bài 104 ôn tập về phép cộng phép trừ


Giải Bài 104 : Ôn luyện về luật lệ nằm trong, luật lệ trừ phần hoạt động và sinh hoạt thực hành thực tế trang 111, 112, 113, 114 sách VNEN toán lớp 5 với câu nói. giải dễ dàng hiểu

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 104 ôn tập về phép cộng phép trừ

Chơi trò đùa “Hái hoa toán học” :

– Mỗi group cử thay mặt đại diện hái một hoa lá, bên trên tê liệt sở hữu ghi luật lệ tính nằm trong, trừ với những số bất ngờ, phân số hoặc số thập phân. Cùng nhau tính và lý giải cơ hội triển khai.

Ví dụ : 

– Nhóm nào là tính nhanh chóng, đích, lý giải mạch lạc tiếp tục thắng cuộc.

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những số bất ngờ tớ đặt điều tính sao cho những chữ số ở thẳng hàng trực tiếp cột cùng nhau, tiếp sau đó tính theo đòi trật tự kể từ cần quý phái trái khoáy.

- Muốn nằm trong nhì phân số không giống khuôn mẫu số tớ quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số rồi nằm trong nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng.

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những số thập phân tớ đặt điều tính sao cho những chữ số ở thẳng hàng trực tiếp cột cùng nhau, vết phẩy trực tiếp nhau, tiếp sau đó tính theo đòi trật tự kể từ cần quý phái trái khoáy.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ : 

\(\dfrac{3}{8} + \dfrac{9}{5} = \dfrac{{15}}{{40}} + \dfrac{{72}}{{40}} = \dfrac{{87}}{{40}}\)

\(\dfrac{5}{7} - \dfrac{4}{9} = \dfrac{{45}}{{63}} - \dfrac{{28}}{{63}} = \dfrac{{17}}{{63}}\)

Quảng cáo

Câu 2

a) Đọc nội dung sau :

b) Lấy một ví dụ minh họa rồi lý giải cho tới chúng ta nghe.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung nhập bảng rồi tự động lấy ví dụ minh họa.

Lời giải chi tiết:

Lấy ví dụ luật lệ nằm trong :

+) Tính hóa học kí thác hoán : a + b = b + a

Ví dụ :      40 + 60 = 60 + 40 = 100

+) Tính hóa học phối hợp  : (a + b) + c = a + (b + c)

Ví dụ: (18 + 25) + 75 = 18 + (25 + 75) = 118

+) Cộng với 0 : a + 0 = 0 + a

Ví dụ: 45 + 0 = 0 + 45 = 45

Lấy ví dụ luật lệ trừ :

+) 3579 – 3579 = 0

+) 1234 – 0 = 1234

Câu 3

Tính:

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những số bất ngờ tớ đặt điều tính sao cho những chữ số ở thẳng hàng trực tiếp cột cùng nhau, tiếp sau đó tính theo đòi trật tự kể từ cần quý phái trái khoáy.

- Muốn nằm trong nhì phân số không giống khuôn mẫu số tớ quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số rồi nằm trong nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng.

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những số thập phân tớ đặt điều tính sao cho những chữ số ở thẳng hàng trực tiếp cột cùng nhau, vết phẩy trực tiếp nhau, tiếp sau đó tính theo đòi trật tự kể từ cần quý phái trái khoáy.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Tính rồi test lại (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Muốn test lại luật lệ trừ tớ hoàn toàn có thể lấy hiệu cùng theo với số trừ, nếu như được thành phẩm là số bị trừ thì luật lệ tính thực hiện đích. 

Lời giải chi tiết:

Câu 5

a) Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhì từng giờ chảy được \(\dfrac{3}{{10}}\) thể tích của bể. Hỏi Khi cả nhì vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bể nhập một giờ thì được từng nào xác suất thể tích của bể ?

b) Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu nửa chu vi là 75m, chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều nhiều năm. Tính diện tích S mảnh đất nền tê liệt.

Phương pháp giải:

a) - Tính số phần thể tích của bể nhưng mà nhì vòi vĩnh chảy được trong một giờ, tức là triển khai tính  \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} \).

- Đổi thành phẩm vừa phải tìm kiếm ra bên dưới dạng tỉ số xác suất.

b) - Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn theo đòi Việc mò mẫm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số tê liệt.

- Tính diện tích S tớ lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

a) Mỗi giờ cả nhì vòi vĩnh nằm trong chảy được số phần thể tích của bể là :

              \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} =  \dfrac{5}{10}\) (thể tích của bể)

               \(\dfrac{5}{10}=0,5 =  50\%\)  

                          Đáp số: \(50\%\) thể tích bể.

b) Ta sở hữu sơ đồ vật :

Theo sơ đồ vật, tổng số phần cân nhau là :

3 + 2 = 5 (phần)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 

Xem thêm: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

75 : 5 × 2 = 30 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

75 – 30 = 45 (m)

Diện tích hình chữ nhật là :

45 × 30 = 1350 (m2)

Đáp số : 1350m2.

