trong phân tử của cacbohiđrat luôn có

Câu hỏi:

26/08/2019 157,240

C. group chức ancol

Bạn đang xem: trong phân tử của cacbohiđrat luôn có

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Trong phân tử của cacbohiđrat luôn luôn đem nhóm chức ancol.

Ví dụ như glucozơ và fructozơ đem 5 group OH, saccarozơ đem 8 group OH

Mỗi đôi mắt xích của xenlulozơ hoặc tinh anh bột đều phải sở hữu 3 group OH.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số group –OH vô phân tử glucozơ là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2:

Quá trình thủy phân tinh anh bột bởi vì enzim ko xuất hiện tại hóa học nào là sau đây?

A. Saccarozơ

B. Đextrin

C. Mantozơ

D. Glucozơ

Câu 3:

Xenlulozơ đem cấu trúc mạch ko phân nhánh, từng gốc C6H10O5 đem 3 group –OH nên rất có thể viết lách là

A.[C6H7O3(OH)2]n

B. [C6H5O2OH)3]n

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 91

C. [C6H7O2(OH)3]n

D. [C6H8O2(OH)3]n

Câu 4:

Khi thủy phân cho tới nằm trong xenlulozơ và tinh anh bột, tao đều chiếm được những phân tử glucozơ. Thí nghiệm cơ chứng minh điều gì?

A. Xenlulozơ và tinh anh bột đều nhập cuộc phản xạ tráng gương

B. Xenlulozơ và tinh anh bột đều là những polime đem nhánh

C. Xenlulozơ và tinh anh bột đều phản xạ được với Cu(OH)2

D. Xenlulozơ và tinh anh bột đều bao hàm những gốc glucozơ links với nhau

Câu 5:

Để chứng tỏ vô phân tử của glucozơ có tương đối nhiều group hiđroxyl. người tao mang lại hỗn hợp glucozơ phản xạ với

A. nước brom

B. Cu(OH)2 ở sức nóng chừng thường

C. AgNO3 vô hỗn hợp NH3, đun nóng

D. kim loại Na

Câu 6:

Những phản xạ chất hóa học nào là chứng tỏ rằng glucozơ đem chứa chấp 5 group hidroxyl vô phân tử?

A. Phản ứng tạo nên 5 chức este

B. Phản ứng tráng gương và phản xạ lên men rượu

C. Phản ứng tạo nên kết tủa đỏ ửng gạch ốp với Cu(OH)2 khi đun rét và phản xạ lên men rượu

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

D. Phản ứng mang lại hỗn hợp xanh lơ lam ở sức nóng chừng chống với