trung quốc có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào sau đây để phát triển nông nghiệp

Trả điều câu hỏi: Trung Quốc với những ĐK đương nhiên thuận tiện nào là tại đây nhằm cải tiến và phát triển nông nghiệp? Giải mến cụ thể.

Trả Lời Nhanh

Bạn đang xem: trung quốc có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào sau đây để phát triển nông nghiệp

Trung Quốc chiếm hữu vùng đồng tự rộng lớn, khu đất phì nhiêu tạo nên ĐK thuận tiện nhằm cải tiến và phát triển nông nghiệp.

MỤC LỤC NỘI DUNG

 • Câu hỏi
 • Giải thích
 • Điều khiếu nại tự động nhiên
 • Chính sách của địa phương
 • Các thắc mắc liên quan

Câu hỏi

Trung Quốc với những ĐK đương nhiên thuận tiện nào là tại đây nhằm cải tiến và phát triển nông nghiệp?

A. Đồng tự rộng lớn, khu đất phì nhiêu.

B. đa phần tô vẹn toàn xen bể địa

C. Khí hậu mang tính chất hóa học châu lục.

D. Sông ngòi dốc, lắm thác nước.

Đáp án thực sự A.

Trung Quốc với đồng tự rộng lớn, khu đất phì nhiêu - là ĐK đương nhiên thuận tiện nhằm cải tiến và phát triển nông nghiệp.

Giải thích

Trung Quốc có tương đối nhiều ĐK thuân lợi nhằm cải tiến và phát triển nông nghiệp.

Điều khiếu nại tự động nhiên

 • Tổng diện tích S khu đất nông nghiệp rộng lớn.
 • Phần rộng lớn khu đất đều phải sở hữu đặc thù phù rơi phì nhiêu.
 • Sông ngòi dày quánh, hỗ trợ mối cung cấp nước đầy đủ mang đến cây cối.
 • Khí hậu gửi kể từ cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét thanh lịch ôn đới gió mùa rét, thuận tiện cải tiến và phát triển đa dạng chủng loại cây cối và con vật.

Trung Quốc với những đồng tự to lớn, màu sắc mỡ

Thêm nhập cơ, mối cung cấp làm việc đầy đủ, với tay nghề trong những công việc khai quật và cải tiến và phát triển nông nghiệp.

Chính sách của địa phương

Ngoài đi ra, ở kề bên nhân tố về đương nhiên, quyết sách của địa hạt đã và đang thêm phần rất rộng cho tới quy trình cải tiến và phát triển nông nghiệp của chống này:

 • Giao khoán khu đất mang đến dân cày.
 • Đầu tư xây đắp, cải tiến và phát triển hạ tầng hạ tầng: xây đắp giao thông vận tải, giao thông đường thủy,…
 • Áp dụng nhiều nghệ thuật tiên tiến và phát triển và tiến bộ nhập vào quy trình phát triển.
 • Tổ chức phân phối nhiều loại tương tự mới mẻ, với năng suất cao.
 • Thiết lập và thực đua quyết sách miễn thuế nông nghiệp.

Các thắc mắc liên quan

Chúng tôi tổ hợp tăng những thắc mắc tương quan cho tới ĐK đương nhiên thuận tiện mang đến việc cải tiến và phát triển nông nghiệp Trung Quốc nhằm chúng ta ghi lưu giữ kỹ năng và kiến thức một cơ hội đa dạng chủng loại, linh động.

Xem thêm: đề thi cấp 3 năm 2022

Câu 1.Trình bày những ĐK đương nhiên thuận tiện nhằm cải tiến và phát triển nông nghiệp của miền Đông Trung Quốc.

Những ĐK đương nhiên thuận tiện nhằm cải tiến và phát triển nông nghiệp của miền Đông Trung Quốc:

+  Đồng tự châu thổ to lớn, khu đất phù rơi phì nhiêu, mối cung cấp nước đầy đủ ⟹ cải tiến và phát triển nền nông nghiệp trù phú (cây bổng thực).

+ Khí hậu gửi kể từ cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét thanh lịch ôn đới gió máy mùa

=> cải tiến và phát triển đa dạng chủng loại cây cối con vật.

Câu 2. Điều khiếu nại cải tiến và phát triển nông nghiệp ở Trung Quốc

Trung Quốc có tương đối nhiều ĐK đương nhiên thuận tiện nhằm cải tiến và phát triển nông nghiệp:

- Đồng tự châu thổ to lớn, khu đất phù rơi phì nhiêu.

- Sông ngòi dày quánh, mối cung cấp nước dồi dào

- Khí hậu gửi kể từ cận nhiệt đới gió mùa gió máy mùa

Ngoài đi ra, Trung Quốc cũng đưa ra nhiều quyết sách cải tân nông nghiệp:

- Giao khu đất mang đến dân cày trồng chọt, chăn nuôi

- Phát triển hạ tầng hạ tầng

Xem thêm: trong tam giác vuông đường trung tuyến

- sát dụng công cụ hiện nay đại

Câu 3. Trung Quốc với những ĐK thuận tiện nào là về mặt mũi đương nhiên nhằm cải tiến và phát triển nông nghiệp?

Trung Quốc với những ĐK thuận tiện về mặt mũi đương nhiên nhằm cải tiến và phát triển nông nghiệp: diện tích S khu đất nông nghiệp rộng lớn, màu sắc mỡ; màng lưới sông ngòi dày đặc; nhiệt độ trải lâu năm kể từ cận sức nóng cho tới nhiệt đới gió mùa gió máy mùa; mối cung cấp lao tấp nập đầy đủ, tay nghề cao.