Câu 6

a) \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{4}\,\,;\)                       \(\dfrac{7}{{12}} - \dfrac{2}{7} + \dfrac{1}{{12}}\,\,;\)               \(\dfrac{{}}{{}}\) \(\dfrac{{12}}{{17}} - \dfrac{5}{{17}} - \dfrac{4}{{17}}\)

b) \(675,39 + 342,14;\)                        \(563,87 + 403,13 – 328,35\)

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ mất luật lệ nằm trong và luật lệ trừ thì tính theo thứ tự kể từ trái khoáy quý phái cần.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{8}{{20}} + \dfrac{{15}}{{20}} = \dfrac{{23}}{{20}}\,\,;\)

+) \(\dfrac{7}{{12}} - \dfrac{2}{7} + \dfrac{1}{{12}}\,\, = \dfrac{7}{{12}} + \dfrac{1}{{12}} - \dfrac{2}{7}\)

\( = \dfrac{8}{{12}} - \dfrac{2}{7} = \dfrac{2}{3} - \dfrac{2}{7} = \dfrac{{14}}{{21}} - \dfrac{6}{{21}}\)\( = \dfrac{8}{{21}};\)

+) \(\dfrac{{12}}{{17}} - \dfrac{5}{{17}} - \dfrac{4}{{17}} = \dfrac{7}{{17}} - \dfrac{4}{{17}} \)\(= \dfrac{3}{{17}}\)

b) \(675,39 + 342,14 = 1017,53;\)

+) \(563,87 + 403,13 \,– 328,35\) \(= 967-328,35= 638,65\)

Câu 7

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất : 

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm kí thác hoán và phối hợp của luật lệ nằm trong nhằm group những số sở hữu tổng là số tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh ngàn ... hoặc group những phân số, số thập phân sở hữu tổng là số bất ngờ.

Lời giải chi tiết:

Câu 8

a) Không thẳng thực hiện luật lệ tính, em Dự kiến thành phẩm tìm \(x\) :

   \(x\) + 7,08 = 7,08                 \(\dfrac{3}{5} + x = \dfrac{6}{{10}}\)

b) Tìm \(x\) :

   \(x\) + 3,72 = 8,16            \(x\) – 0,25 = 3,148

Phương pháp giải:

a) sát dụng tính chất: Số \(0\) cùng theo với số nào thì cũng tự chủ yếu số tê liệt.

b) sát dụng những quy tắc :

- Muốn mò mẫm số hạng không biết tớ lấy tổng trừ lên đường số hạng tiếp tục biết.

- Muốn mò mẫm số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) + 7,08 = 7,08        

     \(x\) = 0 (vì 0 cùng theo với số nào thì cũng tự chủ yếu số đó).

+) \(\dfrac{3}{5}+ x = \dfrac{6}{10}\) 

Ta có :  \(\dfrac{6}{10} =\dfrac{6:2}{10:2}= \dfrac{3}{5}\)

Từ tê liệt tớ sở hữu : \(\dfrac{3}{5} + x = \dfrac{3}{5}\).

Suy đi ra \(x = 0\), vì như thế \(0\) cùng theo với số nào thì cũng tự chủ yếu số tê liệt.

b) Tìm \(x\) : 

Câu 9

Giải Việc :

Một xã sở hữu 540,8 ha khu đất trồng lúa. Diện tích khu đất trồng hoa thấp hơn diện tích S khu đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích S khu đất trồng lúa và trồng hoa của xã tê liệt.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S khu đất trồng hoa tớ lấy diện tích S khu đất trồng lúa trừ lên đường 385,5ha.

- Tính tổng diện tích S khu đất trồng lúa và trồng hoa của xã tê liệt tớ lấy diện tích S khu đất trồng lúa cùng theo với diện tích S khu đất trồng hoa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trồng lúa: 540,8 ha

Trồng hoa: thấp hơn 385,5 ha

Tổng diện tích S: ...ha?

Bài giải

Diện tích khu đất trồng hoa là :

            540,8 – 385,5 = 155,3 (ha)

Tổng diện tích S khu đất trồng lúa và trồng hoa của xã này đó là :

             540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)

                                  Đáp số : 696,1ha.

 Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

  • B. Hoạt động phần mềm - Bài 104 : Ôn luyện về luật lệ nằm trong, luật lệ trừ

    Giải Bài 104 : Ôn luyện về luật lệ nằm trong, luật lệ trừ phần hoạt động và sinh hoạt phần mềm trang 114 sách VNEN toán lớp 5 với câu nói. giải dễ dàng hiểu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: điểm chuẩn đại học y hải phòng 2022

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.