trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng

Câu hỏi:

03/12/2022 2,376

Bạn đang xem: trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng

A. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với 1 đường thẳng liền mạch thì tuy nhiên song cùng nhau.

B. Một đường thẳng liền mạch vuông góc với một trong những hai tuyến đường trực tiếp vuông góc cùng nhau thì tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch sót lại.

C. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với 1 đường thẳng liền mạch thì vuông góc cùng nhau.

D. Một đường thẳng liền mạch vuông góc với một trong những hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song thì vuông góc với đường thẳng liền mạch ê.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn D

Theo phán xét phần hai tuyến đường trực tiếp vuông góc nhập SGK thì đáp án D đích thị.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mệnh đề nào là sau đó là đúng?

A. Một đường thẳng liền mạch vuông góc với một trong những hai tuyến đường trực tiếp vuông góc thì tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch sót lại.

B. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với 1 đường thẳng liền mạch thì tuy nhiên song cùng nhau.

C. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với 1 đường thẳng liền mạch thì vuông góc cùng nhau.

D. Một đường thẳng liền mạch vuông góc với một trong những hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song thì vuông góc với đường thẳng liền mạch ê.

Câu 2:

Trong những xác minh sau, xác minh nào là đích thị ?

A. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với đường thẳng liền mạch loại thân phụ thì tuy nhiên song cùng nhau.

B. Nếu đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch b và đường thẳng liền mạch b vuông góc với đường thẳng liền mạch c thì a vuông góc với c

C. Cho hai tuyến đường trực tiếp phân biệt a và b. Nếu đường thẳng liền mạch c vuông góc với a và b thì  a, b, c không đồng phẳng lì.

D. Cho hai tuyến đường trực tiếp a và b song tuy nhiên, nếu như a vuông góc với c thì b cũng vuông góc với c

Câu 3:

Cho tứ diện ABCD với nhì cặp cạnh đối vuông góc. Trong những mệnh đề sau mệnh đề nào là đúng?

Xem thêm: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

A. Tứ diện với tối thiểu một phía là tam giác nhọn.

B. Tứ diện với tối thiểu nhì mặt mũi là tam giác nhọn.

C. Tứ diện với tối thiểu thân phụ mặt mũi là tam giác nhọn.

D. Tứ diện đối với tất cả tứ mặt mũi là tam giác nhọn.

Câu 4:

Trong những mệnh đề tại đây, mệnh đề nào là đúng?

A. Cho hai tuyến đường trực tiếp a, b song tuy nhiên cùng nhau. Một đường thẳng liền mạch c vuông góc với a thì c vuông góc với từng đường thẳng liền mạch nằm trong mặt mũi phẳng lì (a, b).

B. Cho thân phụ đường thẳng liền mạch a, b, c vuông góc cùng nhau từng song một. Nếu với 1 đường thẳng liền mạch d vuông góc với a thì d song tuy nhiên với b hoặc c

C. Nếu đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch b và đường thẳng liền mạch b vuông góc với đường thẳng liền mạch c thì đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch c

D. Nếu đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch b và đường thẳng liền mạch b song tuy nhiên với đường thẳng liền mạch c thì đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch c

Câu 5:

Trong không khí mang đến thân phụ đường thẳng liền mạch phân biệt a, b, c. Khẳng lăm le nào là tại đây đúng?

A. Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a // b

B. Nếu a // ca thì cb

C. Nếu góc thân ái a  c bằng góc thân ái b và c thì a // b

D. Nếu a và b cùng nằm trong mp(α) // c thì góc thân ái a và c bằng góc thân ái b và c

Câu 6:

Trong những mệnh đề tại đây, mệnh đề nào là là đúng?

A. Một đường thẳng liền mạch hạn chế hai tuyến đường trực tiếp mang đến trước thì cả thân phụ đường thẳng liền mạch ê nằm trong tuỳ thuộc một phía phẳng

B. Ba đường thẳng liền mạch hạn chế nhau từng song một và ko nằm trong một phía phẳng lì thì đồng quy

C. Một đường thẳng liền mạch hạn chế hai tuyến đường trực tiếp hạn chế nhau mang đến trước thì cả thân phụ đường thẳng liền mạch ê nằm trong tuỳ thuộc một phía phẳng

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

D. Ba đường thẳng liền mạch hạn chế nhau từng song một thì nằm trong tuỳ thuộc một phía phẳng