vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 21


Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài xích 16 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

Tổng phù hợp đề đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh với đáp án và điều giải chi tiết

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 21

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

 Mua 6m vải vóc không còn 90 000 đồng. Hỏi mua sắm 10m vải vóc như vậy không còn từng nào chi phí ?

Tóm tắt:

6m:       90 000 đồng

10m:      ........... đồng?

Phương pháp giải:

Giải việc tiếp tục mang lại theo dõi cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số chi phí mua sắm \(1m\) vải vóc = số chi phí mua \(6m\) vải vóc \(:6\).

- Tìm số chi phí mua sắm \(10m\) vải vóc = số chi phí mua \(1m\) vải vóc \(\times 10\).

Lời giải chi tiết:

Số chi phí mua sắm 1m vải vóc là :

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số chi phí mua sắm 10m vải vóc là :

15000 x 10 = 150000 (đồng) 

                                 Đáp số: 150 000 đồng.

Quảng cáo

Bài 2

Có 100 khuôn bánh mềm chia đều cho 2 bên nhập 25 vỏ hộp bánh. Hỏi 6 vỏ hộp bánh mềm như vậy với từng nào khuôn bánh mềm ?

Tóm tắt:

25 vỏ hộp : 100 khuôn bánh

6 vỏ hộp :   ... khuôn bánh ?

Phương pháp giải:

Giải việc tiếp tục mang lại theo dõi cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số khuôn bánh với trong một vỏ hộp = số khuôn bánh nhập 25 vỏ hộp : 25.

- Tìm số khuôn bánh với nhập 6 vỏ hộp = số khuôn bánh với trong một hộp × 6.

Lời giải chi tiết:

Số khuôn bánh mềm với trong một vỏ hộp là :

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số khuôn bánh mềm với nhập 6 vỏ hộp là :

4 × 6 = 24 (cái bánh) 

                                   Đáp số: 24 khuôn bánh.

Bài 3

Một group trồng cây, khoảng cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi nhập 21 ngày group ê trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

Giải việc tiếp tục mang lại theo dõi cách thức "tìm tỉ số": 

- Tìm tỉ số thân thích 21 ngày và 7 ngày.

- 21 ngày vội vàng 7 ngày từng nào lượt thì số cây cỏ được nhập 21 ngày cũng vội vàng số cây cỏ được nhập 7 ngày từng ấy lượt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

7 ngày   : 1000 cây

Xem thêm: một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

21 ngày : ... cây ?

Cách giải :

21 ngày vội vàng 7 ngày số lượt là :

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây group ê trồng được nhập 21 ngày là :

1000 x 3 = 3000 (cây)

                                        Đáp số: 3000 cây.

Bài 4

Số dân ở một xã lúc này với 5000 người.

a) Với nấc tăng thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 21 người, hãy tính coi 1 năm sau số dân của xã ê gia tăng từng nào người.

b) Nếu hạ nấc tăng thường niên xuống là cứ 1000 người  chỉ gia tăng 15 người thì 1 năm sau số dân của xã ê gia tăng từng nào người ?

Phương pháp giải:

Có thể giải việc vì chưng cách thức "tìm tỉ số":

- Tìm tỉ số thân thích 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tạo thêm = 21 ×  tỉ số thân thích 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tạo thêm =  15 ×  tỉ số thân thích 5000 người và 1000 người.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

a) 1000 người:   tăng 21 người

    5000 người:   tăng ... người ?

b) 1000 người:   tăng 15 người

    5000 người:   tăng ... người ?

Bài giải

a) 5000 người vội vàng 1000 người số lượt là :

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã ê gia tăng sau một năm là :

21 × 5 = 105 (người)

b) Số dân của xã ê gia tăng sau một năm là :

15 × 5 = 75 (người)

                                 Đáp số: a) 105 người ;

                                               b) 75 người.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 17 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài xích 17 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 18 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài xích 18 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 19 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 5 bài xích 19 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài trăng tròn : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 5 bài xích trăng tròn : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 21 : Ôn tập luyện : Bảng đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 VBT toán 5 bài xích 21 : Ôn tập luyện : Bảng đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.