trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái mà trong đó

Câu hỏi:

07/09/2020 8,384

Bạn đang xem: trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái mà trong đó

A. Tỉ lệ thành viên đực và khuôn mẫu được lưu giữ ổn định lăm le qua chuyện những mới.

B. Số lượng thành viên được lưu giữ ổn định lăm le qua chuyện những mới.

C. Tần số những alen và tần số những loại ren đổi khác qua chuyện những mới.

D. Tần số những alen và tần số những loại ren được lưu giữ ổn định lăm le qua chuyện những mới.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trạng thái thăng bằng của quần thể tình trạng nhưng mà vô cơ tần số những alen và tần số những loại ren được lưu giữ ổn định lăm le qua chuyện những thế hệ

Đáp án hãy chọn là: D

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa thực tiễn biệt của lăm le luật Hacdi- Vanbec là:

A. Giải quí vì thế sao vô ngẫu nhiên có tương đối nhiều quần thể vẫn lưu giữ ổn định lăm le qua chuyện thời hạn nhiều năm.

B. Từ tỉ trọng những loại loại hình vô quần thể rất có thể suy đi ra tỉ trọng loại ren và tần số kha khá của những alen.

C. Từ tần số kha khá của những alen rất có thể tự động đoán tỉ trọng những loại loại ren và loại hình.

D. B và C.

Câu 2:

Quần thể ngẫu phối nào là tại đây vẫn đạt tình trạng thăng bằng di truyền?

A.0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.

B. 0,25AA : 0,3Aa : 0,45aa.

C. 0,64AA: 0,12Aa: 0,24aa.

D.0,16AA: 0,38Aa: 0,46aa.

Câu 3:

Một trong mỗi ĐK cần thiết nhất nhằm quần thể ở tình trạng ko thăng bằng trở thành quần thể thăng bằng về bộ phận loại ren là gì?

A. Cho quần thể tự động phối.

B. Cho quần thể giao hợp tự tại.

C. Cho quần thể sinh sinh ra chăm sóc.

Xem thêm: đơn vị đo điện trở là

D. Cho quần thể sinh đẻ hữu tính.

Câu 4:

Nội dung cơ phiên bản của lăm le luật Hacđi - Vanbec là:

A. Trong quần thể, tần số kha khá của những alen ở mỗi ren được lưu giữ ổn định lăm le qua chuyện những mới.

B. Tỷ lệ những loại ren vô quần thể được lưu giữ ổn định lăm le.

C. Tỷ lệ những loại loại hình vô quần thể được lưu giữ ổn định lăm le.

D. Tỷ lệ dị phù hợp tử tách dần dần, tỷ trọng đồng phù hợp tăng dần dần.

Câu 5:

Điều ko đích về ý nghĩa sâu sắc của lăm le luật Hacđi-Vanbec là:

A. Từ tần số những alen rất có thể Dự kiến được tỉ trọng những loại loại ren và loại hình.

B. Các quần thể vô ngẫu nhiên luôn luôn đạt tình trạng cân nặng bằng

C. Từ tỉ trọng những loại loại hình vô quần thể rất có thể suy đi ra tỉ trọng những loại loại ren và tần số những alen.

D. Giải quí vì thế sao vô ngẫu nhiên có tương đối nhiều quần thể vẫn lưu giữ ổn định lăm le qua chuyện thời hạn dài

Câu 6:

Điều nào là tại đây ko nên là ĐK của lăm le luật Hacđi - Vanbec?

A. Alen trội nên đem tỉ trọng to hơn alen lặn.

B. Không đem hiện tượng lạ thiên di và nhập cảnh, ko xẩy ra CLTN.

C. Kích thước quần thể nên rộng lớn, xẩy ra giao hợp tự tại Một trong những thành viên.

D. Không đem đột thay đổi.

Câu 7:

Đặc điểm nào là tiếp sau đây ko đích với chiếc quần thể ngẫu phối?

A. Mỗi quần thể rất có thể mang trong mình một bộ phận loại ren, tần số alen đặc thù và ổn định lăm le, được lưu giữ kha khá ổn định lăm le nếu như hiệu quả của những yếu tố tiến thủ hóa là ko đáng chú ý.

B. Tần số kha khá của những alen ở một ren nào là cơ đem Xu thế lưu giữ ổn định lăm le trong cả Lúc đem hiệu quả của yếu tố tiến thủ hóa.

C. Quần thể  là 1 đơn vị chức năng tổ chức triển khai, đơn vị chức năng sinh đẻ của loại vô ngẫu nhiên.

D. Quá trình tiến thủ hóa nhỏ ra mắt bên trên hạ tầng sự đổi khác về bộ phận loại ren của quần thể.

Xem thêm: một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi