trục đối xứng của parabol

Câu hỏi:

18/06/2019 82,787

A. 

Bạn đang xem: trục đối xứng của parabol

Đáp án chủ yếu xác

B. 

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Trục đối xứng:

Chọn A.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng loại thị hàm số nó = ax + b trải qua điểm M(1; 4) và tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch nó = 2x + 1, tính tổng S = a + b.

A. S = 4.

B. S= 2

C. S = 0.

D. S = -4.

Câu 2:

Điểm này tại đây nằm trong loại thị hàm số y =1x-1

A. M(2; 1)

B. N(1; 1)

C. P(2; 0)

D. Q(0; 1)

Câu 3:

Tìm a và b bỏ đồ thị hàm số nó = ax + b trải qua những điểm A(-2; 1), B(1; -2).

A. a = - 2 và b = -1.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 122

B. a = 2 và b = 1.

C. a = 1 và b = 1.

D. a = -1 và b = -1.

Câu 4:

Điểm này tại đây nằm trong loại thị hàm số y = x2-4x+4x

A. M(1; -1)

B. N(2; 0)

C. P3; 13        

D. Q(-1; -3)

Câu 5:

Cho hàm số nó = ax2 + bx + c  có loại thị (P). Tọa chừng đỉnh của (P) là:

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 6:

Đường trực tiếp này tại đây tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch y=2 x

A. Đường trực tiếp này tại đây tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch nó = căn bậc nhị 2 x (ảnh 1)

B. Đường trực tiếp này tại đây tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch nó = căn bậc nhị 2 x (ảnh 2)

C. Đường trực tiếp này tại đây tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch nó = căn bậc nhị 2 x (ảnh 3)

D. Đường trực tiếp này tại đây tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch nó = căn bậc nhị 2 x (ảnh 4)

Xem thêm: thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây