ankan không tham gia loại phản ứng nào

Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào

Các Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào là được biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới đặc thù chất hóa học của ankan. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, thắc mắc bài xích luyện tương quan. Mời chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: ankan không tham gia loại phản ứng nào

Các ankan không tham gia loại phản ứng nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong. (vì ankan là hiđrocacbon no).

Đáp án B

Phản ứng đặc thù của ankan

1. Phản ứng thế (Cl2, Br2)

Khi phát sáng hoặc nhen rét lếu phù hợp metan và clo xẩy ra phản xạ thế theo lần lượt những vẹn toàn tử hiđro vày clo.

Các phương trình chất hóa học xảy ra:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 → CH3Cl3 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

2. Phản ứng tách của ankan

Phản ứng tách của ankan được tạo thành 3 loại. Chúng tao nằm trong coi này là những loại nào là nhé.

Phản ứng tách H2 của ankan

Phản ứng này thường hay gọi là phản xạ đề hidro hóa.

Công thức tổng quát: CnH2n+2 → CnH2n + H2

Chỉ những ankan vô phân tử đem kể từ 2 vẹn toàn tử C trở lên trên mới nhất đem kỹ năng nhập cuộc phản xạ tách H2. Trong phản xạ tách H2, 2 vẹn toàn tử H gắn kèm với 2 vẹn toàn tử C ở cạnh nhau tách rời khỏi cùng với nhau và ưu tiên tách H ở C bậc cao.

Phương trình hóa học:

CH3-CH2-CH3 → CH2=CH-CH3 + H2

3. Phản ứng lão hóa ankan

Ankan bền với tác nhân lão hóa ở nhiệt độ chừng thông thường. Tại nhiệt độ chừng cao hoặc xuất hiện xúc tác hoàn toàn có thể phản xạ với oxi, KMnO4, K2Cr2O7 muốn tạo trở thành ancol, andehit, xeton, acid carboxylic…

Công thức tổng quát:

2CnH2n+2 + (3n + 1)O2 → 2nCO2 + (2n + 2)H2O

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Công thức tổng quát mắng của Ankan là

A. CnH2n+2 (n ≥1)

B. CnH2n (n ≥ 2)

C. CnH2n-2 (n ≥2)

D. CnH2n-2 (n ≥3)

Câu 2. Ankan hòa tan chất lượng tốt vô dung môi nào

A. Nước.

B. Benzen.

C. Dung dịch axit HCl.

D. Dung dịch NaOH.

Câu 3. Khi clo hóa lếu phù hợp 2 ankan người tao chỉ nhận được 3 thành phầm thế monoclo tên thường gọi của 2 ankan tê liệt là

A. etan và propan.

B. propan và isobutan.

C. isobutan và pentan.

D. neopentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Etan: CH3CH2Cl.

Xem thêm: cho dạng đúng của từ trong ngoặc

Propan: CH3CH2CH2Cl; CH3CHClCH3.

Isobutan: (CH3)2CHCH2Cl; (CH3)3CCl.

Pentan: CH3CH2CH2CH2CH2Cl; CH3CHClCH2CH2CH3; (CH3CH2)2CHCl.

Neopentan: (CH3)3CCH2Cl.

Câu 4. Ankan Y phản xạ với Clo đưa đến 2 dẫn xuất monoclo đem tỉ khối khá đối với H2 vày 39,25 thương hiệu của Y là

A. butan.

B. propan.

C. iso-butan.

D. 2-metylbutan.

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 với clo đưa đến dẫn xuất monoclo:

CnH2n+2 + Cl2 \overset{to,as}{\rightarrow} CnH2n+1Cl + HCl (1)

M CnH2n+1Cl = 39,25 . 2 = 78,5 gam/mol nên tao có: 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3

Mà ankan Y phản xạ với Cl2 nhận được 2 dẫn xuất monoclo nên ankan Y là propan.

Câu 5. Nhận tấp tểnh nào là sau đấy là đúng mực về đặc thù cơ vật lý của ankan:

A. Ankan là những hóa học khí, ko màu sắc, ko tan nội địa.

B. Ankan là hóa học rắn hoặc khí, ko tan nội địa.

C. Ankan đem số cacbon từ là 1 cho tới 4 là hóa học khí, ko màu sắc, ko tan nội địa.

D. Ankan hoàn toàn có thể ở hiện trạng rắn, lỏng, khí, tan chất lượng tốt nội địa.

Câu 6. Có từng nào ankan là hóa học khí ở ĐK thông thường Khi phản xạ với clo (có khả năng chiếu sáng, tỉ lệ thành phần mol 1:1) đưa đến 2 dẫn xuất monoclo?

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Xem đáp án

Đáp án D

Các ankan là hóa học khí ở ĐK thông thường là: CH4, C2H6, CH3CH2CH3, CH3CH2CH2CH3, (CH3)2CHCH3 (ankan đem kể từ 1C dến 4C)

=> đem 3 ankan đưa đến 2 dân xuất monoclo là CH3CH2CH3, CH3CH2CH2CH3, (CH3)2CHCH3

Câu 7. Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ thành phần mol 1:1 nhận được 3 thành phầm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan tê liệt là

A. 1-metylbutan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan

D. 2, 2 -đimetylpropan.

Câu 8. Khi tổ chức phản xạ thế thân ái ankan X với khá brom đem phát sáng người tao nhận được lếu phù hợp Y chỉ chứa chấp nhị hóa học thành phầm. Tỉ khối khá của Y đối với bầu không khí vày 4. Tên của X là:

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

Xem thêm: dàn ý tả cây hoa hồng lớp 4

D. etan.

-----------------------------------

Trên phía trên VnDoc tiếp tục reviews cho tới chúng ta Các Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào là. Hi vọng qua loa nội dung bài viết này độc giả được thêm tư liệu nhằm học hành nhé. Mời độc giả nằm trong xem thêm tăng mục trắc nghiệm Hóa học tập 11...