trong không gian oxyz cho mặt cầu s

Câu hỏi:

05/05/2020 7,059

Bạn đang xem: trong không gian oxyz cho mặt cầu s

C. R = 2

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề thi đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình 52x+1=125 có nghiệm là:

A. x=32

B. x=52

C. x = 3

D. x = 1

Câu 2:

Cho a, b, c bám theo loại t này là tía số hạng thường xuyên của một cấp cho số nằm trong. lõi a + b + c = 15. Giá trị của b bằng:

A. b = 10

B. b = 8

C. b = 5

D. b = 6

Câu 3:

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề này sau đây đúng?

A. log( 3a)=3loga

B. loga3=3loga

Xem thêm: học phí đại học tài chính marketing

C. log(3a)=13 loga

D. loga3=13loga

Câu 4:

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ và M, N là nhị điểm theo thứ tự sát bên CA, CB sao cho tới MN tuy nhiên song với AB và CM/CA=k. Mặt phẳng phiu (MNB’A’) phân tách khối lăng trụ ABC. A’B’C’ trở nên nhị phần hoàn toàn có thể tích V1 (phần chứa chấp điểm C) và V2 sao cho tới V1/V2=2. Khi cơ độ quý hiếm của k là

A. k=-1+52

B. k=1/2

C. k=1+52

D. k=33

Câu 5:

Cho khối lăng trụ đứng đem lòng là tam giác vuông, phỏng lâu năm nhị cạnh góc vuông là 3a, 4a và độ cao của khối lăng trụ là 6a. Thể tích của khối lăng trụ bằng:

A. V=27a3

B. V=12a3

C. V=72a3

D. V=36a3

Câu 6:

Cho hàm số hắn = f(x) thỏa mãn nhu cầu f(0)=0; f'(x)=xx2+1. Họ nguyên vẹn hàm của hàm số g(x)=4xf(x) là:

A. (x2+1)ln(x2)-x2+c

B. x2ln(x2+1)-x2

C. (x2+1)ln(x2+1)-x2+c

D. (x2+1)ln(x2+1)-x2

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn