chất có phản ứng màu biure là

Câu hỏi:

24/08/2019 60,782

C. Protein.

Bạn đang xem: chất có phản ứng màu biure là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C.

Chỉ sở hữu protein sở hữu phản xạ color biure

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học tiếp sau đây, hóa học nào là sở hữu lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi tiếp sau đây, thương hiệu nào là phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Chất nào là sau đó là amin bậc 2?

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Xem thêm: sách hóa 10 chân trời sáng tạo

Câu 4:

Amin nào là sau đó là amin bậc hai?

A. đimetylamin.

B. phenylamin.

C. propan-1-amin.

D. propan-2-amin.

Câu 5:

Chất nào là sau đó là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 6:

Cho những đánh giá và nhận định sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh ranh, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy không hề nhỏ, khi lạnh lẽo chảy thì bị phân bỏ.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều sở hữu tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh ranh, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng cực kỳ, vô hỗn hợp dạng ion lưỡng cực kỳ gửi 1 phần nhỏ trở nên dạng phân tử.

(6) Các amin thơm phức đều độc. Số đánh giá và nhận định chính là:

A. 4

B. 3

C. 6

Xem thêm: âm mưu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là

D. 5