vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 7

1. Viết tiếp vô khu vực chấm cho tới tương thích :

Diện tích hình tam giác với :

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 7

a. Độ nhiều năm lòng 10cm, độ cao 8cm là: ……………………

b. Độ nhiều năm lòng 2,2dm, độ cao 9,3cm là: …………………

c. Độ nhiều năm lòng \({4 \over 5}m\) , độ cao \({5 \over 8}m\) là: …………………

2. Diện tích của hình thang ABCD to hơn diện tích S của hình tam giác MDC từng nào xăng-ti-mét vuông (xem hình vẽ bên) ?

3. Khoanh vô chữ bịa bên dưới hình với diện tích S không giống với diện tích S của tía hình còn sót lại :

 

4. Một hình chữ nhật với chiều nhiều năm 16m, chiều rộng lớn 10m. Nếu chiều nhiều năm gia tăng 4m thì diện tích S của hình chữ nhật tiếp tục tăng thêm từng nào Phần Trăm ?

Bài giải

1.

Diện tích hình tam giác với :

a. Độ nhiều năm lòng 10cm, độ cao 8cm là :

Diện tích hình tam giác là : 10 ⨯ 8 : 2 = 40cm2

b. Độ nhiều năm lòng 2,2dm, độ cao 9,3cm là:

2,2dm = 22cm

Diện tích hình tam giác là : 22 ⨯ 9,3 : 2 = 102,3cm2

c. Độ nhiều năm lòng \({4 \over 5}m\), độ cao \({5 \over 8}m\) là:

Diện tích hình tam giác là : \({4 \over 5} \times {5 \over 8}:2 = {1 \over 4}{m^2}\) 

2.

Bài giải

Diện tích tam giác MDC :

6,8 ⨯ 2,5 : 2 = 8,5 (cm2)

Diện tích hình thang ABCD :

 \({{\left( {3,2 + 6,8} \right) \times 2,5} \over 2} = 12,5\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Xem thêm: ai là người đặt tên cho dòng sông

Diện tích hình thang to hơn diện tích S hình tam giác là :

12,5 – 8,5 = 4cm2

Đáp số : 4cm2

3.

Diện tích những hình :

Hình A : 4,5 ⨯ 4,5 = trăng tròn,25cm2

Hình B : 9 ⨯ 6,3 = 56,7cm2

Hình C : 9 ⨯ 12,6 : 2 = 56,7 cm2

Hình D : 13,5 ⨯ 8,4 : 2 = 56,7cm2

Vậy khoanh vô hình A.

4.

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật cho tới ban sơ là :

16 ⨯ 10 = 160 (m2)

Sau khi gia tăng 4m thì chiều nhiều năm mới mẻ là :

16 + 4 = trăng tròn (m2)

Diện tích của hình chữ nhật mới mẻ là :

20 ⨯ 10 = 200 (m2)

Tỉ số Phần Trăm thân thuộc diện tích S hình chữ nhật mới mẻ và hình chữ nhật cũ là :

200 : 160 = 1,25 = 125%

Diện tích hình chữ nhật mới mẻ tăng thêm :

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

125% - 100% = 25%

Đáp số : 25%

 Sachbaitap.com