trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 81,508

A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.

Bạn đang xem: trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây

C. Từ phản xạ của nhôm cacbua với nước. 

D.  A, C.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

CH3COONa  +NaOH à CH4 + Na2CO3

Al4C3  +12H2à 3CH4 + 4Al(OH)3

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ankan hòa tan chất lượng nhập dung môi nào là tại đây ?

A. Nước.

B. Benzen.

C. Dung dịch axit HCl.

D. Dung dịch NaOH. 

Câu 2:

Ankan có thương hiệu là :

A. 3- isopropylpentan.

B. 2-metyl-3-etylpentan.

C. 3-etyl-2-metylpentan.

D. 3-etyl-4-metylpentan.

Câu 3:

Cho iso-pentan thuộc tính với Br2 theo gót tỉ trọng 1 : 1 về số mol nhập ĐK khả năng chiếu sáng khuếch giã thu đ­ược thành phầm chủ yếu monobrom đem công thức cấu trúc là :

A. CH3CHBrCH(CH3)2.

B. (CH3)2CHCH2CH2Br.

Xem thêm: tính từ ed và ing

C. CH3CH2CBr(CH3)2.

D. CH3CH(CH3)CH2Br.

Câu 4:

Nhiệt phân metan nhận được lếu láo ăn ý X bao gồm C2H2, CH4 và H2. Tỉ khối khá của X đối với H2 vị 5. Hiệu suất quy trình sức nóng phân là:

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 80%

Câu 5:

Hợp hóa học Y đem công thức cấu trúc :

                 

Y hoàn toàn có thể tạo nên đ­ược từng nào dẫn xuất monohalogen đồng phân của nhau ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 6:

Ankan có thương hiệu là :

A. 2-metyl-2,4-đietylhexan.

B. 2,4-đietyl-2-metylhexan.

C. 3,3,5-trimetylheptan.

Xem thêm: khủng hoảng kinh tế 1929 đến 1933

D. 3-etyl-5,5-đimetylheptan.