trừng trị xít thân ái Liên Xô và Mĩ?

A. Sự tạo hình khối hệ thống xã hội căn nhà nghĩa sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì.

B. Sự thành lập và hoạt động của "Chủ nghĩa Tơ-ru-man" và "Chiến tranh giành lạnh" (3 - 1947).

C. Việc Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên vẹn tử (1949).

D. Sự thành lập và hoạt động của khối NATO (9 - 1949).

Đáp án: B

Giải thích: Sự thành lập và hoạt động của "chủ nghĩa Truman" và "Chiến tranh giành lạnh" (3 - 1947) tiếp tục dẫn tới sự vỡ vạc quan hệ Đồng minh kháng trừng trị xít thân ái Liên Xô và Mĩ.

Câu 25. Liên Xô và Mĩ trở nên nhì quyền năng đối đầu nhau rồi tiếp cận "Chiến tranh giành lạnh" vô thời gian nào?

A. Trước Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì.

B. Trong Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì.

C. Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì.

D. Khi Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì chuẩn bị kết đốc.

Đáp án: C

Giải thích: Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì, kể từ liên minh kháng trừng trị xít, Mĩ và Liên Xô nhanh gọn gửi quý phái thế đối đầu và tiếp cận hiện tượng Chiến tranh giành giá thành.

Câu 26. Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì, mẹo đồ gia dụng khái quát của Mĩ là

A. xài khử Liên Xô và những nước xã hội căn nhà nghĩa.

B. xài khử trào lưu giải hòa dân tộc bản địa ở Á, Phi, Mĩ La-tinh.

C. xài khử trào lưu người công nhân ở những nước tư phiên bản căn nhà nghĩa.

D. xác lập địa điểm cai quản có một không hai bên trên toàn toàn cầu.

Đáp án: D

Giải thích: Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì, với tiềm năng kinh tế tài chính - quân sự chiến lược hùng cường, Mĩ mẹo đồ gia dụng xác lập địa điểm cai quản có một không hai bên trên toàn toàn cầu. Tuy nhiên Mĩ ko triển khai được mẹo đồ gia dụng dó tự sự tồn bên trên của Liên Xô.

Câu 27. Liên minh quân sự chiến lược lớn số 1 của những nước tư phiên bản phương Tây tự Mĩ đứng đầu nhằm mục tiêu kháng Liên Xô và những nước xã hội căn nhà nghĩa Đông Âu là

A. tổ chức triển khai NATO.

B. tổ chức triển khai SEATO.

C. tổ chức triển khai CENTO.

D. tổ chức triển khai VÁCSAVA.

Đáp án: A

Giải thích: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là liên minh quân sự chiến lược lớn số 1 của những nước tư phiên bản phương Tây tự Mĩ đứng đầu nhằm mục tiêu kháng Liên Xô và những nước xã hội căn nhà nghĩa Đông Âu.

Câu 28. Bản thông điệp tuy nhiên Tổng thống Truman gửi Quốc hội Mĩ ngày 12 - 3 - 1947 sẽ là sự khởi điểm cho

A. quyết sách tiềm năng của Mĩ sau cuộc chiến tranh.

B. mẹo đồ gia dụng thực hiện cai quản toàn cầu của Mĩ.

C. cuộc Chiến tranh giành giá thành với Liên Xô.

D. quyết sách kháng những nước xã hội căn nhà nghĩa.

Đáp án: C

Giải thích: Bản thông điệp tuy nhiên Tổng thống Truman gửi Quốc hội Mĩ ngày 12 - 3 - 1947 sẽ là sự khởi điểm mang đến cuộc Chiến tranh giành giá thành với Liên Xô.

Câu 29. Tại Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947, Tổng thống Truman tiếp tục đề xuất viện trợ khẩn cung cấp 400 triệu USD cho những nước nào là nhằm biến chuyển những nước này trở nên địa thế căn cứ tiền tuyến kháng Liên Xô và Đông Âu?

A. Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

B. Bỉ và Tây Đức.

C. Áo và Phần Lan.

D. Anh và Pháp.

Đáp án: A

Giải thích: Tại Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947, Tổng thống Truman tiếp tục đề xuất viện trợ khẩn cung cấp 400 triệu USD mang đến Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm biến chuyển những nước này trở nên địa thế căn cứ tiền tuyến kháng Liên Xô và Đông Âu.

Câu 30. Tháng 6 - 1947 ra mắt sự khiếu nại gì đem tương quan cho tới những nước Tây Âu?

A. Mĩ xây dựng khối quân sự chiến lược NATO.

B. Mĩ xây dựng khối CENTO.

C. Mĩ xây dựng khối SEATO.

D. Mĩ đưa ra "Kế hoạch Mác-san".

Đáp án: D

Xem thêm: một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

Giải thích: Tháng 6 – 1947, Mĩ đưa ra "Kế hoạch Mác-san" nhằm mục tiêu hùn những nước Tây Âu phục sinh kinh tế tài chính, bên cạnh đó mách bảo những nước này vô liên minh kháng Liên Xô và những nước dân người chủ sở hữu dân Đông Âu.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 đem đáp án ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế vô và sau thời gian "chiến tranh giành lạnh" (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học tập - technology và xu thế toàn thị trường quốc tế hóa nửa sau thế kỉ XX (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học tập - technology và xu thế toàn thị trường quốc tế hóa nửa sau thế kỉ XX (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử hào hùng toàn cầu kể từ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì cho tới năm 2000 (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử hào hùng toàn cầu kể từ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì cho tới năm 2000 (phần 2)

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official