vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 155


Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài bác 155 : Phép phân tách với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 155

Tính :

a) \(\displaystyle351 : 54\)                       \(\displaystyle8,46: 3,6\)                          \(\displaystyle204,48:48\)

b) \(\displaystyle\frac{{14}}{{15}}:\frac{7}{{20}}\)                                 \(\displaystyle{9 \over 8}:{{27} \over {16}}\)

Phương pháp giải:

- Thực hiện tại luật lệ phân tách nhị số đương nhiên hoặc phân tách nhị số thập phân theo dõi những quy tắc vẫn học tập.

- Để phân tách nhị phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược:

Lời giải chi tiết:

a)

b) \(\displaystyle\frac{{14}}{{15}}:\frac{7}{{20}}=\frac{{14}}{{15}}\times\frac {20}{{7}}=\dfrac{14\times 20}{15 \times 7} \) \(\displaystyle=\dfrac{7\times 2 \times 5 \times 4}{5\times 3 \times 7}= \dfrac{8}{3}\)

    \(\displaystyle{9 \over 8}:{{27} \over {16}}=\frac{{9}}{{8}}\times\frac {16}{{27}}=\dfrac{9\times 16}{8 \times 27} \) \(\displaystyle=\dfrac{9\times  8\times 2}{8\times 9 \times 3}= \dfrac{2}{3}\) 

Quảng cáo

Bài 2

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

- Muốn phân tách một số trong những đương nhiên cho tới 0,1; 0,01; 0,001; ... tao chỉ việc thêm nữa ở bên phải số bại liệt một, nhị, tía, ... chữ số 0.

- Muốn nhân một số đương nhiên với 10; 100; 1000;  ... tao chỉ việc thêm nữa ở bên phải số bại liệt một, nhị, tía, ... chữ số 0.

- Muốn phân tách một số trong những cho tới 0,25 tao chỉ việc nhân số bại liệt với 4.

-  Muốn phân tách một số trong những cho tới 0,5 tao chỉ việc nhân số bại liệt với 2.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính bởi vì nhị cơ hội : 

\(a)\; \displaystyle {9 \over 5}:{{17} \over {15}} + {8 \over 5}:{{17} \over {15}}\)                           \(b)\; 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25\)

Phương pháp giải:

Xem thêm: hệ thống làm mát bằng nước

Áp dụng công thức: \( (a + b) : c = a : c + b: c\) 

Lời giải chi tiết:

a) Cách 1:

$\frac{9}{5}:\frac{{17}}{{15}} + \frac{8}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \frac{9}{5} \times \frac{{15}}{{17}} + \frac{8}{5} \times \frac{{15}}{{17}} = \frac{{27}}{{17}} + \frac{{24}}{{17}} = \frac{{51}}{{17}} = 3$

Cách 2:

$\frac{9}{5}:\frac{{17}}{{15}} + \frac{8}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \left( {\frac{9}{5} + \frac{8}{5}} \right):\frac{{17}}{{15}} = \frac{{17}}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \frac{{17}}{5} \times \frac{{15}}{{17}} = 3$

b) Cách 1

0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

= 0,9 : $\frac{1}{4}$ + 1,05 : $\frac{1}{4}$

= 0,9 x 4 + 1,05 x 4

= 3,6 + 4,2 = 7,8

Cách 2

 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

= (0,9 +1,05) : 0,25

= 1,95 : $\frac{1}{4}$

= 1,95 x 4 = 7,8

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 156 : Luyện tập luyện

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 5 bài bác 156 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 157 : Luyện tập luyện

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 98, 99 VBT toán 5 bài bác 157 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 158 : Ôn tập luyện về những luật lệ tính với số đo thời hạn

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 100 VBT toán 5 bài bác 158 : Ôn tập luyện về những luật lệ tính với số đo thời hạn với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 159 : Ôn tập luyện về tính chất chu vi, diện tích S một số trong những hình

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 101, 102, 103 VBT toán 5 bài bác 159 : Ôn tập luyện về tính chất chu vi, diện tích S một số trong những hình với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 160 : Luyện tập luyện

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 103, 104, 105 VBT toán 5 bài bác 160 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: văn tả cảnh sinh hoạt

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.