trong những tình huống nào sau đây máy tính thực thi công việc tốt hơn con người

Câu hỏi:

04/07/2020 42,607

Bạn đang xem: trong những tình huống nào sau đây máy tính thực thi công việc tốt hơn con người

B. Khi phân tách tâm lí con cái người

C. Khi tiến hành một luật lệ toán phức tạp

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây về ROM là sai?

A. ROM là bộ nhớ lưu trữ trong

B. tin tức nhập ROM vẫn tồn tại khi mất mặt điện/ tắt máy

C. ROM là bộ nhớ lưu trữ nhập hoàn toàn có thể đọc/ ghi dữ liệu

D. ROM chứa chấp một số ít lịch trình hệ thống

Câu 2:

Con số 40 GB nhập khối hệ thống PC đem nghĩa là:

A. Tốc chừng xử lí của cục lưu giữ trong

B. Dung lượng tối nhiều của đĩa mềm

C. Máy in đem vận tốc in 40 GB một giây

D. Ổ đĩa cứng đem dung tích là 40 GB

Câu 3:

Bộ phận này tại đây nằm trong bộ nhớ lưu trữ ngoài?

A. Án Thư phím;    

B. Chuột;     

Xem thêm: cách tính hiệu suất phản ứng

C. Ram;     

D. Đĩa mềm 

Câu 4:

Cho số k = 2 ,i← 1 và sản phẩm A bao gồm những số: 5, 7, 1, 4, 2, 9, 8, 11, 25, 51. Tìm chỉ số i nhằm Ai = k?

A. 5    

B. 4    

C. 3     

D. 2

Câu 5:

Sau khi tiến hành liên tục tía câu lệnh: a← 3; b ← 5; c ← 2*a+b; tiếp tục mang đến sản phẩm là gì?

A. 11    

B. 6     

C. 5   

D. 16

Câu 6:

Trong hệ cơ số 16 thì ký tự động D có mức giá trị ứng vị từng nào nhập hệ cơ số 10 (hệ thập phân)?

A. 12     

B. 14       

C. 13   

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

D. 15